torsdag, januari 26, 2006

Hamas och valet

Hamas har vunnit majoritet i det palestinska parlamentsvalet. Detta trots att den sittande Fatah-dominerade palestinska administrationen haft myndighetens resurser till sitt förfogande, och trots att ockupationsmakten Israel till exempel helt sonika omöjliggjort valkampanj för Hamas i östra Jerusalem (där det först i förra veckan gavs klartecken från Israel att palestinier över huvudtaget fick delta i valet!).

Valresultatet visar ett massivt missnöje med den palestinska myndigheten, uttryckt i en aktiv valhandling. Varför detta missnöje? Det som brukar lyftas fram är den omfattande korruptionen inom myndigheten. Så är det förstås. Men korruptionen har kunnat frodas i en situation där myndigheten gjort sig beroende av och följsam mot den israeliska ockupationsmakten och dess försvarare USA. Dessa har hela tiden eftersträvat en myndighet som de kan ”förhandla” med – en medgörlig part alltså – vilket i en dialektisk process har avskärmat myndigheten från sin folkliga bas och sina demokratiska strukturer.

PLO har för att vara en befrielserörelse, verkande under ohyggligt tryck och i ett desperat militärt underläge, haft en mycket avancerad demokratisk organisation. Det palestinska folket – i och utanför de ockuperade områdena – har varit genompolitiserat och organisationsvant. Naturligtvis fanns här allt möjligt dåligt också; ledararrogans, maktkamp, toppstyrning under Arafat, men PLO kunde ändå involvera många palestinier i politisk verksamhet och kanalisera mångas förhoppningar och viljor. Detta system stötte på gott om problem redan under 80-talet, men bildandet av myndigheten forcerade en urholkning av PLO:s demokrati. PLO-mötena förlorade sin betydelse, och ledarskiktet i Fatah kunde styra utan inre demokratiska korrektiv, både från andra PLO-fraktioner och från Fatah. PLO:s betydelse som nationell motståndsfront dog på så sätt bort – till förmån för Israel, och nackdel av det palestinska motståndet.

De islamistiska organisationerna startade som utmanare till PLO. När PLO var starkt, var den processen knappast något som Israel grät över. Det fanns från början också en del (naturligtvis svårbedömda) uppgifter om hemligt israeliskt stöd till dessa organisationer – i syfte att destabilisera det länge starkt sammanhålla nationella motståndet under PLO-flagg. Men efterhand har islamisterna breddat sin verksamhet till ett effektivt socialt och politiskt basarbete och fyllt upp mycket av det maktvakuum som Fatah lämnat och den försvagade vänstern inte kunnat uppfylla (även om till exempel PFLP gjorde en del framstötar).

Nu har alltså Hamas vunnit en storseger i demokratiska parlamentsval. Det är för övrigt en intressant fingervisning om vad som händer när folken i Mellanöstern får större demokratiska möjligheter – radikalare krafter segrar. PLO:s demokratiska legitimitet var inte bara ett problem för Israel, utan också för andra arabländers auktoritära regimer. Israelkramarnas ständiga prat om bristande demokrati i arabvärlden blir lustig ur det perspektivet – auktoritära och oligarkiska regimer har kunnat avskärma sig från sina befolkningar och inta ett försonligare förhållningssätt till Israel och liera sig med USA.

Inrikespolitiskt är Hamas seger på många sätt till förfång för palestinierna. Gott om socialt reaktionära ståndpunkter frodas i Hamas, och organisationens framgångar är ett misslyckande för sekulära krafter och för vänstern. Vänstern måste återuppfinna den politiska organiseringen och intensifiera ett allsidigt motstånd mot ockupationen.

Hamas, Fatah och de olika vänstergrupperna är idag alla delar av det palestinska nationella motståndet. Däremellan finns konflikter – ibland mycket skarpa. Men i det läget konflikten handlar om eller uppfattas som att Hamas är dem som gör motstånd mot ockupationen och de andra inte, så kommer det att vara Hamas som stärker sina positioner.

Reaktionerna i Väst tyder som vanligt på en stor, ibland total, brist på förståelse för palestiniernas villkor. Den komplexa politiska problematiken i Palestina reduceras till en åtskillnad mellan Hamas och Fatah. Men detta har ingen motsvarighet i verkligheten. Och de slentrianmässiga utropen om att just Hamas ska ”ta avstånd från våld” vittnar i den aktuella kontexten om hur Västvärldens ledare rättat in sig i USA-ledet och tagit ställning för rasistisk israelisk överhöghet och israeliska övergrepp. Men det är samtidigt så att det palestinska motståndet fortsätter, och förändrar förutsättningarna.

Det är bra och viktigt för den svenska debatten att Lars Ohly är tydlig och påpekar att valen måste respekteras, och att det svenska engagemanget nu måste trappas upp.
- Det är sannolikt det sociala arbetet som Hamas bedriver och det hårda motståndet mot ockupationen som vunnit gehör. Det går inte att ifrågasätta att Hamas talar för en stor del av palestinierna och bildar en regering som har stor legitimitet, säger han till TT.
Laila Freivalds uttalanden har i kontrast varit otroligt orimliga. På TT:s fråga om Hamas är en terroristorganisation säger hon bland annat ”Ja, den har använt sig av våldet såsom ett medel i sin kamp”. Eh? Inte mot civila alltså, utan över huvudtaget. Det är ett obegripligt uttalande i en situation där palestinierna lever under en ockupation, med konstant, systematiskt övervåld riktade mot civilbefolkningen. Freivalds har också sagt till TT att det är ett ”absolut krav att man tar avstånd från allt våld” för att utvecklingsbiståndet till palestinska myndigheten ska fortsätta. Det svenska utvecklingsbiståndet ska gå till att lindra mänsklig nöd och bygga upp ett fungerande samhälle. Men inte till palestinierna tydligen, enligt spontana utrop från Sveriges utrikesminister.

För övrigt kan vi notera att folkpartiets reaktioner – framförda av Birgitta Ohlsson – med krav på omedelbar frysning av biståndet till palestinska myndigheten, sammanfaller med Dansk Folkepartis snabbt framhostade krav.

Det är väntat och talande. Och det ger en tydlig fingervisning om att den motsatta ståndpunkten är vad som kan bidra till fred i Mellanöstern. En fred som inte är möjlig med mindre än att ockupationen upphör.

24 kommentarer:

Johan Persson sa...

"Ja, den har använt sig av våldet såsom ett medel i sin kamp."

Israel? USA? Ryska förband som begår brott mot mänskligheten i Tjetjenien?

Anonym sa...

"med mindre än att ockupationen upphör"

Det finns ett annat sätt att se på det, som inte är lika låst till nuvarande ordning, oavsett från vilken sida man ser det, en lösning som mer liknar Nelson Mandelas Sydafrika. Min grund i detta är att de flesta därnere är födda i nuvarande ordning, de har inte valt vare sig sina föräldrar eller sin födelseplats - de är bara människor (nu är det säkert nån igen som tycker sig ha läst kommande på annan plats..)

Jag kom att tänka på en ruskig bild relaterad till palestinakonflikten jag kommenterade på fotosidan.se för ett tag sen, jag klipper in en del av den kommentaren.

Se, så där går det när man accepterat hämnd så till den milda grad att man inte längre kan skilja på hämnd och rättvisa. Hämden låter ändamålen helga medlen och vuxna tämligen moderna människor står och ser på när medmänniskor blöder till döds.. I nästa stund blir de goda troende och tackar sin gud, vilken det nu är, går hem till sin familj, pussar sin fru, kramar sina barn osv., fy fn va bekvämnt att bara kunna lasta av sitt samvete i religionen, oavsett vilken den är. För samvete torde finnas djupt i själen, dock förmörkad av hat och hämdbegär.. Hur vänder man en så oerhört destruktiv spiral, den där hämnd föder hämnd? Kommer det någonsin att bli fred därnere, det skulle ju snudd på kunna vara paradiset, om inte.. Det finns liksom bara två vägar att gå, den ultimata etniska rensningen - folkmord, där ett folk utrotas såsom Hitler en gång avsåg. Eller att ovillkorligt förlåta fullständigt, glömma allt tidigare och börja om på ny kula tillsammans i samförstånd, hur svårt det än må vara. För inte ens ett fullskaligt regelrätt öppet krig kan lösa det, vinneren måste fortfarande kunna leva tillsammans med förlorarfolket, om inte folkmord sker. Detta är antagligen de styrande fullt medvetna om, så därför hamnar saken in limbo. Att förlåta klarar de inte, vilket är ganska lätt att förstå och folkmord skulle de på gatan kanske vilja när hämdbegär istället för rättvisa styr, så hämdens onda spiral fortsätter i "lagom" skala, öga för öga, tand för tand...

Att förlåta är svårt, något av det mest storsinta man kan göra. Fast förlåta är kanske fel ord, eftersom det ofta missuppfattas som att vända andra kinden till, vilket alltså inte är vad som behövs här. Att vända andra kinden till är ju att inte försvara sig, men att försvara sig är alltid en legitim handling i motsats till hämnd, detta oavsett om man talar om personer eller nationer (själv tycker jag det är oerhört skrämmande när USAs president öppet talar om hämnd för teroristdåd, när han borde tala om rättskipning).

Att de sedan har de politiker de har därnere, har nog också sina naturliga förklaringar. När man själv förvandlats till ett monster utan nåd som Uno Svenningsson sjunger, så röstar (eller ger sitt stöd) man nog inte på "mjukis-politiker" som talar om att glömma gamla oförätter och försöka gå vidare i samförstånd. Desutom måste ju båda sidor i en "olöslig" konflikt mäkta med att göra samma sak. Det behövs kort sagt fler sådana som t ex. Nelson Mandela runt om i världen.

//steelneck

Anonym sa...

Vågar man föreslå att om man kan bemöda sig med att spamma en massa olika bloggar med samma lååååååånga kommentar så kan man väl istället lika gärna bemöda sig med att starta en egen? steelneck.blogspot.com ser ut att vara ledig.

Anonym sa...

Gustav said...

Förstår jag det rätt när Ali skyller korruptionen i Fatah på att de "smittats" genom sin alltför mjuka inställning till Israel och USA. Jag skulle gärna läsa en förklaring till de mekanismerna.

Menar Ali att en mer oförsonlig attityd till motparten är en bra lösning för palestinierna? Eller läser jag fel mellan raderna?

Sen vill jag också påpeka att Hamas våld mot civila är lite mer urskiljningslöst än Israels våld mot palestinska civila. Jag tror inte att Israelisk militär skulle döda 20 helt slumpvis utvalda palestinier bara för att de hatar araber. Däremot skulle de säkert acceptera 20 döda oskyldiga om de samtidigt fick tag i 10 "terrorister". Men det är ändå en gradskillnad.

Jag är ingen "israelkramare". De flesta israeler jag träffat har en oförsonlig inställning till konflikten och det finns en rasism i Israel som inte är av denna värld. Jag tycker bara att Ali överdriver Israels skuld, eller snarare bagatelliserar palestiniernas ansvar för situationen.

Anonym sa...

Gustav,

Jag tror du missförstod vad Ali skrev, han pekade på att när Fatah gradvis har gett upp sin kamp mot ockupationen för att bli förvaltare beroende av Israels och USAs godtycke har de också fjärmats från det palestinska folket och de demokratiska strukturerna varpå korruptionen har kunnat utvecklas mer ohämmat. En palestinsk regering som ska vara legitim måste givetvis vara "oförsonlig" i den meningen att den måste bekämpa ockupationen. Just ockupationen är ju det grundläggande i hela konflikten, och om palestinierna har något "ansvar" är det just att bekämpa denna.

Anonym sa...

Så fort sanningen råkar slinka fram mellan raderna i Alis texter rycker någon undersåte ut.

- Du måste ha missförstått...

Det finns många människor som anser att "saker bara händer dem". Själva har de inget ansvar som medskapare av sitt liv. Palestinierna har en mycket aktiv roll i det som händer. Europeisk vänster har en viss roll i att freden bromsats så länge. Starkt jobbat.

Anonym sa...

"En fred som inte är möjlig med mindre än att ockupationen upphör."

Men det är ju onekligen ett problem att Hamas inte anser att fred är möjlig med mindre än att Israel upphör.

Anonym sa...

Sen vill jag också påpeka att Hamas våld mot civila är lite mer urskiljningslöst än Israels våld mot palestinska civila.

Är det därför som mer än fem gånger fler palestinska än israeliska minderåriga har fått sätta livet till sedan starten av den andra intifadan? Ja, det tyder ju på återhållsamhet...

Anonym sa...

Snyggt duckat neo!! :-)

Anonym sa...

Nej, Anders, här har du alldeles fel:
"...En palestinsk regering som ska vara legitim måste givetvis vara "oförsonlig" i den meningen att den måste bekämpa[sic] ockupationen. Just ockupationen är ju det grundläggande i hela konflikten, och om palestinierna har något "ansvar" är det just att bekämpa[sic] denna..."

Du måste kunna gå ifrån denna skröna om du ska förstå Hamas' mål och stadgar. Det är inte ockupationen som så Hamas krigar emot. Hamas har idag igen gått ut med sitt mål, Israels utplåning. Vad är det du inte fattar? För övrigt använder du ordet "bekämpar" när det som gäller är sprängningar av civila israeler. Och du kallar det "ansvar". Du är moraliskt sett helt borta!

Anonym sa...

När jag skriver bekämpa ockupationen menar jag bekämpa ockupationen. En ockupation upprätthålls i regel av militär personal, inte av folk som åker buss i Tel Aviv. Men det är klart, det kanske vore för mycket begärt att höger-pojkarna här ska ha grundläggande läsförståelse.

Anonym sa...

O.K., Anders, men då får du faktiskt skriva något som gör att man vet att DU har förstått vad Hamas sysslar med och vad dess syfte utan tvivel är. Terrorgruppernas SLUTLIGA mål är inte att driva bort Israel från ockuperad mark. Du vet vad det är men ignorerar det.

Kan bara tro att palestiniers metoder och mål inte upprör dig. Du viftar ju bara bort det. Här en länk från Yahoo:

http://news.yahoo.com/s/ap/20060127/ap_on_re_mi_ea/israel_palestinians

Anonym sa...

Har det lärts ut följande under lång tid inom ung vänster?

1. Missförstå avsiktligt.
2. Anklaga folk för bristande läsförståelse. (Med tanke på hur vagt och luddigt och slagordsmässigt somliga uttrycker sig är det ett uttryck för att folk ska kunna läsa tankar.)

Dessa två blajiga punkter regnar oavbrutet från Ali och hans kumpaner. Det är synd att ni inte vågar gå vidare i debatten istället.

Anonym sa...

Förläst Djävel said..

anonym 4.30

Din text säger mer om dig och LUF(se: Ingerös inlägg i tråden "bild och sådant där") än om Ung Vänster.

Anonym sa...

För att svara Gustav...

...angående Hamas och Israels olika grader av våldsanvändning vill jag referera till ett reportage i DN i höstas om hjälporganisationen Breaking The Silence (www.refusingtokill.net/Israel/
breakingthesilence.htm) som hjälper före-detta israeliska soldater att reflektera över och bearbeta sina känslor och intryck av våldet. Där talar soldaterna ut och berättar om hur de gång på gång fått order om att "skjuta på allt som rör sig" och kontinuerligt beskjuta samma mål i dygn för att "skapa rädsla". Detta betyder alltså att Israelisk militär faktiskt skulle helt sonika kunna "döda 20 helt slumpvis utvalda palestinier bara för att de hatar araber".
Ingen gradskillnad mellan Hamas och Israel där inte.

I övrigt kan påpekas att det första steget mot fred är en fullskalig reträtt av Israel från Palestinskt område, d.v.s. inklusive de s.k. "bosättarna" (läs ockupanterna).

Tills detta sker kan man ju alltid roa sig med bojkottning och annat skoj. Hej!

Jonas N sa...

Forlast Djavel

Jag haller nog med anonym snarare. Jag har inte sett manga fran vanstern som klarar och vill debattera. Nagra har sakert velat vid nat tidigare tillfalle. Dessa verkar snart dock hemfalla till den tekniken som anonym beskriver efter att ha gatt bet i de tidigare forsoken. Iaf allt for manga.

I Palestina debatten anser jag att allt for manga ar alldeles for okunniga for att ha nat substantiellt att tillfora. Detta hindrar dem dock inte, de komepenserar kunskap med brinnande kanslor.

Efter Hamas seger var jag forst forfarad. Men med lite eftertanke tror jag att det kan vara ett forsta steg som mojliggor kommande forbattringar. Inte for att det inte kommer bli jobbigt, men for att saken kommer i klarar ljus nu.

Anonym sa...

Se där!

Förläst Djävel, du klarade just punkt ett igen.

Jonas N, Även jag tror att det faktiskt kan komma något konstruktivt ur Hamas seger.

Anonym sa...

Gustav said...

Först skulle jag vilja tacka för de intressanta svaren.

Som jag förstår det (det blev ju f.ö. rätt tydligt när man ser på valutgången) så har Fatah en mer försonlig inställning till Israel än palestinierna i allmänhet. Så visst kan man tala om en distansering från folket. Och visst är det ett demokratiproblem i den meningen. MEN, av detta följer inte per automatik ökad korruption och distansering från de demokratiska värdena. Jag tycker det är lite falsk retorik från Alis sida.

När det gäller gradskillnad mellan Israels och Hamas våldsutövning så ska jag nyansera mig lite. Jag tror det finns Israeler som verkligen hatar araber och som inte tvekar att riskera arabiska liv för operativt tveksamma syften om ni förstår vad jag menar. Dock är det inte Israels offentliga policy och alla israeliska soldater resonerar verkligen inte så. I Hamas fall är själva målet att döda Israeler. Det är fortfarande en stor skillnad.

Sen måste jag också säga kommentaren om att palestinier har ett ansvar att bekämpa ockupationen är okej. Hamas mål är dock att utplåna staten Israel. Tycker någon att det är ett legitimt krav?

Anonym sa...

Manuell trackback:

Har Israel stött Hamas?

Anonym sa...

Så palestinierna har nu även de röstat fel, demokrati är inte för alla. Att de inte förstår sitt eget bästa och röstade på det pro-US, korrupta Fatah som har lovat att kontrollera palestinierna. Nä de otacksamma Palestinierna väljer Hamas som säger sig vilja representera sina väljare.

Att Hamas och Israelerna var på speaking terms i början och mitten av 80-talet är ett faktum.


Den komplexa politiska problematiken i Palestina ...

Tja snart fyra decennier av brutal ockupation och etnisk rensning. Om man skalar bort mycket av myterna, lögnerna och struntpratet blir det betydligt mindre komplext.

Anonym sa...

Blev det obekvämt för dig Esbati?

//steelneck

Anonym sa...

Johan Persson:

"Israel? USA? Ryska förband som begår brott mot mänskligheten i Tjetjenien?"

relativism? uppenbar? skev? förminskande? urskuldande?

Gustav:

"Däremot skulle de säkert acceptera 20 döda oskyldiga om de samtidigt fick tag i 10 "terrorister"."

eftersom terroristerna gladeligen gömmer sig bland civila (därav definitionen terrorister) så är ju det inte så konstigt. och vems är ansvaret för de civila dödsfallen - de som använder dem som sköld eller de som gör allt för att missa dem?

"Tja snart fyra decennier av brutal ockupation och etnisk rensning. Om man skalar bort mycket av myterna, lögnerna och struntpratet blir det betydligt mindre komplext."

ja, judarna fick en stat på sina uråldriga marker. araberna gillade inte det. araberna har fortfarande inte uppfyllt sin hjälte Hitlers mål och lyckats döda alla judarna. men de jobbar på det, främst via sin gisslan palestinierna, som de absolut inte vill veta av i sina egna länder. trots att det området palestinierna fick samtidigt som judarna fick sitt egentligen ligger.

Anonym sa...

judarna fick en stat på sina uråldriga marker


Inte bara det, tilldelade av den gudomlige fastighetsmäklaren till sitt eget utvalda folk. Det är synd och skam med alla dessa ogudaktiga araber som inte respekterar Guds vilja, bedrövligt minst sagt.

Anonym sa...

jaha, Benji. jag som trodde att det var FN. eller NF, som det hette då.

berätta mer...