måndag, mars 20, 2006

1,5 miljoner

Den moderata valkampanjen vandrar vidare. När det nya materialet presenteras, satsar man på att köra längs den utstakade vägen. ”Sverige har fått ett nytt parti. Vi heter moderaterna”, är budskapet.

Att framställa Sverige som ett land i ekonomisk kris har dock funkat lite sämre på sistone, så det har fått bli lite justeringar där. ”Det går bra för Sverige, och det gläder oss”, får vi nu veta. Fredrik Reinfeldt ser onekligen glad ut. Men sen får vi veta att ”trots det har 1,5 miljoner vuxna inget jobb att gå till”

Det är en siffra som upprepas gång på gång. Det är en central siffra i den moderata beskrivningen av Sverige. Den är dock mycket märklig. Siffran alltså.

Låt mig vara tydlig: Arbetslösheten är för hög. Många människor är arbetslösa. Det är det största samhällsproblem vi har idag. Men det är samtidigt viktigt att siffror inte används på ett oseriöst och ohederligt sätt. Det är precis vad de borgerliga partierna, med moderaterna i spetsen, har ägnat sig åt. Det kan vara bra att syna det. Jag är medveten om att jag har skrivit om detta förr, men det finns anledning att upprepa sig, när de missledande siffrorna fortsätter att vevas.

Det skapas genom det ständiga upprepandet av andra siffror än den gängse arbetslöshetsstatistiken en känsla av att de arbetslöshetssiffror som används till exempel av regeringen och av de statliga myndigheterna skulle vara friserade eller påhittade av sossarna. Det är förstås meningen att man ska få den uppfattningen. Men det är helt felaktigt. Arbetslöshetsstatistiken i Sverige är kvalificerad, internationellt jämförbar och transparent. Det är framför allt SCB:s så kallade arbetskraftsundersökningar som blir officiell statistik. Metodiken för dessa beräkningar finns öppet redovisad.

Naturligtvis finns det olika mått som man kan använda sig av. Det är intressant och viktigt att kunna hantera dessa mått för att ge en mer fullödig bild av samhället än vad en platt siffra kan göra. Men då måste man vara ärlig med varför man gör det och beredd att diskutera relevanta jämförelser.

Arbetslösheten ligger nu på 5,6% – mycket högre än under större delen av efterkrigstiden i Sverige. Moderaterna använder på sin hemsida begreppet ”bred arbetslöshet” – hela 17,9% just nu – och säger att det är den ”riktiga arbetslösheten”.

Det man då gör är att ta alla i befolkningen 16-64, dra bort sysselsatta och heltidsstuderande, men lägga till studerande som söker arbete. Det betyder att man som arbetslös förutom arbetssökande får med avtalspensionärer, hemmafruar, förtidspensionärer, värnpliktiga, långtidssjukskrivna och alla andra som av någon anledning inte söker arbete. Till och med räknat på detta sätt uppgår antalet ”arbetslösa” till 1 miljon person.

En halv miljon extra måste skrapas ihop för de 1,5 miljoner vuxna som ”inte har ett jobb att gå till”. Det innebär att man rimligen även räknar in alla med deltidsarbete och kanske också till exempel dem som råkar vara sjuka den dagen, eller på semester. Det är lite oklart.

Även med moderaternas sätt att räkna – som alltså inte ger en och en halv miljon utan en miljon i utfall – blir en cancersjuk förtidspensionär ”arbetslös”, liksom den som tillfälligt tar hand om make, maka eller barn i hemmet (ca 65000 personer). På somrarna räknas även studenter på semester in. Är moderaterna beredda att diskutera rimligheten i att diskutera detta som arbetslöshet?

Ännu viktigare: Om man använder samma metod som moderaterna använder så har Sverige lägre arbetslöshet än nästan alla andra länder i EU, lägre än Storbritannien och lägre än drömlandet USA, enligt beräkningar som LO-tidningen gjort (se också artikel i AiP). Frankrike har ungefär dubbelt så hög arbetslöshet med det sättet att räkna (över 35%). Med normal OECD-standard ligger svensk arbetslöshet under OECD-genomsnitt och klart under EU-genomsnitt. Det är inte direkt den känsla man får av den moderata sifferexercisen. Och man undrar ju om moderaterna skulle gå till storms mot internationell statistikstandard i allmänhet.

Ett sedan länge använt mått som i hög utsträckning korresponderar med det moderaterna kallar ”bred arbetslöshet” är sysselsättningsintensiteten. När sysselsättningen var som högst i Sverige (1990) låg den på över 83%. Idag ligger den på ungefär 74% (86,2% i åldersgruppen 35-44). Det är resultatet av just borgerligt inspirerad normpolitik som lett till minskande sysselsättning. Denna siffra ska ändå relateras till att EU till exempel har som målsättning att uppnå 70% i sysselsättningsnivå 2010.

Den enda rimliga slutsatsen är att de borgerliga inte är särskilt intresserade av att förstå och göra något åt den svenska arbetslösheten. Som med det mesta annat i deras kampanjupplägg, handlar det om att etablera bilder och stämningar. Inget nytt, men ganska viktigt.

För övrigt utgår jag från att påståendet ”För vissa lönar det sig inte att jobba”, gäller kungafamiljen.


PS. Det här har hållit på väldigt länge nu. Jag skrev om ett märkligt Aktuellt-inslag på samma tema, för ett år sedan. Den som vill studera samstämmigheten mellan borgarnas val av frågor att rikta in sig på, och mediernas tendens att tralla med, har många uppslag att arbeta utifrån.

31 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med om att moderaterna inkluderar grupper som ej borde räknas som arbetslösa.

Men hur riktiga anser du de 5.6 procent som regeringen refererar till vara? Hur många tror du inte studerar för att de inte får något jobb? Och då inte alltid något som är kompetenshöjjade utan något som är kul och ger CSN pengar. Hur många är delaktiga i AMS-program vars syfte är att hålla deltagarna borta ifrån arbetslöshetsstatistiken?

Jag tror inte att arbetslösheten är 5.6%, inte heller 17,9%. Men någonstans mitt emellan.

Magnus Ahlkvist sa...

Rommedahl: Efter att TV4 granskat borgarnas påståenden om arbetslösheten och avslöjat dem som lögner är det väl just den bilden som borgarna i allmänhet försöker etablera - att "OK, arbetslösheten är inte 17,9%, men visst sjutton är den mycket högre än vad Göran Persson säger. Han är ju tjock."
Och visst, precis som Ali säger, arbetslösheten är för hög. Men om man ska använda statistik måste man bestämma sig för hur man ska mäta, och då tycker iallafall jag att det schysstaste mått man kan använda är det som går att jämföra internationellt. Tycker inte du det?

Anonym sa...

Hörru Ali! Det är naturligtvis så att moderaterna kör med sin egen räknemetod nu före valet. Om de får bilda regering i höst kommer de efter en tid att gå över till den etablerade räknemetoden, på så sätt kommer ju deras arbetsmarknadspolitik att bli succé.
Enkelt och smärtfritt!

Anonym sa...

Nu vet jag inte om det finns någon internationell standard för hur man mäter arbetslöshet. Om det nu finns en sådan så antar jag att den ändå får anpassas efter olika länders arbetsmarknadssystem och dess lagar.

I alla fall. Du säger att man borde använda det justaste måttet. Jag är dock av åsikten att regeringen utnyttjar just det systemet och placerar folk i de kollumner där de inte räknas som arbetslösa. Sedan så går man stolt ut med att man för en politik för minskad arbetslöshet.

Jag tycker inte att det justaste måttet är ett där man flyttar runt människori den offeciella statistiken för att partiet behöver väljare.

Anonym sa...

Höger som vänster, en sak är vi eniga om, arbetslösheten är alldeles för hög. Ligger i vart fall på 1 million. Odiskutabelt är en andel av sjukpensionärerna arbetsföra, kanske upp till 50% av de 550 000.
Tyvärr finns ingen plats för lågproduktiv arbetskraft i detta land, det har facken satt stopp för med sina kollektivavtal. Alla kan bidra med något och skall så göra. Det kan inte vara kul att vara helt utlämnad och beroende av allmosor från staten. Usch.

Magnus Ahlkvist sa...

Rommedahl: Jag har faktiskt inte hört varken Göran Persson eller Hans Karlsson säga att arbetslösheten är på rätt nivå. Tyvärr är det bara Vänsterpartiet i riksdagen som vill ge Riksbanken ett sysselsättningsmål som komplement till räntemålet och därmed är Vänsterpartiet det enda partiet som på allvar vill föra en politik för full sysselsättning.
Men oaktat det har jag faktiskt inte hört regeringen säga att arbetslösheten är lagom hög, utan tvärtom säger alla regeringsföreträdare att arbetslösheten är för hög och att åtgärder för att sänka arbetslösheten måste till. Därför tror jag inte alls att regeringen väljer det mest fördelaktiga måttet på arbetslöshet, utan istället väljer just det mått som SCB använder och som dessutom är jämförbart med andra länder i Europa.

Anonymous 11:04: "Ligger i vart fall på 1 million." Jaså? Hur har du kommit fram till det? Även om ditt ytterst tvivelaktiga antagande om att hälften av alla sjukpensionärer är arbetsföra och därför "egentligen" arbetslösa så hamnar du väl inte på 1 miljon, eftersom man behöver räkna med ALLA förtidspensionärer för att hamna på 1 miljon. Så: Hur menar du? Eller hittar du bara på?

Anonym sa...

Om du inte kan försvara dig mot statistiken, skyll på metoden! Funkar alltid, eller?

Anonym sa...

Om vi ska dra siffror ur röven, kan jag tänka mig att kanske upp till 50% av alla moderater i hemlighet dyrkar satan. Antalet ligger i alla fall på en miljon. Men det är kanske bättre att försöka hålla oss till fakta.

Anonym sa...

Magnus Ahlkvist:

Det är det som är problemet med Göran Persson. Han lämpar över problemet på andra. Riksbanken och räntan beskylls för att nyckeln till lägre arbetslöshet. Samtidigt så jagas kapital ut ur landet med förmögenhetsskatten.

Den egna politiken för fler jobb saknas. Och när de väl kommer så är det statliga tidsbegränsade program.

De kommenderar fram jobb i offentlige sektor - Under två år.
Man ska få anställa en person till i enmansbolag med lägre arbetsgivaravgift - under ett antal månader. Detta gäller också under en tidbegränsad period har jag för mig.


Sedan tar du fram vänsterns politik som ett gott exempel. 200000 jobb i offentlig sektor utan att alls nämna hur det ska finanseras. Att till viss del ha med sysselsättning som mål i riksbankens bedömmning kan jag iofs inte förkasta. Dock så undrar man vad vänsterpartiet menar med det.

Anonym sa...

Ali har som vanligt fel.
Det har moderaterna ocksa.
Sanningen ligger nastan helt utan undantag i mitten av dessa tva korkade extremer. Vi har inte 17% arbetsloshet, det ar absurt, men det ar 5.6% ocksa.
Att hanga gardiner pa biblioteket, patvingad fortidspension, AMS atgard eller dartotek ar inte jobb, det borde tom de pa vansterkanter forsta.

Alla har kan val komma overens om en sak:
-Det ar javligt svart att fa jobb i Sverige.

Inte i nagot annat land i varlden dar de pastar sig ha 5.6 arbetsloshet gar praktiskt taget alla nyutexaminerade undomar pa arbetsformedlingen.
Vi ar tva i hela min arskull fran Uppsala universitet som pluggade min tekniska utbildning av 90st som har det jobb vi vill ha.

Nagot ar riktigt fel.

Anonym sa...

Visst du skulle studerat nåt annat istället? Eller kanske kan du prova på lite jobb på McDonalds som oraklet Rojas föreslår för alla som kan jobba.

Anonym sa...

"Jag förstår inte riktigt vänstern förakt för "arbetare". Jag får det inte riktigt att gå ihop."

Kan nog bero på att du inte vet vad du snackar om. I så fall hade du säkert skrivit det, i stället för som nu en luddig och allmän anklagelse utan grund.

Anonym sa...

www.vanstertaxi.nu

Erik Hultgren sa...

5,6% är INTE jämförbart med övriga Europa, eftersom man i all annan statistik räknar in studerande som söker arbete. Då har Sverige en arbetslöshet på 8,3%, enbart 0,2% lägre än eu-snittet. Räkna in alla i konstlade "sysselsättningsåtgärder" så har du siffror på över 11%.

Sen räknar ju försäkringskassan med att hälften av alla långtidssjukskrivna egentligen skulle kunna arbeta. Hur många procent av alla förtidspensionerade vet man inte...

I övrigt så presenterar moderaterna i alla fall hur de får fram sin siffra. Till skillnad från er som säger 5,6% och sedan hävdar att "det är så man räknar i övriga europa"...

Ali Esbati sa...

Det verkar vara svårt att förstå en del grundläggande fakta här:

- Det är Statistiska centralbyrån, inte socialdemokraterna, som utformar statistiken.

- Hur statistiken tas fram är noggrant angivet.

- Den skillnad som Erik anger finns mycket klart angiven i SCB:s statistik. Begreppet arbetslöshet är internationellt definierat. Det handlar om människor som söker arbete men inte får det. Hur man ska bedöma heltidsstuderande är naturligtvis inte självklart. Det finns goda argument för att använda den svenska bedömningsmodellen. Men jämförbarheten är garanterad, genom att den siffran klart anges.

- Arbetslöshetssiffrorna tas inte fram särskilt i valtider. De är lagrade och jämförbara bakåt i tiden under mycket lång tid.

- Hur man än räknar är 1,5 miljoner människor "som inte har något jobb att gå till", knäppt och aktivt missvisande.

- Resonemanget om hur många sjuka människor som "egentligen skulle kunna jobba" är visserligen talande för den borgerliga människo- och samhällssynen. Där närmar vi oss kanske pudelns kärna, med vad som väntar människor vid eventuell borgerlig valseger: att i desperation piskas ut till jobb som inte finns, och därmed bidra, inte till lägre arbetslöshet, men väl lägre löner.

- Men återigen: ÄVEN om man räknar som moderaterna så har Sverige LÄGRE ELLER MYCKET LÄGRE arbetslöshet än de flesta jämförbara länder.

- Ett centralt mått för att förstå välfärd och arbetsmarknadens funktionssätt är sysselsättning. Där ligger Sverige mycket klart högre än de flesta länder i världen. (Detta är i princip en spegelbild av ovanstående punkt - det lustiga är att moderaterna genom sitt mått egentligen skjuter sig själva i foten, men det spelar ingen roll, eftersom de får fritt utrymme för att sprida sin bild relativt ostört)

- Slutsatsen är att borgarna snackar missvisande goja och medierna hänger på.

- Till saken hör att borgerlig politik skulle höja arbetslösheten, men det kräver separat diskussion.

Anonym sa...

"Bestrider du att Oldtimers kommentar ger intryck av att han inte anser ett jobb på McDonalds vara ok?"

Jobb på snabbmatsrestauranger är ofta stressiga och tunga, och har inte sällan dålig lön. Förakt för en arbetsgivare är dock inte förakt för arbetaren, och Oldtimern är i vilket fall som helst inte vänstern

"Jag skulle nog gissa på att du bara inte vet var du snackar om och istället kommer med en luddig och allmän anklagelse utan grund."

Min anklagelse var i själva verket, till skillnad från din, både riktad till en specifik person (dig) och väl underbyggd av tidigare inlägg (från dig). Rudimentär läsförståelse kan klargöra den skillnaden.

Anonym sa...

Ali, allt har ett pris, så också arbete. Sanningen är att vänstern, kväver och rövar allt från arbetaren för egen ideologisk vinnings skull.
Väljer du att vara byggjobbare med F-skattesedel behåller du ca 41-42 kronor av varje intjänad 100 lapp. Sen faller ytterligare 20% bort i moms på det du konsumerar, plus alla punktskatter. Om du är rökande, vinpimplande bilist blir det inte mycket kvar av din hundring, kanske 20-25 kronor.

Vem suger ut vem i detta land om inte staten? Men det finns väl ett skäl kan tänka. Egenföretagare skall med alla medel bekämpas. Hur skulle det annars gå med Byggnads om alla medlemmar skingrades för vinden och särintressets makt bröts. Då vore det slut med sötebrödsdagarna för Brommander o kompani.

Anonym sa...

Anonym ovan visar ju egentligen rätt bra varför fackföreningar behövs, även om det nog mest är av misstag. Om alla byggjobbare vore egenföretagare och det fanns fler byggjobbare än byggjobb, vad tror du skulle hända då? Ja, i sund marknadsekonomisk anda för naturligtvis alla "byggjobbarföretag" konkurrera om att lägga det lägsta budet för att få jobbet. Alltså går jobbet till den som kan ta minst lön för ett visst jobb. Men vänta nu, har vi inte provat det där systemet på typ 1800-talet? Jominsann, hmm, som jag minns det tyckte visst inte folk det var så jävla roligt att svälta. De bildade visst någon sorts priskartell så att arbetsgivarna inte kunde sänka lönen genom att spela ut dem mot varandra, tror det kallades för fackföreningar... :-P

Anonym sa...

"Om företag gör det är det olagligt. Om arbetare gör det är det lag."

Haha, gud vad kul det här blev! Visst, du har helt rätt jonas, that's the m-f-n point!

Pssst, jag ska ge dig ett hett tips: Det har att göra med att arbetare är människor...

Anonym sa...

Företagare är människor, företag däremot är det inte. Lite som med bönder och bondgårdar.

Anonym sa...

Det är inget fel på ett jobb på McDonalds. Syftade på detta "Alla arbetslösa borde börja jobba på McDonalds" Rojas (fp)

Det finns skillander på företag och företag. Säg Haliburton och Pressbyrån. Olika produkter olika metoder att tjäna pengar. Skulle inte vilja kalla ett storföretag för en demokratiskt styrd enhet av människor.

Anonym sa...

"...och Oldtimern är i vilket fall som helst inte vänstern"

Du kände inte för att besvara huvuddelen av mitt argument? Vilket för mig till nästa poäng.

"Du (ja just du) griper efter halmstrån."

Ja, en av oss gör definitivt det. Får du aldrig nog av att göra bort dig, Jonas?

Anonym sa...

"Om företagare gör det är det olagligt."

Självklart får företagare bilda karteller. De kallas flermannaföretag.

Håkan Eriksson sa...

AVSLÖJANDE

I Sverige idag har ca 4,8 MILJONER arbetslösa, dvs personer inte har något jobb att gå till! Det innebär 53% arbetslöshet!!! I vårt arma land med ca 9 050 000 invånare har endast ca 4 250 000 personer jobb! Göran, göran, vad gör han?! Socialdemokraterna försöker mörka detta faktum att vi har 53% arbetslöshet! Hutlöst.

Anonym sa...

"Om du (ja du) föraktar det arbetet så föraktar du också den som faktiskt tycker det är ett ok jobb."

De flesta av oss är kapabla att inte hålla med någon utan att för den skull förakta personen.

Anonym sa...

Anders, fråga om F-skattesedel!!!
Du ger ingen kommentar om det höga skattetrycket och rimligheten att stjäla en arbetare på i vart fall 70% av hans arbete. Hur var det nu med arbete o kapital enligt Marx teorier?
Tänk seden lite längre, affärerna går bra o en person anställs, enligt lag som heltid. Facket kräver kollektivavtal och avgift skall betalas för övervaknig av avtal. 15% av sjuklön etc.

Är det så jävla konstigt att det inte skapas jobb i detta land.

Sen det med att löner pressas. Det finns rejält med fallhöjd om statens klåfingriga stölder av enskilda begränsas. Med annat skatteutag och lägre priser för utfört arbete, kan arbetaren få 60 kronor i veckan istället för 30. Alla tjänar på affären, utom byråkraterna som i kommunens och statens tjänst sitter o kastar papper på varandra i vår fina välfärdsstat.

Alice sa...

"Är det så jävla konstigt att det inte skapas jobb i detta land."

Någonstans verkar det tappas bort att det faktiskt tagits ett beslut om att byta ut målet "full sysselsättning" mot "låg inflation". Det är en helt medveten förändring av den svenska politiken som det finns offentliga handlingar på för den som vill se. Fortfarande tycker jag det tröttsammaste är att folk verkar se arbetslösheten som något som "råkat" ske.

Anonym sa...

Den dörren är dessbättre stängd. Att ge politiker makten till en expansiv politik i offentlig sektor slutade som bekant med en jättesmäll som många lider av ännu, satta som dom blev i skuldfällan.
Det är lika begåvat som att ge ett gäng 14-åringar nycklarna till bilen och en låda Koskenkorva. Det kan bara gå åt helvete. Se själv på Ohlys alla löften om att spendera pengar som inte finns, 200000 jobb i offentlig sektor, därtill 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Allt efter den enfaldiga devisen, ju mindre vi jobbar dess mer att dela på. Hjälp.

Anonym sa...

Andra exempel är forna öststater, nuvarande Kuba och Nord-Korea. Dessa av politiken styrda "låtsaspengar" noteras ej på valutamarknaden, ingen vill ha dem eftersom de heller inte har något värde och således inte kan användas till import av västvaror utan endast som toapapper. Istället inrättas/inrättades speciella butiker för nomenklaturan där eftertraktade varor kunde handlas mot Dollar/DM etc.

Vänstern borde någon gån lära sig av denna totala misär som utvecklades under kommunistiskt vanstyre eller blundar man som vanligt inför den hemska sanningen.

Ingen går heller i svaromål när frågorna blir besvärliga för den överordnande ideologin. Det blir märkligt tyst i vanlig ordning.

Anonym sa...

Ali said:
"Begreppet arbetslöshet är internationellt definierat. Det handlar om människor som söker arbete men inte får det. Hur man ska bedöma heltidsstuderande är naturligtvis inte självklart. Det finns goda argument för att använda den svenska bedömningsmodellen."

Varför inte bara skriva ut de goda argumenten så slipper folk gissa. Och på samma gång kan du väl gå med på att arbetslösheetssiffran skulle bli mycket större om de heltidsstuderande som söker jobb räknades med. Vilket de borde, inte sant?

Anonym sa...

Regeringen ger direktiv till SCB vad som skall ingå.
SCB har varit lite olydiga.
Dom har en skrift om att man kan om man räknar bara åt ett håll få till att 30% eller om det var 1/3 av dom i arbetsför ålder inte behövdes för att åstadkomma dom arbetade timmar som finns.
30% arbetslöshet om alla skulle få heltid.
AMS V31
http://ledav.ams.se/internet/stat/detalj.html
Totalt inskrivna på Arbetsförmedlingen är 718470-st som vill ha ett jobb!!
Varav:
65299-st Personer som har en anställning men vill stå kvar som arbetssökande
54860-st Det kan t ex vara personer som inom kort slutar en utbildning, avslutar sin värnplikt eller är föräldralediga.