lördag, april 08, 2006

Nej, det kommer inte att ta slut

Årets trend: medial rundgång

Läs noga Mats Knutssons ”analys” på Aktuellts hemsida. Samma sak som i olika varianter sägs i alla andra nyhetsmediers ”analyser” för tillfället, och intressant i sin komposition.
Skandalerna och affärerna som förföljer socialdemokraterna kan bli statsminister Göran Perssons fall. Hans chans att vinna valet är att få prata sakfrågor,
skriver Knutsson. Det är förstås helt sant. Närmare bestämt är detta bomb- och batongalliansens enda chans att vinna valet – att inte prata sakfrågor utan förlita sig på en medialt framtrampad negativ bild av socialdemokratin och vänstern, allt medan högern radikaliseras och förbrunas utanför ”analysernas” räckvidd. Det Knutsson inte heller nämner, är att han själv – tillsammans med andra likasinnade på tunga positioner i svensk politisk rapportering och opinionsbildning – just tillser att skandaler och affärer effektivt ska ”förfölja” socialdemokraterna.

När varje händelse i världen som med större eller mindre fantasi kan presenteras som skandal, blåses upp till gigantiska proportioner som slår ut allt annat, och därefter nogsamt mjölkas in absurdum, ja då kommer det att vara gott och skandaler och affärer. När det därtill är uppenbart att liknande eller värre händelser på den sida som har den opinionsbildande storstadselitens sympati på sin höjd pliktskyldigt meddelas och därefter försvinner – då justeras bildens kontraster.

Och så får vi den inledningsvis nämnda opinionsinnovationen; samma personer som just varit med och skapat dreven ”analyserar” desamma, och konstaterar att det ser allvarligt ut, samt passar på att hinta vad en borgerlig argumentation för att framgångsrikt exploatera situationen bör vara. (Den okrönte mästaren, Analysmannen, är härvidlag utom tävlan).

Vi har alltså en situation då svensk ekonomi i jämförelse med andra västländer är närmast unikt stark. Tillväxten är ihållande mycket hög, högre än i USA och väsentligt högre än EU-snitt, exporten slår rekord, reallönerna har ökat kraftigt, vinsterna i företagen är enorma. I det läget finns det egentligen ett större utrymme än någonsin för såväl djupare diskussioner om framtida vägval och för konkreta sakpolitiska frågor.

Är det rimligt med de växande löne- och förmögenhetsklyftor som vi har sett och som de borgerliga aktivt vill se ännu mer av? Vari ligger rimligheten i att den offentliga sektorn upprätthåller ett högt offentligt sparande, istället för att investera stort i nödvändig social och fysisk infrastruktur? Hur organiseras och debatteras vägvalet mellan en offensiv offentlig expansion av en modern välfärdssektor och en lågproduktiv låglönemodell som borgerligheten önskar sig?

Eller om det är mer närliggande frågor som passar. Vill de borgerliga höja studenternas studiemedel? Är de borgerliga beredda att fullfölja en satsning på byggande av billiga bostäder, inte minst för studenter? Vad är nu de borgerligas motivering igen till att dra ned utfallet från arbetslöshetsersättningen till människor som redan har det svårt i vårt allt rikare samhälle, och ge pengarna till dem som bevisligen har över 1,5 miljoner i förmögenhet?

Men som medborgare berövas vi alla möjligheten att diskutera valfrågorna. Ty, som Mats Knutsson konstaterar,
Affärerna och annan negativ uppmärksamhet tycks inte vilja ta slut.
Också här har Knutsson rätt. Jag har skrivit om detta ofta och länge, men det tål att upprepas: ”affärerna” kommer inte att ta slut. För alla som har ett intresse av att slippa en rikemansgödande grotthögerregering efter valet – alltså nästan alla i Sverige – är det en olycka att den socialdemokratiska partiledningen tycks oförmögen att begripa att det politiska läget är förändrat. Det är inte några olyckliga händelser som råkat anhopas och som det gäller att krishantera sig igenom. Detta är en strukturell förskjutning i de opinionsbildande skikten, deras självuppfattning och arbetslogik.

Vad arbetarrörelsen behöver är därför en valstrategi med två viktiga element: Ett aktivt basarbete som når människor hemma, på arbetsplatser och i skolor med ett direkt, konfliktklargörande budskap, bortom den mediala regisseringen. Men också en retorik som i sig inbegriper mediekritik. Varje facklig aktivist, varje tänkande student, varje person som övervägt att rösta på socialdemokraterna eller vänstern, måste åtminstone ha konfronterats med en utvecklad ståndpunkt kring medias funktionssätt – börja tas ur villfarelsen att medierna är en neutral arena på vilken idéer och händelser snurrar runt.

Valet kan vinnas på sakfrågor och konfliktperspektiv. Medierapporteringens skevhet rör bägge. Och det säger sig själv att det inte funkar att skicka pressmeddelande om saken.

19 kommentarer:

Ludde sa...

Bäst vore förstås att förstatliga all media och sätta den under direkt statlig kontroll, så att enkom lämpliga budskap utkavlas.

Det vore även bra om fria statliga SVT strax innan valet uppdagar någon skandal inom högerblocket, detta då SVT säkert har större koll på när en skandal får som störst effekt på valutgången än ofri, kommersiell television.

Fyra-fem månader innan är nog för tidigt.

Josefsson 2006?

Redaktörn sa...

Gärna mer sakpolitik i debatten. Men om någon ska lyssna och tro på det som sägs måste ju den som pratar ha åhörarens förtroende. Det handlar inte bara om vad som sägs utan också om hur och av vem.
Alltså är ”affärerna” och ”skandalerna” viktiga på riktigt.
Jag tror många tycker att det spelar stor roll att:
- SSU har en ordförande som åtalas bland annat för att ha kallat en människa ”svartskalle”.
- Samma SSU – tillsammans med andra ungdomsförbund – myglat till sig skattepengar genom att trixa med medlemslistorna.
- Höga företrädare för arbetarrörelsen lyfter dubbla löner, bor gratis med strandtomt och myglar sig till attraktiva lägenheter och skärgårdsstugor med skämthyror.
- Landets statsminister inte följer reglerna när han anlitar arbetare för att bygga sig ett hus.
- En vice partiordförande (obs att jag nu drar ett exempel från högern) med en bakgrund som revisor försöker sig på mycket märkliga avdrag i deklarationen.
- En centralt placerad person på s-kansliet från sin arbetsplats driver en anonym förtalskampanj mot en politisk motståndare.

Enskildheter? Ja, kanske i vissa fall. I andra tycks mer strukturella orsaker ligga bakom.
Hursomhelst spelar de roll. För mig och säkert många andra är det intressant att veta vilka människor det är som styr vårt land. Vad har de för egen uppfattning om rätt och fel? Kan jag lita på de här personerna?

Att slentrianmässigt vifta bort ”affärerna” och ”skandalerna” och gnälla på medierna håller inte. Vi röstar med både hjärna, hjärta och mage. Politik är sakfrågor - och känslor.

Anonym sa...

Skrämmande. Fasansfullt. Ett sluttande plan...

Anonym sa...

När du säger att affärerna aldrig kommer att ta slut har du fel. De tar slut i samma sekund som Alliansen vinner valet. De enda affärer som dras upp ordentligt är de som drabbar sossar och vänsterpartister. Hur kommer det förresten att vänsterpartister lyser med sin frånvaro i alla affärer? Renlevnadsmänniskor av guds nåde?
När Per Unckel (m) åkte taxi privat för 10 000 kronor av skattemedel blev det en notis på undanskymd plats under samma tid som Sahlin handlat en Toblerone vilket gav världskrigsrubriker. Det säger en del.

Redaktörn sa...

Oftast utmålas svenska journalister som vänstervridna. Men på den här bloggen lever uppenbarligen bilden av en högerkonspiration. Uppfriskande.

Allvarligt talat är det väl inte så konstigt att det parti som regerat landet nästan oavbrutet i ett sekel granskas hårt och närgånget?

Anonym sa...

De som fortfarande tror på samhällsförändring och regimskifte genom sk. "demokratiska val" mellan ett antal identiskt klonade alternativ får väl närmast betraktas som reliker från en svunnen tid.

Socialdemokratin har tjänat ut sin roll som framdrivare av nyliberala höger-"reformer" bakom masken av en folklig fasad och förtvinar nu bort i depraverad inavel på gods och gårdar.

Lika gott kalas.

När fienden syns klart är han också mest sårbar och när Frankrike brinner skakar marknadsfascisternas globaliserare i Bryssel...

Anonym sa...

Inressant och välskrivet inlägg som vanligt av Ali. Det är tydligt att han under flera år noga studerat olika förebilder och övat upp en mycket stor propagandistisk förmåga.

I detta fall åtalas tre riktigt tunga socialdemokrater för gravt komprometterande brott (Sjödin, Reepalu och tidigare landshövdingen och landstingsrådet Bengt Holgersson). Samtidigt anmäls partordföranden själv för brott mot en lag som i högsta grad symboliserar socialdemokraternas omsorg om Arbetaren.

Och ändå får man på något sätt känslan när man läser Alis inlägg av att allt är Henrik Brors fel (den s.k. Analysmannen, alltså).

Uppriktigt sagt Ali, vore det inte ett gigantiskt demokratiskt problem om de berörda personernas handlingar inte diskuterades i media? Om de inte stöttes och blöttes grundligt?

Anonym sa...

Snälla Nilsonne när brydde sig dessa personer om media exponering o dess konsekvenser, de vet de sitter säkert ändå. Gullegossen och justitsierådet Leif, "dotter" till forna statsrådet Thorsson sattes i pederastkarantän i lagrådet med full lön för sitt tilltag. Domaren i H-borg fick i sann feministisk anda sparken för att han köpte tjänster av fel kön, d v s kvinnor.

Med detta sagt, sossarna o dess inre krets gör vad de vill. De styr allt ändå med utnämningsmakten. Finns det någon mer än jag som längtar ut?

Anonym sa...

Förbruningen av Alis tunga fortsätter.

Anonym sa...

Idealet för högern är fox news och dit är vi på väg. Väntar bara på en svensk O´reilly?

Smuts kastning dygnet runt. Ifall man sen har enn annan uppfattning än "mediabilden" blir man idiot förklarad på direkten.

Fair and balanced..

Anonym sa...

Tycker det var väldigt mycket humor för några månader sedan när Ali skrev ett långt inlägg med smutskastning av högern, för att sedan avsluta med att säga att valrörelsen kommer att bli smutsig tack vara högerns smutskastning.

Anonym sa...

Göran Perssons.... Hans chans att vinna valet är att få prata sakfrågor

Jo, det är nog riktigt. Dessvärre gjorde sig ju socialdemokraterna av med sina tidningar, och hur ska de nu få ut sakfrågorna?

Jag tror att man inte ville ha egna massmedia med intern kritik när man slog in på den nyliberala ekonomiska vägen, för snart 20 år sedan, och nu får man äta upp vad man kokade till då.

Det gör mig inte så speciellt ont om Göran Persson som jag inte har mycket till övers för, men däremot om svenska folket som kommer att upptäcka att de hamnade ur askan i elden om vi får en moderatstyrd borgerlig regering igen. Det har man upptäckt varje gång tidigare. Så går det något tiotal år och en ny kader Timbroindotrinerade väljare, som inte har någon politisk historia, går till valurnorna. De flesta under 30 har inget minne av hur det var förra gången vi hade en borgerlig regering. Endast de som är mellan 50 och 60 minns den förrförra perioden med en sådan, och båda perioderna var förskräckande.

Jonas N sa...

Kerstin,

'Rörelsen' gjorde sig inte av med tidningarna. De kunde inte sköta näringsverksamhet så att de ngick runt. Dvs de skulle gått i konkurs.

Hur skall de få ut sakfrågorna? Tja SvT är väl det forum som har mest genomslagskraft. Annars fungderar ju också vanliga tidningar, de får komma till tals där också. Men kanske är tanken att en tidning finns till för att idka propaganda (få ut 'sina sakfrågor') just förklaringen till att sådana aldrig tycks kunna överleva ekonomiskt. Och denna begivenhet kanske även orsakar de fullständiga missförstånd och den omfattande frustration med andra taidningar som Ali här återkommande ger uttryck för.

"Timbro-indoktrinerada väljare" Det är ju för härligt. Socialdemokratin 'nyliberal'.

Ja, jag kan förstå att världen kan te sig lite svårbegriplig om man samtidigt skall försöka passa in den med sådana föreställningar.

Nisse Sandqvist sa...

Oavsett om media har en agenda där kampanjen mot socialdemokratin är central eller ej, tror jag att det är mindre viktigt i den här frågan än sossarnas eget agerande. Medial rundgång är ett tecken på politisk rundgång - och jag tycker att den mediala är snäppet mindre allvarlig för demokratin.

När borgarna säger att skandalerna bara fortsätter bör det stämma till eftertanke. Det är trots allt inte medierna som provocerar till allehanda brott och regelöverträdelser från maktens sida.

Finns inga ekonomiska kriser så hittar media andra kriser. På samma sätt som det vore händigt att inte föra en dålig ekonomisk politik när media kampanjar om det dåliga ekonomiska läget, vore det också jättelämpligt att inte ignorera de symptom på demokratibrister som politiska skandaler som dessa utgör.

Att ensidigt kritisera den påtryckande maktfaktorn media, men inte noga problematisera den verkställande (och i sammanhanget lag- och regelöverträdande) politiska maktens agerande, blir konstigt. Debatten måste inte bara tas på ett annat sätt än med pressmeddelanden från arbetarrörelsen - arbetarrörelsen måste kunna ta debatten och veta att det inte är korrupta pampar man står upp för. Tveksamt om så är fallet i dag...

Anonym sa...

Enligt konunkturinstitutets pressmeddelande i mars " ökar BNP med 3,7 procent i år och med 3,2 procent nästa år". Om det verkligen kommer att ske återstår att se.

Tittar vi på OECD Economic Outlook(december), som visar tillväxtsiffror under mandatperioden och prognoser ett par år framåt, så kan vi se detta.

2003 2.7(USA) 1.6(SWE) -1.1%
2004 4.2(USA) 3.1(SWE) -1.1%
2005 3.6(USA) 2.4(SWE) -1.2%
2006 3.5(USA) 3.5(SWE) -0.0%
2007 3.3(USA) 3.0(SWE) -0.3%

Man kan ju också i sammanhanget nämna att konjunkturinstitutet skriver att "Global BNP växer i år med 4,5 procent och nästa år med 4,4 procent" och mera fria ekonomier som Irland, Singapore och Hong Kong räknar med tillväxt på 5% eller över.

Ali Esbati sa...

Tillväxtsiffror av intresse:

Årlig procentuell förändring, medelvärde 1995–2004

BNP per capita, fast pris
Sverige: 2,6
USA: 2,2
EU15: 2,0

Real BNI per capita
Sverige: 2,5
USA: 2,5
EU15: 2,0

Källa: Konjunkturinstitutet
http://www.konj.se/download/18.a93995105f257d84680001951/4_ruta_aug05.pdf

Walle sa...

"Analysmannen" och hans kvinnliga motsvariget Lena Melin (vad gör hon på aftonbladet?) driver faktiskt sensations- och sosseätarpropaganda på ett vidrigt sätt. Dessutom så är det sällan tillräckligt tydligt att det är åsikter och inte nyheter. Se Lenas dubbeluppslag med ansikten på ledande sossar i går.

Det värsta tycker jag är Anna Sjödin. Hon är inte en av mina favvo-sossar, på inget sätt.

MEN - att utmåla en fylleflipp som politisk katastrof, då lever man inte i verkligheten. OM hon ropat rasistiska tillmälen, då är hon såld förståss. Men om hon bara åker dit för våldsamhet mot tjänsteman då är det inte i en normal ungdoms synsätt ett grovt brott. Alla har haft problem med vakter. Alla vet att man inte har en chans i domstol mot dem.

Dyker det upp vittnen som inte jobbar på restaurangen som stärker vaktens version om rasism så är det däremot game-over för Sjödin.

Sedan att jag stör mig på en del av den "hata vakter" diskussionen som en del på vänsterkanten sysslar med. Visst, det finns svin, men kroggäster är inte direkt skötsamma små änglar...

/Umebo, restauranganställd med väktare till bror.

Anonym sa...

Ärligt talat så fattar jag inte vad ni diskuterar här. Sen när blev BNP det slutliga facit på förd politik? Det finns även annat som man bör väga in i ekvationen om man vill dra en slutsats om hur dåligt eller bra det går för ett land.

Men visst, även om man bara tittar på BNP-siffrorna för Sverige så ser man ju att det går bra för oss ekonomiskt. Ovanligt bra jämfört med närliggande länder, vilket i sig är rätt intressant. Högern maler på om höga skatter som tvingar företag i exil och människor i armod, men om vi tittar till hur Sverige rankas ekonomiskt så har vi hög konkurrenskraft och tillväxt. Dessutom har vi en välfärdsstat som tar hand om våra medborgare, till skillnad från vissa andra länder.

Sen när det gäller skandaler så kan man nog se en snöbollseffekt i media, det rullar på. Varje ny skandal ökar blodvittringen hos hela yrkeskåren journalister. En hel del av medias fokusering är berättigad, sossarna är regeringsbärande och ska tåla en luppgranskning. Men det känns som att det inte alltid görs en sjysst nyhetsvärdering. Media borde väga in fler saker i ekvationen än bara skandalfaktorn.

Sjödins krogbråk är en personlig tragedi för henne, där det dessutom finns skäl att misstänka att vakterna täcker upp för varandra genom att ljuga, vilket krogvakter ofta gör. Att media hoppar in och agerar domstol innan den riktiga domstolen ens hunnit inleda sitt arbete känns bara taffligt.

Drevet mot den sossetjänsteman som skickade epost känns också rätt fartblint. På vilket sätt motiverar en icke förtroendevald pappersskyfflares dåliga omdöme så mycket granskning på bästa nyhetstid?

Att G. Persson åtalas för arbetsmiljöbrott kan vara en bra nyhet och ett skäl att jaga honom med blåslampa. Tyvärr så har alla granskningar jag hittills sett lyckats undvika att specificera hur allvarlig förseelsen är, om den är uppsåtlig eller ett förbiseende, med mera. Det gör det omöjligt att för oss som tittare ta ställning på ett balanserat sätt, det stannar vid skandalrubriker.

Men om Ilmar Reepalo misstänks för mutbrott, om sossepolitiker använder sina positioner till att fiffla fram lägenheter, om fackliga företrädare lyfter mega-arvoden för styrelseuppdrag, så visst sätt blåslampan i häcken på dem. Problemet med sossarna är att de attraherar maktmänniskor och folk som motiveras mer av lojaliteten till sin egen karriär och plånbok än politiska ideal. Det borde vara ett högprioriterat problem för ett parti som säger sig slåss för rättvisa.

Att Gunilla Carlsson skattefifflat däremot är väl ungefär vad man väntar sig av en moderat. Det enda som förvånade mig där var att hon överhuvudtaget lät det få några politiska konsekvenser för sig själv genom att avgå från ett par poster.

Redaktörn sa...

Jag håller med: av åtalen mot Sjödin, Persson och Reepalu är det sista allvarligast eftersom det är ett tecken på att den ekonomiska och politiska makten närmat sig varandra och fjärmat sig från vanlig folk.
Det är en horisontell klyvning som går hela vägen från vänster till höger.