torsdag, juli 23, 2009

Regeringen arbetar oförtrutet vidare

Läs Ulla Anderssons och Lars Ohlys debattartikel på DN Debatt.
Enligt RUT har den genomsnittliga årliga inkomstskillnaden mellan kvinnor och män ökat med 12 800 kr sedan 2006. Det motsvarar drygt 1000 kr per månad.

Att inkomstskillnaderna ökar så kraftigt är alarmerande. Bakom de ökade inkomstskillnaderna finns skattesänkningar och nedskärningar som har missgynnat kvinnor. Beräkningarna visar att 57 procent av regeringens samlade skattesänkningar går till män och 43 procent till kvinnor. Den rikaste tiondelen av befolkningen som har tjänat mest på regeringens politik består till 76 procent av män. De har fått 23 procent av skattesänkningarna och haft en exceptionellt god inkomstutveckling (källa: Riksdagens utredningstjänst Dnr 2009:810).
Läs hela!

1 kommentar:

Magnus sa...

Ord och inga visor.

Inkomstökningarna är "alarmerande" och antalet i relativ fattigdom har ökat med 20%.

Ändå nöjer sig (V) med att ha som "ambition" att "slå rekord" i konkret jämställdhetspolitik (om nu alliansen gör att så genomuselt jobb borde det inte vara några större problem, eller?). Det är ju onekligen att sikta högt och ge folk en anledning att rösta rött nästa val.