torsdag, april 07, 2011

Förnyelse vs. förkunnelse

Har skrivit veckans ledare i Flamman. Den handlar om att socialdemokraterna fortfarande inte verkar ha tänkt sig att skaffa en ordentlig jobbpolitik.
Allra mest oroväckande är S-herrarnas adoptering av SNS-förslaget ”välfärdsjobb”. SNS vill att ”alla arbetsförmögna i utanförskapet” ska utföra ”arbetsuppgifter som är meningsfulla för samhället men som inte annars skulle ha blivit utförda”. Detta arbete ska inte ge marknadsmässig lön, utan ”ses som individens motprestation till samhället för uppburet stöd”. Det betyder att förslaget definitivt är ett steg tillbaka från de åtgärder som kallades ”plusjobb” och faktiskt kan vara värre än det förnedrade tvångsarbetsinstitut som nu går under namnet Fas 3.
Läs gärna!

6 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Snacka om att pissa på sin egen bakgrund! Det s kom till makten på 1932 var ju, förutom den allmänna krisen, deras stenhårda kritik mot att s.k. nödhjälpsarbeten skulle utföras under avtalsenlig lön.

manen sa...

@Jan Wiklund: heter det inte pissa på sin egen bakgård?

Anonym sa...

Det heter skita på sin egen tröskel. Och det har alltid varit sossarnas kännemärke. Reformismen har nått vägs ända.

David Nylén sa...

Bra skrivet!

En fråga: Vad menar du med "Den Sanna Läran"?

M. E. sa...

Oroväckande kan väl bara något som bryter på negativt och överraskande sätt mot historien vara. När det gäller (S), är detta tyvärr inte överraskande. Därför håller jag med kommentatoren som säger att reformismen "har nått vägs ända", alltså att det är fåfängt att hysa hopp till (S) som en samhällsförändrare. Det är inte bara i (S)-toppen som reformismen nått vägs ände, (S)-toppen är symptomatisk för partiets bas och partiet som helhet, partiets misslyckande.

Under en ganska lång tid nu har jag följt (S) och kunnat komma fram till att det bästa jag kan göra är att rösta på ett sätt som minimerar chansen för (S)-statsminister. Som väljare borde man inte acceptera att behandlas som boskap och gisslan. Visst, fortsatt Alliansen-regering är kortsiktigt ännu värre än en lite mindre blå regering med (S)-statsminister, men långsiktigt innebär ju att ge efter för denna kortsiktiga logik att ge upp tanken på ett annat, bättre samhälle. Det innebär att ge upp tanken på en levande demokrati. Det innebär att ge upp tanken på att kämpa för ett bättre samhälle. Det innebär att acceptera alienationen. Det innebär att acceptera att man bara är en siffra. Det innebär att stödja tanken att det viktiga inte är att tänka på vad man själv vill, utan att utgå från nervöst blickande på media och hur man nu gör för att klä sig "riktigt" på jobbintervjun.

Rösta Alliansen kortsiktigt, så kanske något bättre så småningom kommer långsiktigt! Eller förmår du inte, rösta inte alls! (utifrån dagens läge vill säga - skulle däremot stämningsläget förändras radikalt och en rörelse växa fram ur varje enskild människas (mystiska - erkänner man inte mystiken, erkänner man inte livet) innersta med möjlighet att komma till makten via val och förändra samhället radikalt, ja, så är ju förstås läget ett annat)

Ali Esbati sa...

@Daniel Nylén.

Det referar tillbaka till "I verkligheten utanför nationalekonomins kyrka". Jag menar alltså ännu en som utgår blint från den nationalekonomiska beskrivningen av arbetsmarknaden.