torsdag, oktober 27, 2011

Under den nyliberala byråkratins förmyndarskap

”Vi lyder nu under det tyska fjärde riket”, citerar Ekot en grekisk ekonom efter EU-ledarnas senaste deal. Det ligger en hel del i det. Det handlar inte om att just Tyskland tar över Greklands ekonomi dock, utan mer, som jag skrev om häromdagen, att EU- och IMF-byråkratin, med nyliberala dogmer som religiöst rättesnöre, sätter den grekiska ekonomin under starkare förmyndarskap och skjuter över kostnaderna för de europeiska bankernas spekulation på många generationer greker framöver. Eller, de försöker i alla fall. Det här slutar inte här. Sociala strider väntar över hela Europa.

Jag hoppas få tid att återkomma till överenskommelsen någon gång längre fram. Nu passar jag på att tipsa om två äldre texter om Grekland och krisen: ”Greklands nota” (maj 2010) och ”Støtt en greker” (juli 2011).

Och på samma tema, en mycket bra text av Stellan Hermansson i dagens Flamman: ”Grekerna arbetar mer än svenskarna
Så varför har då den grekiska ekonomin havererat? De största problem är korrupta politiker och klientelismen. Ett system som tillåtit att en stor del av ekonomin är svart. Dessutom betalar de rika knappt alls några skatter. Skatteintaget i Grekland har varit betydligt lägre än EU-genomsnittet. Särskilt låg har bolagsbeskattningen varit. Vinstandelen av BNP i Grekland 2009 var 54,2 procent att jämföra med EU-genomsnittet på 38,9.
Läs hela!

10 kommentarer:

Denny Wikberg sa...

Hur vill du lösa problemet? Frågan är ju inte enbart vem/vad som orsakade problemet utan hur man ska ta sig ur krisen.

Starvid sa...

Krisen kan lösas genom att man skriver av den grekiska statsskulden, helt eller delvis. Då måste ett stort antal banker rekapitaliseras. Gott så. De får göra nyemissioner och hämta pengar hos aktieägarna (som SEB gjorde för 15 år sen, och alla storbankerna utom Handelsbanken under krisen 2008). Om aktieägarna inte ställer upp får staterna skjuta till pengar, och därmed del- eller helnationalisera bankerna (som vi gjorde med Nordbanken för 15 år sen).

Om enskilda stater inte kan låna upp kapital för att rekapitalisera sina banker (exvis ett Grekland som just skrivit av sin statsskuld) måste ECB utfärda ett särskilt lån till behövande medlemsstater som bara kan användas just till statlig bankrekapitalisering.

Men budgetunderskotten i periferin då? De får helt enkelt höja skatterna/sluta skattefuska och skära i sina offentliga sektorer. Har man levt över sina tillgångar kommer det till slut göra ont.

Detta kommer dock krascha efterfrågan i periferiekonomierna och skapa massarbetslöshet. Detta kan till del åtgärdas med makroekonomisk stimulans. Hela ESFS-fonden kan pumpas in Europeiska investeringsbanken och Europeiska utvecklingsbanken, som kan investera i stora infrastruktiurprojekt i periferiländerna. Det torde skapa stora mängder jobb under den övergångsperiod under vilka periferiländernas konkurrenskraft återställs genom ett förbättrat kostnadsläge, vilket i klarttext innebär sjunkande/stagnerade löner i periferin samtidigt som lönerna måste pressas upp i EMU's kärnländer (läs: Tyskland). Det blir lättare att förstå den här argumentationen när man betänker att EMU till stor del beter sig som en sluten ekonomi. Majoriteten av euroländernas internationella handel är med andra euroländer.

Ett högre inflationsmål hos ECB skulle kunna hjälpa (säg 4-6 %), så man kan ha stela nominella löner i periferin medan priserna stiger, och man i kärnländerna kan ha stigande både priser och löner. Det är mycket lättare att göra så, än att ha låg inflation i kärnländerna och tvinga periferiländerna till deflation.

Jan Wiklund sa...

Det är ju inte första gången! I början på 90-talet var det Ryssland, dessförinnan ett antal länder i Latinamerika, Afrika och Asien som sattes under IMFs förmyndarskap. Och syftet var detsamma som i fallet Grekland nu - att finanskapitalets vinster skulle öka sin andel av BNP och lönerna skulle minska sin.

Finns beskrivet på ett ypperligt vis i norska finanskriskommitténs betänkande, sidan 83 - http://www.regjeringen.no/Upload/FIN/fma/finanskriseutv/Saertrykk-NOU-2011-1.pdf

Anonym sa...

Det blir ett högt spel nu för Grekland med folkomröstning. Ett nej till sparpaketet och Grekland faller isär i totalt kaos och lämnar sannolikt EU-samarbetet för gott.
Vad som sen händer med övriga PIGS återstår att se. Det kan sluta riktigt illa om fler länder dras med av Greklands fall.

JB

M. E. sa...

Den här artikeln beskriver rätt bra hur denna neoliberala attack mot demokratin vi ser i dag tog sin början i Pinochets Chile på 70-talet:

http://www.newstatesman.com/blogs/the-staggers/2011/10/state-conspiracy-long-free

Citat:

"You can imagine Milton Friedman and a few other men sitting around a smoke-filled room at the Chicago School of Economics, back in the late 1960s, mapping out a political future with a severe global crisis at just the right moment, so that their dream of a state-free-future would become a reality. "Let's pick a country to start out with and learn some lessons," they might have said. So they started with Chile in the 1970s, pitching themselves as economic experts, and advising then dictator Pinochet to cut public spending and let the corporate sector takeover. No matter that the result was inflation of 375 per cent and 30 per cent unemployment, while eradicating the middle classes."

Anonym sa...

Varför skälla på Milton. Det sista han gjorde före sin död var att förutse det som nu sker inom Euroland. Det var inget politiskt i det, han såg vad komma skulle med inkompetenta politiker inom EU och en omöjlig politisk konstruktion. Det är politikerna som bär ansvaret.

Lova vitt och brett till alla med en expanderad offentlig sektor. Detta är EUs kärnproblem och det kommer att svida när nedskärningarna sker i EU-zonen.

Pengarna är slut, så enkelt är det.

JB

M. E sa...

"Pengarna är slut, så enkelt är det."

Och vad är pengar i det kapitalistiska systemet, JB? Något att föröka. Och på så sätt skapas själva grunden för ekonomiska kriser, för pengarna slutar representera något reellt. När det offentliga använder banker som går konkurs eftersom bankerna är alldeles för mycket ute efter profit och spekulerar, så kan man knappast tala om "expanderad offentlig sektor". Senaste exemplet USA, MF Global lär få efterverkningar på Tyskland.

Varför blunda för att den nyliberala vågen som Milton med flera bidragit till medfört avregleringar och destruktiv spekulation? Varför blunda för att skattepengar slösas bort på privat sektor och marknadslogik som leder till löne- och andra kostnadskaruseller inom offentlig sektor? Varför blunda för att en ökad växeverkan mellan och sammanblandning av offentligt och privat driver upp kostnaderna för en sektor som är offentlig så gott som bara i namnet?

En demokratisering av ekonomin är vad vi behöver, inte en ekonomi för de få, för idioterna som aldrig kan få nog med pengar, som inte ser längre än dit näsan räcker.

Anonym sa...

M.E,....kör du på med planhushållning. Det har fungerat glimrande genom historien eller hur?

JB

M. E. sa...

"M.E,....kör du på med planhushållning. Det har fungerat glimrande genom historien eller hur?"

Jag tror vi är redo i dagens för länge sedan industrialiserade samhällen att ta nästa nödvändiga steg - ett modernt samhälles ekonomi som ligger under tillräcklig kontroll för att ej vara ohållbart.

Sedan verkar du referera till olika experiment som framprovocerats av ohållbara, ojämlika samhällen långt innan industrialiseringen genomförts och som omvärlden gjorde allt för att döda i startskedet - det är lätt att säga nu att det var dödfödt, men ta en tidsmaskin och försök säga det till alla dem som led under dessa ojämlika, ohållbara samhällen, helt klart är att ett i längden ohållbart system som kapitalismen förr eller senare måste ge vika. Dock kommer det inte ske förrän det sker internationellt, allt annat utvecklar sig till statskapitalism och stagnation.

Kerstin sa...

Jag vill nog mena att det är USA som försöker skapa det fjärde riket, nämligen total världsdominans och kontroll av all världens naturtillgångar.