torsdag, juli 06, 2006

När Timbro skapade Johan Norberg.

Idag är min recension av Johan Norbergs bok När människan skapade världen, publicerad i Flamman.
I förordet konstaterar Norberg att han för fem år sedan ”var orolig över den framväxande globaliseringskritiska rörelsen”, men att ”debatten har gått i rätt riktning sedan dess”. Från hans perspektiv är det i huvudsak sant. Särskilt efter 11/9 har – bokstavligt talat – nytt blod pumpats in i det nyliberala projektet. Överhetens retorik och strategier har förändrats. ”Den enda vägens politk” har kompletterats med bombaktivism. Norberg är följsam. Mellanösterns problem beror på att länderna i regionen är ”reaktionära diktaturer med utbrett kvinnoförtryck och centraliserade ekonomier utan frihandel”. Men i Irak är förstås entreprenörerna i stigande och de statliga företagen i dalande.

27 kommentarer:

UriahHeep sa...

Gillade du boken? Själv så ska jag läsa den då jag befinner mig i Tunisien.

Sven Elander sa...

Bra recension!

Staffan W sa...

Bra recension!
Det jag gillar med Norberg är att han inte duckar för en renodlad ideologisk diskussion om den globala kapitalismen. Med tanke på att vi alla är dess undersåtar numera så är det ju bra att den genomlyses rejält. Norberg står då för den odelat positiva, apologetiska ståndpunkten. Nyliberalismen har ju det (goda?) med sig att det är en väldigt konsekvent ideologi. Men trots att den gärna framställs som ett frihetsprojekt som står på allas sida så blir det rätt tydligt att det inte är så så fort man kokar ner de högtflygande fraserna i sina sakpolitiska beståndsdelar. Då är det samma gamla omvända klasskrig som högern förespråkat i hundra år, med en möjligen ståtligare ideologisk överbyggnad.

Själv håller jag på att läsa den inte alls stringente Leijonborg. Avsnittet om plattskatt var nog min favorit hittills. Vad menar han? Det är fördelningspolitiskt omöjligt att genomföra i Sverige för att den skulle innebära en skattehöjning för låginkomsttagare, men ändå ska man sjösätta en utredning med syfte att införa den?

Kalle G sa...

"När Ung Vänster skapade Ali Esbati."

Är du också haussad och produktplacerad Ali? Har personen Ali Esbati det minsta att göra med det vi läser på din blogg eller är du bara ett medium för en större vänsterkonspiration?

Jonas N sa...

Allvarligt, Ali, plockade du bort min kommentar?

Gillar du inte recensioner?

Could have fooled me!?

Anonym sa...

"Då är det samma gamla omvända klasskrig som högern förespråkat i hundra år, med en möjligen ståtligare ideologisk överbyggnad."

Hur menar du då? Kom gärna med exempel. Själv ser jag liberalismen som den enda -ism som kunnat överleva där andra -ismer visat sig moraliskt bankrutta under 1900-talet.

"Själv håller jag på att läsa den inte alls stringente Leijonborg. Avsnittet om plattskatt var nog min favorit hittills. Vad menar han? Det är fördelningspolitiskt omöjligt att genomföra i Sverige för att den skulle innebära en skattehöjning för låginkomsttagare, men ändå ska man sjösätta en utredning med syfte att införa den?"

Håller med om att Leijonborg inte är stringent. Däremot förstår jag inte din aversion mot platt skatt. Det har genomförts med gott resultat i bl.a de baltiska länderna. Jag tror också att de flesta som förespråkar platt skatt vill ha en lägsta nivå på när man överhuvudtaget behöver betala någon skatt. Men om du ser på skatter såsom socialismen ser på marknadsekonomi, (dvs nollsummespel), så förstår jag att det kan vara svårt att förstå.

Anders sa...

"Hur menar du då? Kom gärna med exempel. Själv ser jag liberalismen som den enda -ism som kunnat överleva där andra -ismer visat sig moraliskt bankrutta under 1900-talet."

Eh, that's your problem right there. Om man ser historien som en kamp mellan olika bra eller "moraliska" idéer så är det kanske inte så konstigt om verkligheten ter sig väldigt förvirrande.

Anonym sa...

Det var inte så länge sedan esbati anklagade johan norberg för att vara nazist.

Det känns ju som nivån höjts betydligt sedan dess, men fortfarande tycker jag att det hade varit trevligt att få höra herr Esbati bemöta argumenten istället för att bara avfärda dem.

Kopplingen mellan avregleringar och välstånd i världen är svåra att blunda för

Anonym sa...

"Eh, that's your problem right there. Om man ser historien som en kamp mellan olika bra eller "moraliska" idéer så är det kanske inte så konstigt om verkligheten ter sig väldigt förvirrande."

Och det var din förklaring för kopplingen mellan liberalism och omvänt klasskrig? Bättre kan du, hoppas jag.

Anonym sa...

"Kopplingen mellan avregleringar och välstånd i världen är svåra att blunda för"

Ja, jag brukar i alla fall ha ganska svårt att blunda för min elräkning nuförtiden.

Anonym sa...

”Avsnittet om plattskatt var nog min favorit hittills. Vad menar han? Det är fördelningspolitiskt omöjligt att genomföra i Sverige för att den skulle innebära en skattehöjning för låginkomsttagare, men ändå ska man sjösätta en utredning med syfte att införa den?”

Plattskatt heter när man inte gör märkliga direktöversättningar från engelskan proportionell skatt.

Debatten om proportionell skatt är märklig då det i stort sett bara är proportionella skatter som svensken beskattas med. Den i några steg ”progressiva” statliga skattens betydelse för de totala skatteintäkterna är försvinnande liten. Huvuddelen av skatteintäkterna kommer från kommunalskatt, konsumtionsskatter och arbetsgivaravgifter vilka alla är proportionella.

Man kan noter förkärleken hos både vänstern och högern att tala bombastiskt om den svenska ”progressiva” skatten. Ett litet antal av högerns väljare skulle gynnas av att den ”progressiva” delen togs bort medan vänstern i någon sorts förljugen retorik försöker inbilla sig själv och folk som inte vet bättre att det fortfarande skulle finns progressiva skatter.

Anonym sa...

Det är intressant att det bara är elen man diskuterar när det gäller avregleringar. När Televerkets monopol bröts så har ju det haft enorma fördelar för konsumenterna. I slutet på 80-talet när vi fortfarande hade begreppet rikssamtal kostade ju ett samtal mellan Stockholm till Göteborg 1-1,5 kr per minut ej omräknat i dagens penningvärde. Se vilka effekter det har fått med ökad konkurrens. Elmarknaden har klappat ihop för att man inte skapat en konkurrensmakrnad utan en oligpolmarknad liknande den svenska bankmarknanden

Staffan W sa...

Precis som Leijonet korrekt påpekar så skulle man, om man införde en plattskatt i Sverige, med samma välfärdsutgifter, tvingas föra över beskattningsbörda från höga inkomster till låga inkomster. Det är för de flesta moraliskt oacceptabelt. Dessutom nationalekonomiskt vansinne.

"Hur menar du då? Kom gärna med exempel. Själv ser jag liberalismen som den enda -ism som kunnat överleva där andra -ismer visat sig moraliskt bankrutta under 1900-talet."

Nu blir jag ockå intresserad av ett utvecklat resonemang. På vilket sätt är liberalismen den ende moraliske överlevaren?

Apropå omvänt klasskrig så vore ju tex en införd plattskatt, med dess fördelningspolitiska profil, ett bra exempel. Östermalms blå kader skanderar kanske inte "klasskamp" i demonstrationståg, men den politiska praktiken talar sitt tydliga språk.

"Ja, jag brukar i alla fall ha ganska svårt att blunda för min elräkning nuförtiden."

Hehe, touché!

Jonas N sa...

Dessutom är det ffa skattehöjningar på elen mm (bla sk el-certifikat) som har gjort elen dyrare. Själva elpriset har sjunkit, distributionspriset har inte gjort det, där fungerar konkurrenser sämre.

En annan sak värd att påpeka är sosse-regimens helt makalösa fräckhet när det gäller att blåljuga för medborgarna:

De vet förstås fullt väl att avregleringar ger konkurrens om kunder och prispress, dvs i förlängningen billigare produkt och effektivare resursallokering.

Att medborgarna skulle kunna ha samma konsumtion för mindre pengar ses dock som ett riktigt problem, och det utlöser också reflexmässigt beskattningsambitioner.

Om elpriset går ned innebär det ju också att momsen går ner. Det anser sossarna är ett verkligt problem. Att medborgarna får mer pengar är ett annat problem (dels större egenmakt, dels i form av det 'goda exemplet' dvs minskat politiskt reglerande skulle kunna efterfrågas av fler och mer starkare argument)

Det ökade ekonomiska utrymmet däremot utgör en mycket påtaglig tillgång för den med stora fiskala ambitioner.

Alltså höjer man skatterna på el, speciellt till hushållen, inför elcertifikat mm, för att 'komma åt' detta ekonomsika utrymme. Totalt blir det alltså tom lite dyrare.

Och då har man slagit två flugor i en smäll, man drar in mer till (s)taten, och samtidigt kan man peka på att det blivit snårigare (det har det) dyrare och nästan oöverblickbart nu iom att man har avreglerat. Allt för att så få som möjligt skall få för sig att vilja avreglera fler områden där staten själv fortf har stora vinstintressen (Vattenfall, Systembolaget, Spelmonopolet, Apoteket osv).

För säkerhets skull görs där några TV-reportage om samma sak, och om prissättningen och produktionsresurser av kärnkrafts- och vattenel. Det kommer också lite rapporter och forskning från olika organisationer som påvisar att de olika marknadsaktörerna håller på och fixar för att se till att behålla sina intäkter (det gör de).

För att ytterliga driva hem poängen framhålls Kalifornien som exemepel hur ofattbart illa det skulle gå om vi inte hade haft vår kloka goda (s)-regering.

Nåja, lite tillstpetsat ...

Men, summan är iaf att gemene man inte har en aning om hur det hänger ihop, han ser att elen har blivit dyrare, och räkningarna mer och mer obegripliga och tror att det som sägs i SvT mm är den objektiva och rättrådiga sanningen och de förklaringar man får höra där är den enda som äger relevans och giltighet.

De övertygade socialisterna fattar aldrig hur sådant här verkligen hänger ihop, och alla andra får väl nästan bara höra sånt som de olika statligt sanktionerade institutionerna anser vara lämligt att berätta ...

Anonym sa...

"Jag tror också att de flesta som förespråkar platt skatt vill ha en lägsta nivå på när man överhuvudtaget behöver betala någon skatt."

Det enda problemet med det resonemanget är att man då inte förespråkar platt skatt utan ett annat slags progressiv beskattning. Nu vet inte vilken definition på låginkomsttagare som Lars Leijonborg tillämpar men visst borde det gå att styra upp så att grundavdraget ligger kring 100 tkr.

Sedan får man helt enkelt höja skatten något över den nivån för att finansiera skattebortfallet för denna rejäla höjning av grundavdraget. Allra bäst vore det ju om man då bara hade en skattesats över hela linjen från > 100 000 tkr och uppåt. De som skulle komma i kläm då vore väl då primärt en bred medelklass. Det vore dock av godo. Då skulle skattefrågan bli mycket mer omdiskuterad och viljan att sänka skatten skulle få fler personers sympatier.

Höjt grundavdrag skulle troligtvis få som konsekvens att skattebördan för realtivt många med medelstora löner skulle öka. Det är dock ofrånkomligt. Medelinkomsttagarna måste alltid bekosta låginkomsttagarnas offentliga konsumtion. Det positiva med en sådan reform vore ju dock att arbete skulle löna sig beydligt mer för de som har låga inkomster som ju också är den kategori arbetstagare som är mest "arbetsovillig".

Micke sa...

Jonas N


Själva elpriset har sjunkit,

---------------------------

Kan du styrka att den del som inte utgör skatt har sjunkit?

Jag är tveksam till det (och ja..ja tycker att skatten på el är hög)

Anonym sa...

"Apropå omvänt klasskrig så vore ju tex en införd plattskatt, med dess fördelningspolitiska profil, ett bra exempel. Östermalms blå kader skanderar kanske inte "klasskamp" i demonstrationståg, men den politiska praktiken talar sitt tydliga språk."

Jag har antagligen inte din klarsynthet men jag förstår inte hur det ovanstående kopplar samman liberalism och omvänd klasskamp.

Sen är det svårt att här sammanfatta varför jag anser att liberalismens ideal fortfarande är moraliskt försvarbara medan ideologier såsom socialismen, konservatismen och de olika typer av bruna socialismer i förlängningen bara medfört förtryck och lidande.

"Precis som Leijonet korrekt påpekar så skulle man, om man införde en plattskatt i Sverige, med samma välfärdsutgifter, tvingas föra över beskattningsbörda från höga inkomster till låga inkomster. Det är för de flesta moraliskt oacceptabelt. Dessutom nationalekonomiskt vansinne."

Du drar en slutsats som jag inte håller med om och sedan påpekar du att de flesta skulle tycka att det var moraliskt oacceptabelt. Ser inte logiken.

En resonligt satt platt skatt medför mer skatteintäkter till samhället. Som exempel har skatteintäkterna ökat i Slovakien sedan de införde platt skatt. Det tar bort incitamentet för stora delar av den svarta marknaden och för tillbaka många av de existerande holdingbolagen till Sverige. Fördelningspolitiskt skulle den innebära att låginkomsttagaren dels skulle ha lättare att hitta jobb och att denna får behålla stora delar av sin inkomst och slipper leva på bidrag. The Economist har skrivit spaltmeter om fenomenet platt skatt. Här är några länkar:

http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=3860731

http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=3715800

http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=3861190

Gå in och läs så ser du också reklam från statliga Vattenfall. Kul sätt att slösa våra pengar.
När det sen gäller besparingar finns det många sköna miljarder att spara på innan man bara har vård,skola. omsorg kvar. Det måste du hålla med
om?

Anonym sa...

Elmarknaden lider av samma problem som telekom för någr år sedan när den marknaden avreglerades. Ett statligt monopolföretag satt med majoriteten av kunderna och nätet. Med ägande av nätet kan man höja inträdeshindrena för mindre aktörer. En oligopolmarknad uppstår där priskonkurrens uteblir.

Nu kom iofs konkurrensen på Telekommarknaden igång ordentligt med utländsk konkurrens efter några år med kraftigt sjunkande priser och marginaler hos aktörerna.

Mk sa...

Vänsterpolitiker har lurat i våra vänsterjournalister att elmarknaden dels är av reglerad och dels att det är det som ger höga priser. Att många mediakonsumenter också går på detta är inget konstigt. Att politikerna har höjt skatten med 160 procent brukar man inte tala högt om, och inte heller att elproduktionen fortfarande är strikt reglerad med utbudsbrist och prischocker som följd.

Anonym sa...

Är det bara jag som har noterat att Ali nästan aldrig svarar på inlägg här, men ibland raderar svårbesvarade inlägg -utan kommentar?

Alis argumentationsförmåga verkar långt sämre än hans allmänna pratförmåga.

Anonym sa...

Så har han alltid gjort.. de bästa, inte de sämsta, kommentarerna blir borttagna.

Erik sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Erik sa...

Någon sa:
"Men trots att den gärna framställs som ett frihetsprojekt som står på allas sida så blir det rätt tydligt att det inte är så så fort man kokar ner de högtflygande fraserna i sina sakpolitiska beståndsdelar."

Exakt var plockas de ner i beståndsdelarna? Esbati är ju väldigt noggrann med att inte nämna någon sakfråga, utan håller sig i sedvanlig ordning till breda svepande värdeladdade meningar. Därför handlar recensionen så lite som möjligt om boken, vilket är ganska logiskt då det inte finns någon för en vänsterdebattör att vinna på det viset (Norberg råkar ju faktiskt ha historien och alla fakta på sin sida). Esbati är dock betydligt skickligare än tex Kielos vars recension i princip skulle kunna användas som skolexempel på argumentation av typen guilt-by-association ad hominem och andra argumentationstekniker.

Anonym sa...

Som sagt intressant fenomen att Ali väljer att försöka diskutera Johan Norberg som fenomen istället för att kritisera något i boken. Ett erkännande?

Staffan, vilka är dessa sakpolitiska beståndsdelar?
Högern har i större delen av de senaste 100 åren stått på bevakarnas sida och försökt bevara privilegier och hejdat utveckling. Just nu gör vänstern detta mer bestämt.

Staffan w sa...

Vi diskuterar ju exv plattskatt, det är väl rätt konkret?

Eftersom ni säkert ändå inte tror på mig så gå in och läs vad Leijonborg skriver. Men det är rätt lätt att räkna ut. Om skatterna sänks för de med höga inkomster så måste man höja dem nån annastans, eller dra ner på offentlig välfärd. Att räkna med diverse dynamiska effekter som mirakulöst ska rädda oss ur det dilemmat känns rätt svajigt, studera den förra skattereformen som byggde på såna fromma förhoppningar och gick några hundra miljarder back...
Sverige är inte heller i samma ekonomiska läge som Slovakien, till att börja med har vi en mycket starkare och stabilare ekonomi i utgångsläget...

Erik sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Erik sa...

Plattskatt nämndes aldrig i "recensionen". Ali är smart nog att inte angripa Norbergs obestridbara fakta, och att du har läst någon som någon annan har sagt någon annanstans ändrar knappast på den saken.

Men plattskatt är för all del intressant, även om det inte har med recensionen att göra.
Det finns många bra argument för den även i Sverige, tex att progressiv skatt är nästan obetydlig eftersom antalet "rika" som betalar den är så få att en stor del av pengarna äts upp av den ökade admninistrationen och skatteflykten. En eventuell skattehöjning för övriga skulle vara ytterst, ytterst marginell, om det ens skulle bli någon, och samhällets produktivitet skulle med all säkerhet öka med platt skatt. Ökad tillväxt skulle antagligen äta upp en eventuell skatteökning för några på ett par år, om det nu alls skulle vara tvunget att öka skatten för någon.

Ett grundavdrag innebär ett väldigt enkelt sätt att få in en slags progressivitet i skatten, och höginkomsttagare betalar dessutom mer i skatt än låginkomsttagare redan. Det moraliskt riktiga vore att alla betalade samma summa, inte samma procentsats.