måndag, april 11, 2011

Klart besked idag: Sjukförsäkringen schlingmanniseras

Högerregeringens försämringar i sjukförsäkringssystemet har varit omfattande och gett katastrofala resultat. Regeländringarna har gett upphov till ett otal fall med en fullständigt ovärdig behandling av människor som är sjuka. Det är ett genuint, skapat systemproblem. Det är så reglerna är utformade. Sverige har i flera avseenden fått de hårdaste reglerna av alla OECD-länder. Man har gett sitt system det aktivt missvisande namnet ”rehabiliteringskedjan”. Det är som med ”det nya arbetarpartiet”. Här förekommer inte mycket av rehabilitering. Det är opersonliga, byråkratiska tidsgränser istället, där folk kastas ut från systemet utan hänsyn till deras faktiska sjukdomstillstånd.

Vad är effekten förutom att enskilda drabbats hårt? Arbetslösheten är fortfarande högre än när högern tog över. Sysselsättningen är fortfarande lägre. Av dem som blivit ”utförsäkrade” och alltså har betalat en enorm personlig kostnad, är det 2-3 procent som fått jobb utan stöd. De flesta måste tillbaka in i systemet efter ett halvår av statsorganiserad skärseld.

Däremot har regeringen lyckats med att få fram betydligt fler socialbidragstagare, som en direkt följd av ändringarna i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Detta är en fundamental ändring. Försäkringssystemens syfte är att folk inte ska drabbas av fattigdom om sjukdom eller arbetslöshet slår till. Socialbidraget är behovsprövat och ska vara en sista hjälp om många saker har gått fel och personen i princip redan har blivit fattig. Nu har alltså regeringen medvetet skjutit över tiotusentals människor från det ena till det andra systemet. Det är något som påverkar fler än dem som drabbas direkt – det river djupa, infektionsbenägna sår i hela den svenska samhällsmodellen.

Mot bakgrund av detta är det lätt surrealistiskt att högeralliansens företrädare idag inleder en artikel på DN Debatt så här:
Sjukförsäkringsreformen har i huvudsak varit framgångsrik. Men allt har inte blivit bra och enskilda personer har kommit i kläm. Vi föreslår därför nu flera viktiga justeringar som ska ligga till grund för beslut i riksdagen i höst.
Det är fantastiskt att man kan få in så mycket strunt på så litet utrymme. Nej, reformen har inte ”i huvudsak varit framgångsrik”. Nej det är inte ”enskilda personer” som har kommit i kläm. Och nej, det är inte ”viktiga justeringar” som föreslås!

Justeringarna är i marginella eller medvetet otydliga. Man smyger in löften om lite extra hjälp – exempelvis bostadsstöd – till några av dem drabbats hårt och "nollklassats". Men det är lite oklart vilka det egentligen ska gälla framöver och det är frågan om att hamna strax över existensminimum. Det stora problemet finns i att folk som är sjuka tvingas ut från sjukförsäkringssystemet och in i meningslöst och nedbrytande arbetssökande eller ”arbetslivsintroduktion” som inte är någon introduktion till arbetslivet. Med detta sker nu in-gen-ting.

Forskaren Björn Johnson, som skrivit den utmärkta boken ”Kampen om sjukfrånvaron”, går idag igenom förslagen på sin blogg. Läs inlägget! Slutsatsen är:
Nej, alliansen, det här är bara löjligt. Alla systemfelen i försäkringen kvarstår.
Läs gärna också vad Kjell Rautio skriver på LO-bloggen.

Men som vanlig när det är ”nya moderaterna” som är igång är övertrumfas innehållet av pr-trixande. Regeringen ger sken av att ändra i systemet och får ett gäng nyhetsinslag på det.

Det är för övrigt mycket talande att det som upptar mest utrymme i debattartikeln är löften om ”ett brett upplagt arbete”, läs kampanj dirigerad av propagandaminister Per Schlingmann, ”inriktat på att stärka förtroendet för hela kedjan av beslut i sjukförsäkringen”. Istället för att göra något åt ett system som är ovärdigt ett välfärdssamhälle – tätare rökridåer.


PS. Det är egentligen fantastiskt att detta ska vara ett radikalt förslag, men det är det. Vänsterpartiet: Låt läkarna avgöra vem som är sjuk.


[SVT][GP][SvD][DN][Exp][Exp][AB][Sydsv][TCO]

7 kommentarer:

Borgarbracka sa...

Man kanske ska nämna att vi har haft en internationell finanskris sedan regeringen tillträdde...

Om vi bortser från världskrigen så fick vi det värsta BNP fallet på 130 år. Kan ju vara värt att tänka på när man utvärderar sysselsättning, arbetslöshet och antalet socialbidragstagare.

Anonym sa...

Japp, ett solklart fall av Schlingmaniasis :=)

Anonym sa...

Högeralliansens favoritundanflykter:
1) Det är Göran Perssons fel
2) Det är finanskrisens fel
3) Det är försäkringskassans fel

Mattias S sa...

Nu tycker inte jag att läkarna alltid är så bra på att bedöma saker och ting heller, eller ens intresserade för den delen.
Jag har känt mig lika dåligt behandlad av läkare på vårdcentralen som jag har varit av försäkringskassan...

Prima Singh sa...

Hmmmmm allvarliga problem verkar det som.
Om vi bortser från vem som är höger och vänster och istället fokuserar på samhällets bästa gällande denna situation, vad skulle då de från v-partiet föreslå?
Finns det några konkreta och lovande förslag från dess sida om sjukförsäkringen arbetslösheten osv? Jag tror att alla skall, och bör vara medvetna om att varje individ/medborgare har sina egna, olika behov utav stöd, och det skall självklart inte glömmas bort på ngt sätt och vis, oavsett om förslagen kmr från vänstra eller högra sidan.

NoBlog sa...

Det här är också en konsekvens av den förbannade jävla spar och effektivitets hetsen som tvingar folk i vården att sålla så jävla hårt av rädlsa att få på käften av överordnade att folk bokstavligen dör.


http://www.dn.se/nyheter/sverige/sos-skickade-ingen-ambulans--23-aring-dog

Tankesmedjan Det sovande folket och Den konspiratoriske lille mannnen sa...

Socialbidragen som ska vara en sista utväg har skjutit i höjden, men det kommer man att råda bot på. Det har redan rapporterats om svårt sjuka som nekats soc då soc anställt läkare som ska ytterligare ska förkasta sjukintyg. Det utomparlamentariska arbetet måste intensifieras!