onsdag, juni 23, 2010

Lagstadgad marknadsirrationalitet

Den svenska högerregeringen har tagit en del mycket väl genomtänkta grepp för att med statens hjälp pumpa pengar från det offentliga till det privata, från allmänhetens bruk till fåtalets plånböcker. Och sätta lås på kranen. Det gäller framför allt vård- och omsorgssektorn där prisfokuserad upphandling och lagstiftat konkurrenstvång borgar för miljardvinster.

(Ännu) mindre uppmärksammat är den lagstiftning som genomförts för att förbjuda kommuner, landsting och stat att i en mängd situationer bedriva egen affärsverksamhet. Sedan årsskiftet kan man stämma det offentliga för att ”i en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens”. Det har framför allt inneburit att Hotell- och restaurangägarnas organisation börjat anmäla, och att fullt rimlig kommunal service hotas och stampas ut.

Marika Lindgren Åsbrink
skriver bra om det – som vanligt både faktarikt och konkret. Läs: Systemet före människan.

4 kommentarer:

Hugo sa...

Du Ali gör ett stort tankefel. Det är från början privata pengar som i skatt gått till det abstrakta offentliga och dessa medel skall hanteras så effektivt som möjligt och konkurrensutsättas så vi får mesta valuta för pengar. Vinster är ett måste, jag kan inte tänka mig att du inte arbetar för vinnings skull d v s lön. Så vad är problemet?

Ett bra exempel är Medanalys (goggla gärna för bakgrunden) skandalen där till slut Ransås fick skadestånd på 35 millar. Ett annat bra exempel är när han senare öppnade läkarpraktik med samma patientpeng som övriga vårdcentraler.
Då hette det av ett intelligensbefriat landstingsråd att han hade för många patienter per dag eftersom han genom att vara effektiv kunde göra stålar. Det stack i ögonen förstås, men någon anmälan att han brustit som läkare blev det förstås inte. Trots detta tror jag han fick lägga ned. Det är ett antal år sedan men sätter i blixtbelysning hur ineffektiva många vårdcentraler är och hur de slösar med stålarna.

Kommuner skall inte driva verksamhet som subventioneras med medborgarnas skattepengar, det är en självklarhet.

Anonym sa...

Ok. Så råder jag övriga läsare att inte ge "Hugo" gratis terapi genom att bemöta dumheterna. Hans snålhet skulle i det här fallet lätt missförstås som någon form av intelligens.

Peter sa...

Hugo är en "skatt-är-stöld"-taliban som aldrig har behövt fundera bortom Bo Södeerstens snörräta gräns mellan offentliga och privata pengar.


Apropå hindren för kommuner etc att driva affärsverksamhet, service åt den egna kärnverksamheten/åt invänarna istället för att konkurrensutsätta denna så har det också en anan effekt. Det medverkar givetvis till att många kommuner helt slutat ta emot någon slags praktikanter. Kompetenta och arbetsvilliga människor, unga och litet äldre, skickas istället på jobbklubbar, Samhall och diverse coachingkurtser som aldrig håller att ta med i en seriöst menad meritföretckning: om en arbetsgivare ser orden "Samhall" eller "jobbstrategikurs" i ett cv åker det oftast i papperskorgen direkt, oberoende av hur gediget resten är. Det är naturliugtvis stort slöseri med pengar, med skattemedel till och med, men det är "inte vårt bord". Leve marknadsfundamentalismen!

/lasse sa...

Det skulle vara intressant att se mönstret för Hugos verksamhet på den här bloggen. Kan man misstänka att den skulle ge intrycket av någon som gör det här som arbete? En av dessa betalda propagandister som håller igång på ett antal antal kommentarfält och forum under ett antal pseudonymer.