tisdag, april 03, 2007

Regeringen startar nyliberal tankesmedja

Den så kallade Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi startades en gång i tiden för att underlätta ett nyliberalt inspirerat systemskifte i svensk ekonomisk politik. Tanken var att samhällsekonomiskt absurda och för folkflertalet djupt destruktiva politiska förändringar skulle kläs i pseudovetenskapliga termer. Det gick bra. Stora delar av svensk ekonomin rörde sig från världsklass ned till normaleuropeisk standard. Arbetslösheten ökade. Offentlig verksamhet såldes ut och genomlevde kraftiga standardsänkningar. Skatterna sänktes för de besuttna för att skapa dynamiska effekter – så blev också fallet: inkomst- och förmögenhetsklyftorna, liksom utslagningen från arbetsmarknaden sköt i höjden på ett ytterst dynamiskt sätt. Det sammantagna resultatet innebar en i Västvärlden under efterkrigstiden exceptionell – och bestående – överföring av resurser från majoriteten till ett tunt skikt av förmögna.

Regeringen återupprättar nu "expertgruppen". Beväpnad med nationalekonomiska modeller som alltid kommer att komma fram till samma saker – behovet av ökad lönespridning, urholkad välfärd och vidgad marknadsanpassning – ska gruppen bland annat ”lämna förslag på hur svenskarna ska motiveras till arbete”. På så sätt kan de nya moderaterna fortsätta med sin skratta-hela-vägen-till-banken-metamorfos; genomföra sin stenhårda högeragenda, men ändå framstå som snälla och fina. Det är ju inte de som kommer att ha kommit med förslagen om hårdare tag mot låginkomsttagare, sjuka och arbetslösa – det är ”oberoende forskare och experter”.


[Bilden nedan från moderaternas kommunikationsstrategi. Hittad här]

16 kommentarer:

Anonym sa...

När nyliberalerna stormar den socialdemokratiska bastiljen ljuder slagorden - Frihet, Ojämlikhet, Främlingsskap. Krossa plebejokratins förtryck av miljonärer!

Anonym sa...

Borde vänstern anamma samma strategi?

Anonym sa...

Nu är du djupt orättvis mot ESO och de experter som skrivit deras rapporter. Som regel mötte de högt ställda krav på objektivitet och metod. Resultaten har ofta varit en nagel i ögat på politiker av alla kulörer, precis som det skall vara. ESO lades ner därför att några tjänstemän på ganska låg nivå blev förbannade på ett par rapporter som inte stämde med deras världsbild. Sedan slog man gröna dunster i ögonen på mp och lovade att upprätta ett "miljöforskningsinstitut" i stället men det blev naturligtvis inget av.

(Der var f.ö. kul att höra GP med förtjusning citera en ESO-rapport i tv-dokumentärern. Det kunde han ha gjort tidigare.)

Hur det blir nu kan man ju dock inte veta.

(Full disclosure: jag har själv skrivit 2 rapporter).

Anonym sa...

Tja, Bengt O. Tänkte bara höra om dina ESO-rapporter var lika väl researchade och "mötte de högt ställda krav på objektivitet och metod" som ditt påhopp på Hanna Löfqvist nyligen? I så fall kanske det ändå var bäst att det hela lades ner, eller vad säger du?

Sigve Indregard sa...

Trackback:
http://indregard.no/2007/04/03/%c3%b8konomisk-politikk-eller-politisk-%c3%b8konomi/

Jeg syns det er interessant å se hvordan høyresida ser ut til å ha et stort behov for å lesse sine verdispørsmål over på økonomiske teorier. "Vi er ikke for større ulikhet, det er bare sånn at det må til for å skape vekst. De nordiske landenes utvikling de siste femti år overser vi glatt, fordi denne økonomiske teorien sier det."

Anonym sa...

Anonym 3: Vill du ha ett svar får du nog kräla ut ur anonymiteten.

Den som är intresserad av påhoppet i fråga kan gå till www.bloggplock.se

Anonym sa...

På tal om "tankesmedjor" - just nu breder Timbro ut sig i ännu ett P1-inslag. Har Svenskt näringsliv helt tagit över P1 eller? Med tanke på hur ofta dessa mörkermän förekommer så verkar det som om dom går ut och in i radiohuset med egna passerkort?
Patetiskt att dom minsta hjärnorna får ta över dom viktigaste offentliga utrymmena. Så går det när plånboken bestämmer.

Anonym sa...

Väldigt konstigt inlägg. ESO var underställt finansdepartementet och kan närmast beskrivas som "finansdepartementalt"; dvs. man var ute efter slöseri med statliga utgifter. Är det högerpolitik? Förhindrande av resursslöseri är väl nåt som alla politiska partier borde vara emot.

De flesta som skrev rapporter var byråkrater och hade ingen politisk agenda. Att man var oberoende var naturligtvis väldigt bra eftersom man på så vis kunde kritisera statlig verksamhet utan att hindras av diverse lojaliteter.

Vidare ska det noteras att under arton av de tjugotvå år som ESO existerade så var Sverige styrt av socialdemokrater. Om man nu var så fruktansvärt "nyliberala", varför lät sossarna dem hållas?

Det här inlägget luktar okunskap och konspirationism. Jag trodde du var bättre än så.

Mighty Mouse sa...

Det är lätt att svartmåla någon då man säger att ALLT de gör är fel, istället för att använda kunskaps- och faktagrundade argument. Att använda "nyliberalism" som ett skällsord och synonymt med all liberalism, säger egentligen inget om liberalismen ELLER regeringen...

Nationalekonomer är forskare, som oftast lyckas bevisa sina teser, men du kanske hellre bara lyssnar på din egen röst... Eller den "allsmäktige okritiserbara guden"?

Ali Esbati sa...

Alltså, allvarligt talat. Läs inlägg lite som det är. Det är ingen avhandling om ESO:s arbetsformer och rapportflod. Jag är dessutom fullt medveten om att det gavs ut jättemånga olika rapporter, med rätt så olika utgångspunkter och resultat - bland annat för att författarna har varit olika. Icke desto mindre kvarstår faktum att ESO som institution faktiskt startades som en "tankesmedja" som skulle "tänka fritt" över det stora "problemet" med den "enorma" offentliga sektorn och allt som därmed följer. Det var på så sätt ett barn av 80-talets nyliberala strömningar. Och i praktiken kom de *i debatten tongivande* rapporterna att handla om behovet av att skära ned och privatisera. Inom olika områden kom säkerligen andra rapporter till nytta för beslutsfattare och profession, och jag har naturligtvis inget som helst emot utvärderingar - kontinuerliga, punktvisa, omfattande, begränsade, allt beroende på behov - av offentlig verksamhet.

Anonym sa...

"Det är ingen avhandling om ESO:s arbetsformer och rapportflod. "

Nej, men det är en ganska allvarlig anklagelse mot dom som jobbat på ESO. Man kunde önska att du hade lite mer på fötterna innan du börjar anklaga folk till höger och vänster för att va nån slags nyliberalismens lakejer.

Ali Esbati sa...

Ah, tack för påminnelsen om ordet "lakej". Jag måste börja använda det oftare. Jag har lagt av mig lite.

Anonym sa...

Om man kallar ekonomisk forskning för pseudovetenskap så säger det mer om sina bristande kunskaper än något annat.

Bara för att den ekonomiska forskningen allt som oftast sammanfaller med borgerliga partiers ideologiska inriktning så betyder det inte att det är forskningen det är fel på.

Du resonerar ungefär som de gamla kommunisterna i Sovjet. "Om inte kartan och verkligheten stämmer överrens så är det kartan som gäller"!

You're beat and you know it.

Anonym sa...

Tvärtom ekonomisk forskning liknar mest den pseudoforskning som kännetecknar "alternativ" medicin och liknande områden där "energier" fluktuerar efter okända lagar, och så vidare. Som underkastad de naturvetenskapliga metoderna finner jag det ganska märkligt att ekonomisk forskning har fått breda ut sig så pass mycket i de akademiska och offentliga utrymmena. Det är tydligt att godtycke och statistisk manipulation ligger bakom de resultat som denna forskning leder till. Till detta kan läggas den lobbyism som Svenskt näringsliv och dess propagandaorgan Timbro propagerar för och vi har en snabb konvertering av forskningens "resultat", via en pseudodebatt i vinklade medier, till att bli en "sanning" som leder till än mer försämringar och privatiseringar i samhället. Ja rent patetiskt blir det när förespråkarna av dessa spekulationer, upphöjda till "teorier", basunerar ut att det är någon slags naturlag att vi måste ha arbetslösa, inte kan stödja mänskliga värden som skola, vård och omsorg och att vi för att maximera avkastning och "tillväxt" måste ge avkall på känslor, solidaritet, familj och ultimat stora delar av det genom evolutionen skapat hos oss. kanske hjäper det med ett visst mått av psykopati och för mycket monopol-spelande för att förstå de ekonomiska "hypoteserna"?

Anonym sa...

"basunerar ut att det är någon slags naturlag att vi måste ha arbetslösa, inte kan stödja mänskliga värden som skola, vård och omsorg och att vi för att maximera avkastning och "tillväxt" måste ge avkall på känslor, solidaritet, familj och ultimat stora delar av det genom evolutionen skapat hos oss."

Herregud, tänk vad mycket enklare det skulle vara om folk faktiskt läste vad nationalekonomer skrev, istället för märkliga metaanalyser gjorda av litteraturvetare (i bästa fall) på DN Kultur!

Tips: precis ingenting i citatet hävdas i nationalekonomisk forskning. Den som hittar en grej som de tror är nationalekonomi i citatet ombedes uppsöka närmaste nationalekonom, om intresset finns.

Anonym sa...

HAHAHAHAHAHA gotta love the modern left!