torsdag, augusti 17, 2006

Ockupationen är en tebjudning

Om nu någon undrat varför Hizbollah numer åtnjuter ett kompakt stöd i Libanon. Och om nu någon undrat varför Israel accepterat att den libanesiska armén hänger runt i södra Libanon.

23 kommentarer:

Peter Björkman sa...

En libanesisk general dricker te med israeler. Går det att dra några långtgående och generella slutsatser om den libanesiska armén utifrån detta?

Ali Esbati sa...

Det torde gå att dra generella slutsatser om en armé som förklarar sig "icke stridande" när det land man är satt att försvara ockuperas. Åtminstone om människors uppfattning om den.

Anonym sa...

Vad är det som är nytt med att en israelisk och en libanesisk armérepresentant dricker té?

Direkt efter att striderna upphörde så träffades den libanesiska och israeliska arméledningen vid gränsen mellan Israel och Libanon tillsammans med FN.

Striden står ju inte mellan Libanons folk och armé mot Israel. Den står mellan Irans förlängda arm i Libanon (Hizb Allah) och Israel.

Jag tycker det är ett bra tecken att libaneser och israeler talar med varandra.

Som ett arv från den 30-åriga blodiga syriska ockupationen av Libanon är det inskrivet i libanesisk lag att libanesiska civila inte får ha samröre med israeler. Man får exempelvis inte heller intervjuas tillsammans med, eller debttera med en israel i TV.

Allt detta kommer nog snart att förändras, eftersom Syrien sparkats ut ur Libanon, och Hizb Allah har förlorat sin ställning i landet (från att ha varit Mellanösterns tredje största väpnade styrka).

Det är klart att vänskapen mellan Libanons och Israels folk oroar ayatollorna i Teheran. och tydligen också en och annan svensk kommunist...

Andrey sa...

Och icke att förglömma den viktigaste: man ska dricka kallt när det är kallt ute och varmt när det är varmt. Det är därför man dricker te, och inte coca-cola, i öknen.

Anonym sa...

"när det land man är satt att försvara ockuperas"

Så enligt Ali är det helt OK att en terroristgrupp på en utländsk makts uppdrag startar ett eget krig som drabbar hela Libanon? Sedan ska alltså skulden läggas på den reguljära libanesiska armén för konsekvenserna av ett krig som Libanon aldrig skulle kunna vinna ändå?

I vänsterns upp-och-nedvända värld är det inte Hizbollah som är problemet (trots att det är de som startade kriget och därmed orsakade hundratals människors död helt i onödan). Det är den libanesiska armén och det libanesiska folket, som inte ville ha kriget, och som nu ska städa upp efter de iranska turbanerna och helskäggen?

Patrik sa...

Ali, har du läst på något om kriget i Libanon? Hur förklarar du i så fall det här:

"om nu någon undrat varför Israel accepterat att den libanesiska armén hänger runt i södra Libanon."

Israel (och FN) har ju begärt i åratal att den reguljära libaneiska armén ska "hänga runt" i södra Libanon, och ta kontroll äver hela landet!

Det är ju pga att det högerreligiösa fundamentalistpartier Hizbollah har styrt södra Libanon som en stat i staten, och anfallit Israel upprepade gånger, som situationen utvecklades som den gjorde!

FN:s resolution 1559 krävde att Libanons armé tog kontroll över södra Libanon, och avväpnade Hizbollah, för flera år sedan!

Är det nåt mer du inte kan?

Anonym sa...

"Ali, har du läst på något om kriget i Libanon?"

Bra jobbat Patrik! Ali är f u l l s t ä n d i g t bortgjord! HAHA!!
Som vanligt är allt han har skrivit om Libanon/Israel faktabefriat och okunnigt. Sätter onekligen allt Ali har skrivit om konflikten i ett nytt ljus....

Baghdad Bob sa...

Pinsamt Ali...

.

Anonym sa...

Patrik

Det är idioti att kräva att Hizbollah ska avväpnas utan att kräva att Israel lämnar tillbaks allt libanesiskt territorium, inklusive Shebagårdarna, samt släpper alla tusentals libanesiska fångar från sina fängelsehålor.

Israel bör också tvingas lämna en trovärdig försäkran att man aldrig mer kommer kränka Libanons gränser och vålda dess befolkning. Och för säkerhets skull bör eventuella FN-soldater som ersätter Hizbollah ha mandat att slå tillbaks mot angripare på samma sätt som Hizbollah gjort.

Det finns alltså gott om krav att ställa innan libaneserna kan känna sig trygga nog att lägga ner sina vapen.

"Det är ju pga att det högerreligiösa fundamentalistpartier Hizbollah har styrt södra Libanon som en stat i staten, och anfallit Israel upprepade gånger, som situationen utvecklades som den gjorde!"

Hizbollah är ett religiöst parti, men inget högerparti. Det har en stark ställning bland de fattiga och driver bland annat sociala projekt och fackföreningar vilket säkerligen sticker er bombliberaler extra mycket i ögonen.

Hizbollah grundades efter att Israel angrep Libanon på 80-talet. Israel har sedan dess ockuperat libanesisk mark och gjort många räder djupt in i Libanon där man kidnappat och mördat civila såväl som FN-soldater. Det är hyckleri att lipa över att Hizbollah "anfallit Israel upprepade gånger" utan att se på anledningarna till dessa motståndshandlingar.

Om det inte vore för Hizbollahs motstånd hade troligtvis Israel fortsatt ockupera den "säkerhetszon" man lämnade år 2000 och ingen debatt hade uppkommit om det bördiga och strategiskt viktiga området Shebagårdarna som Israel fortfarande ockuperar. Inte heller hade några av de tusentals libanesiska fångarna i israeliska fängelsehålor släppts i fångutväxlingar.

Anonym sa...

Att Hizbollah skulle "försvara" Libanon är ett absurt påstående.
De har lyckats bita sig fast i södra Libanon bara för att Libanon är för svagt/oorganiserat för att försvara sig. Därifrån har de kunnat driva sin och Teherans hatfyllda nonsensagenda.
Skamligt att vissa vänsterelement tycks stödja detta.

Anonym sa...

> Hizbollah numer åtnjuter ett kompakt stöd i Libanon.

HA! Tror du att dina läsare är dumma köper irans propaganda? De flesta riktiga libaneser hatar ju de iranska hundarna. Visst är stödet lite större nu när Israel måst jaga hundarna i Libanon och civilbefolkningen lider. Detsamma var med Milosevic när NATO bombade. Men snart efter kriget slängde folket Milosevic. Samma ska snart hända med Hizbollah.

Anonym sa...

Anonym 10.04
Det går tyvärr inte att diskutera detta med, eftersom du i likhet med Ali inte besitter de nödvändiga sakkunskaperna. Det är därför du hittar på egna regler och nonchalerar andra.

FN har med hjälp av inte minst syriska och libanesiska kartor slagit fast att Shebagårdarna ligger i syriskt territorium (som Syrien förlorade i sitt krig mot Israel 1967). Det var först år 2000, när det stod klart att Israel tänkte lämna södra Libanon, som Syrien tvingade Libanon att, med hjälp av en förfalskad karta (som FN beskriver den) plötsligt hävda att området är libanesiskt. Syftet var att Syrien, som då fortfarande ockuperade Libanon, skulle kunna fortsätta att motivera att Hizbollah kontrollerade södra Libanon och anföll Israel. Hizbollah användes också politiskt och socialt av Syrien för att möjliggöra den politiska ockupationen av Libanon.

FN har alltså verifierat och bekräftat att Israel drog sig tillbaka från hela Libanon år 2000. Det har ingen betydelse om du, i likhet med Syriens diktator, har en annan uppfattning. Detta är internationell lag.

I den nya resolutionen 1701 står det att man ska försöka utverka en lösning om Shebaagårdarna. Detta skulle kunna innebära att Syrien måste demarkera sin gräns mot Libanon, vilket Syrien hittills alltid vägrat att göra. Det beror nämligen på att Syrien inte erkänner Libanon som en suverän stat. Landet har inte heller någon ambassad i Beirut. Om nu Syrien, mot all förmodan skulle demarkera sin gräns mot Libanon, och därmed ändra den internationellt erkända gränsen så att Shebaagårdarna inlemmas i libanesiskt territorium, så finns det en möjlighet att Israel kan ge Libanon området. Troligtvis kommer Israel att kräva ett fullständigt fredsavtal med Libanon, och ntagligen med Syrien, innan så sker. Eftersom Libanon och Syrien inte slutit fred med Israel så kvarstår ju det hot som motiverade ockupationen/annekteringen av Shebaagårdarna. Enigt Folkrätten behöver Israel inte Israel avstå mark som man vunnit i ett självförsvarskrig förrän motparten (aggressören) sluter fred. I det fredsavtalet kan man förhandla om exakt vilka områden som man eventuellt ska överlåta till Libanon respektive Syrien.

Anonym sa...

Forts...

Och i framtida fredsförhandlingar med Libanon och Syrien säger resolution 242 att Israel inte ska överlåta mer områden än att gränserna är "säkra och erkända". Vi kan redan se idag att det självklart innebär att Hizbollah måste avväpnas och avvecklas. Så länge som en terrororganisation med målet att utplåna Israel stryker runt Israels gränser (och så länge grannländerna inte slutit fred) så är inte gränserna säkra.

De som argumenterar för ett bevarande av Hizbollah (i brott mot FN-resolutionen) arbetar alltså för ett evigt förlängande av konflikten (och för Irans ambitioner mot Israel).

Anonym sa...

"alla tusentals libanesiska fångar"

Det finns inga "tusentals" libanesiska fångar i Israel. Det finns exakt 4 (fyra). Varken mer eller mindre. Läs om detta av bl.a. den palestinske journalisten Khaled Abu Toameh respektive av Josef el-Mahdi som intervjuade släktingar till de fyra libanesiska fångarna på plats i Libanon.

"Only four Lebanese citizens are known to be held in Israel: Samir Quntar, Nissim Nasser, Yehia Skaff and Ali Faratan."

Drusen Samir Kuntar – och de andra tre libaneser som är fångar i Israel – är en grundläggande tvistefråga bakom de senaste veckornas krigföring."

En Svältkonstnär sa...

Anonymous
10:49 PM

Nu är det i och för sig så att gränsen mellan Libanon och Syrien är väldigt omtvistad. Det är en gränstvist som inte ens FN kunnat lösa ordentligt. I de 25 kvadratkilometer mark där Israel, Libanon och Syrien möts fanns inga gränsmarkeringar alls när Israel tog kontroll över området 1967. Både Libanon och Syrien hävdar dock att området tillhör Libanon. Andra faktorer som talar för att området är libanesiskt är att invånarna som bodde där kallade sig själva libaneser och betalade skatt i Libanon, något som dokument från 1920-30-talet visar. Dessutom tillhörde fyra fårfarmar på området invånare från den libanesiska byn Shaba.

År 2000 när Israel lämnade Libanon efter 28 års ockupation behöll man Shebagårdarna. Och det var sedan i samarbete med Israel som FN ritade in den så kallade Blå linjen på kartan som Libanons gräns och placerade Shebagårdarna i Syrien. Denna gräns ritade FN med hjälp av kartor från 1961-66. Därmed kunde Israel behålla Shebagårdarna.

2002 hittade dock en israelisk forskare dokument i Paris från den franska kolonialtiden, som varade mellan 1920-1941, som visade att fransmännen av misstag råkade sätta Shebagårdarna i Syrien och ville rätta till sitt misstag. Men det blev aldrig gjort. Två andra dokument, från 1937 och 1939, visar att fransmännen som då administerade området upptäckt att området tillhörde Libanon via en karta från det osmanska perioden.

Upptäckten gjordes dock efter FN:s och Israels gränsdragning år 2000. Men det gör inte gränsdragningen mer korrekt för det.

I FN:s resolution 497 kräver man förövrigt att Israel ska upphäva sin ockupation av de syriska Golanhöjdena, till vilka, enligt Israel, Shebagårdarna tillhör. Så oavsett om Shebagårdarna är libanesiska eller syriska ska Israel upphöra med sin ockupation. Dessutom kräver resolution 242 att Israel ska lämmna tillbaka alla områden som ockuperades under sexdagarskriget.

Förövrigt kan nämas att Syriens president Bashar Al-Asad nyligen i en intervju sade att de via ett formellt brev till den libanesiska premiärministern sagt att Syrien var redo att staka ut gränserna.

Peter Björkman sa...

OK. Jag ser vad du menar libanesiska armén försvarar sig inte mot ockupationen. Varför är det så tror du? Är den alltför svag för att kunna göra det?

mika sa...

Kollaboratörerna med den sionistiska apartheidstatens ockupationsarme har nu också ställts inför rätta. Så det blev ingen ny lydarme för "Israel" och ingen som serverar herrefolket te heller, dessutom är den Libanesiska armen starkt involverad i Libanesernas befrielsekamp en enighet som nu sträcker sig över samtliga religionstillhörigheter.

Förutom att den judiska ockupationsregimen för andra gången sedan Libaneserna slängde ut dem sist, förlorat sitt eget aggressionskrig har man alltså lyckats ena de grupper man försökte splittra genom riktade mord på nyckelpersoner som tex. Hariri (en favoritsport bland sionisterna minns mordet på vår egen Bernadotte) dessutom tror man alltså att man kan övertyga västmakterna att än en gång föra deras agenda och spara judiskt blod. Inget kan vara längre från sanningen.

En FN-styrka som inte lyder Tel aviv röner samma öde som de tidigare dvs de bombas sönder och samman, det vet fransmännen som nu vill ha "klara besked"...alltså kommer det inte bli någon ny FN-styrka eftersom "Israel", hur många gånger de än lovar motsatsen kommer att mörda dem ändå. Dessutom blir natuligtvis en eventuell Israelisk lydarme av ickejudar ett högst legitimt mål för ockupationsmotståndet, ett öde man efter de två senaste sionistiska nederlagen inte frivilligt försätter sig i...

Kvar står de egna alternativ "Israel" som förlorare inte är i position att förhandla om, en ockupationsarme bestående av lydstyrkor ur aggressionspakten NATO och en ren USA-invasion igen...

Troligare då att den judiska apartheidstaten, när man gråtit färdigt och fyllt på sina förråd av amerikanska atomsopor, går till angrepp igen.

Anonym sa...

Så länge Israel har kärnvapen och outsinligt med amerikanska skattepengar kommer man inte frivilligt att återlämna de ockuperade Sheba-farmerna och Golan, sheba är på ytan helt ointressant men har stora grundvattenreserver och det är detta och vattentillgångarna på Golan som är ett av huvudsyfterna för denna omättliga gökunge i mellanöstern.

Lägg till Litanifloden och bilden är komplett. När Israel slängdes ut förra gången upptäckte man underjordiska anläggningar som förde ut vattnet mot Israel

När vattet är säkrat fortsätter agendan som förut alltså "eretz israel" mellan Eufrat och Nilen...

Lasses lunchblog sa...

Milde tid..."libanesiska armén hänger runt i södra Libanon." Har du slarvat med dina mediciner nu, Ali? Det är väl de enda som skall hänga runt där! Och inte dina Iranstödda terrorister. Koppla nu av under helgen. Jag förmodar att din lilla stackars skalle har blivit lite överansträngd sista tiden.

Micke sa...

Ali Esbati said...
Det torde gå att dra generella slutsatser om en armé som förklarar sig "icke stridande" när det land man är satt att försvara ockuperas. Åtminstone om människors uppfattning om den.

9:08 PM
--------------------------

Vilka slutsatser ska man dra om en milis som inte har demokratiskt mandat att styra det land dom verkar i ?

Anonym sa...

Dricker té? Dricker inne té`Vad är egentligen frågan?
En blind leder en blind - bägge faller i gropen!
Det är som att leta efter en nål i en höstack - de flesta ser bara höet!
Nälen är här:
If you believe Israel and the West are under attack by Islamic extremism, you are being fooled. There is growing evidence that Israel was involved in the 9-11 attack and is plotting new terror scares to keep the GOP in power. A Report of the German Intelligence Service (BND) says Israel's Mossad helped the "Arab terrorists." Germany has not denied that this report is authentic and no one has been able to refute it.

Libanon är ju bara en etapp mot världsherraväldet - Läs Wolfowitz plan för världsherravälde Rebuilding America´s Defenses från september 2000 - där han talade om "a catastrophic and catalyzing event like a new Pearl Harbor" - som kom ett år senare - 11 september 2001 - som skapade den myt som ligger till grund för Israels Libanonkrig - sluta med ert hösnack - se nålen! Ni är bara sorgliga i ert dösnack! Försök att se hela den geopolitiska kartan - Libanon är bara ett etappmål - försök fatta!

Effen sa...

Svar till "En svältkonstnär" om Shebaa-farmarna:

"Nu är det i och för sig så att gränsen mellan Libanon och Syrien är väldigt omtvistad. Det är en gränstvist som inte ens FN kunnat lösa ordentligt."

Ja. Syrien och Libanon har inte kommit överens om en internationell gräns mellan de båda länderna. Det beror i huvudsak på att Syrien fortfarande betraktar Libanon som en del av Storsyrien och erkänner inte Libanon som en fullvärdig suverän stat. Syrien har inte heller någon ambassad i Beirut. Det finns alltså medvetet inget ömsesidigt gränsavtal mellan de båda länderna. Syrien har flera gånger uppmanats att skapa ett sådant, men har aldrig gjort det (eftersom det skulle innebära ett definitivt slut på dess anspråk på Libanon). Det finns för övrigt redan en internationell gräns mellan "Syrien och Palestinamandatet", från 1923, vilken både Libanon och Israel erkänade i eldupphöravtalet 1949 (se punkt 13).

"[Vid Sheeba-farmarna] fanns inga gränsmarkeringar alls när Israel tog kontroll över området 1967. Både Libanon och Syrien hävdar dock att området tillhör Libanon."

Ja, år 2000, när Israel beslöt sig för att lämna Libanon påstod plötsligt Syrien, och dess dåvarande lydstat Libanon att Sheba-farmarna hade varit libanesiska sedan ett (muntligt) beslut mellan länderna 1964. De satte ihop en karta som de sade var från 1966, dvs året före Israels seger i sexdagarskriget, (som sedermera är avfärdad av FN som en förfalskning,som "visar" att Sheba-farmarna skulle vara libanesiska.

Problemet är dock att allt detta är en efterhandskonstruktion, vilket också FN betonar. Som du kan se i detta FN-dokument (punkt 19) från år 2000, så har Libanon i 22 år betraktat områdena som syriska, inte libanesiska. Det är först i samband med Israels planerade tillbakadragande från Libanon (år 2000) som området plötsligt skulle bli "libanesiskt", i syfte att skapa intrycket att Israel fortfarande ockuperade Libanon. Det står också i FN-dokumentet att Shebaa-farmarna definierades som syriska i de avtal som upprättades mellan Syrien och Israel 1974. År 2000 hade detta alltså varit fallet i 26 år. Likaså gällde dessa gränser också för UNIFIL-sytrkan respektive FN:s styrka i Syrien, UNDOF i 26 år.

FN skriver i dokumentet (punkt 17) att Syriens och Libanons nya, tidigare aldrig skådade karta, går stick i stäv med inte mindre än 81 andra kartor som FN har i sin besittning, och som tydligt visar att Sheba-farmarna låg på syriskt område (innan Israel vann dem 1967). Av dessa 81 kartor var 25 stycken från Libanon och Syrien! FN har 10 kartor, utgivna av libanesiska myndigheter (armén, försvarsministeriet m.fl) som tydligt anger Sheba-farmarna som syriska. och kartorna gjordes efter 1966 (dvs efter den nya aldrig skådade förfalskningen som de satte ihop när Israel skulle dra sig ur Libanon). Dessutom har FN 6 kartor från den syriska regeringen, av vilka tre gjordes efter 1966 som allihop placerar Sheba-farmarna i Syrien.

FN påpekar också att alla resolutioner om Libanon (ex. 425 och 426 från 1978 om ett slut på Libanonkriget på 70-talet, då FN-styrkan för Libanon UNIFIL sattes upp) inte skulle ha kunnat definiera dess aktivitetsområde på platser där FN-styrkan för Syrien, UNDOF, redan hade sitt aktivitetsområde (inkl. i Sheba-farmarna). Utöver allt detta bekräftades Israels fulla tillbakadragande från Libanon även i samspråk med nästan hela arabvärlden, till och med i samspråk med Yassir Arafats PLO.

Av allt detta följer att:
- ingen i FN eller i världssamfundet, med undantag för Iran, stödjer den syriska och libanesiska regimens plötsliga påhitt om Sheba-gårdarna, som är ett trick för att möjliggöra för Syrien att låta Hizbollah fortsätta att attackera Israel, även efter år 2000.
- Israel drog sig ur fullständigt från Libanon år 2000, i enlighet med resolution 425. Libanon och Syrien kan inte i efterhand, och ensidigt, hitta på gränser som de själva aldrig har demarkerat. Detta ska göras offentligt, och vinna internationellt erkännande. Eftersom Sheba-gårdarna idag ligger i Israel är det med det landet som Syrien måste förhandla. De syriska sheba-farmarna, idag israeliskt territorium, är föremål för FN-resolution 242, och ska förhandlas om i ev. fredsavtal mellan Syrien och Israel. Libanon är inte en del av denna fråga.

"invånarna som bodde där kallade sig själva libaneser och betalade skatt i Libanon, något som dokument från 1920-30-talet visar"

Jag vet inte om du har några källor till detta påstående. Sannolikt har du missuppfattat skillnande mellan den intilliggande libanesiska byn Shebaa, och det syriska området som kallas Shebaa-farmarna.

"det var sedan i samarbete med Israel som FN ritade in den så kallade Blå linjen på kartan som Libanons gräns och placerade Shebagårdarna i Syrien"

Detta är en medveten konspirationsformulering. Enda anledningen till att vissa pro-syriska debattörer uttrycker sig så är att man vill skapa intrycket att FN på något sätt gjorde en komplott mot Libanon tillsammans med Israel. Sanningen är en annan. Läs ex. punkt 4 i det länkade dokumentet ovan, där Kofi Annans utsände terje Röd-Larsen träffade i praktiken alla Mellanösterns ledare. I FN-dokumentet om tillbakadragande ställs tvärtom krav på både Libanon och Israel (läs från punkt 21 och framåt) att samarbeta med FN för att demarkera gränsen efter Israels tillbakadragande. Israel uppfyllde resolutionen krav om tillbakadragande, medan Libanon plötsligt vägrade att samarbeta med FN, på order av Syrien, den dåvarande ockupationsmakten i Libanon.

"Denna gräns ritade FN med hjälp av kartor från 1961-66. Därmed kunde Israel behålla Shebagårdarna."

Detta är alltså lögn. Se ovan gällande kartorna som användes, av vilka ett mycket stort antal var utgivna av Syrien och Libanon långt efter 1966.

"2002 hittade dock en israelisk forskare dokument i Paris från den franska kolonialtiden, som varade mellan 1920-1941, som visade att fransmännen av misstag råkade sätta Shebagårdarna i Syrien och ville rätta till sitt misstag. Men det blev aldrig gjort. Två andra dokument, från 1937 och 1939, visar att fransmännen som då administerade området upptäckt att området tillhörde Libanon via en karta från det osmanska perioden. Upptäckten gjordes dock efter FN:s och Israels gränsdragning år 2000. Men det gör inte gränsdragningen mer korrekt för det."

Det gör inte heller gränsdragningen mindre korrekt för det. Än en gång har du inga källor till dina påståenden, och inte heller möjlighet att bedöma äktheten i de dokument som du talar om. Det är också intressant att du påstår att de upptäckte "att området tillhörde Libanon via en karta från det osmanska perioden". Det vore intressant att veta hur det gick till, eftersom Libanon inte existerade då. Ditt argument förklarar inte heller varför både Libanon och Syrien i drygt två sekler själva definierat området som syriskt. Även långt efter 1966.

"I FN:s resolution 497 kräver man förövrigt att Israel ska upphäva sin ockupation av de syriska Golanhöjdena, till vilka, enligt Israel, Shebagårdarna tillhör."

Detta stämmer inte heller. Resolution 497, en icke-bindande resolution, avfärdar endast Israels annektering av Golan, och uppmanar att Genèvekonventionen ska fortsätta att gälla där (vilket avser ockuperat område). resolutionen kräver alltså inte att israel ska upphöra med "ockupationen" av Golan. De frågorna ska lösas i fredsförhandlingar enligt resolution 242, som skrevs 14 år tidigare. Syrien förkastade resolution 242 1967.

"Dessutom kräver resolution 242 att Israel ska lämmna tillbaka alla områden som ockuperades under sexdagarskriget."

Nej, det gör den inte, och det är du fullt medveten om. Resolution 242, som inte är bindande, kommer med rekommendationer till alla parter i konflikten. Den uppmanar arabstaterna som deltog i sexdagarskriget att omedelbart upphöra med hot, attacker och krigstillstånd mot Israel och ingå fredsförhandlingar om gränser, erkännande av Israel och fred med Israel. I de förhandlingarna skall Israel avstå vunna områden, med begränsningen att de framförhandlade gränserna skall vara "säkra" och erkända. Hela arabvärlden, inkl. Syrien och Libanon, förkastade resolution 242 när den antogs, medan Israel accepterade den. Därför har Israel, med folkrätten i ryggen varit tvungen att administrera områdena i väntan på att de besegrade agressörerna gick med på fredsförhandlingar.

"Förövrigt kan nämas att Syriens president Bashar Al-Asad nyligen i en intervju sade att de via ett formellt brev till den libanesiska premiärministern sagt att Syrien var redo att staka ut gränserna."

Konstigt att han plötsligt ändrat sig, men du har säkert en källa? Häromdagen sade exempelvis jacques Chirac att han inte litade på syrierna, eftersom de, trots att de uppmanats göra det, aldrig velat skriftligen bekräfta överlämnandet av Shebaa-farmarna till Libanon (och därmed genom FN söka internationellt erkännande av ändringen), och inte heller demarkera gränsen.

Mer läsning:
Transkribering av Kofi Annans och Terje Röd-Larsens presskonferens om Israels tillbakadragande. Det framgår att den blå linjen sammanfaller med den de facto internationellt erkända gränsen mellan Libanon och Israel:
Klicka här.

Internationell rättsjurist återpublicerad på Beiruts Indymedia:
Sheba-farmarna i internationell lag.

En Svältkonstnär sa...


En Svältkonstnär: "invånarna som bodde där kallade sig själva libaneser och betalade skatt i Libanon, något som dokument från 1920-30-talet visar".

Effen: Jag vet inte om du har några källor till detta påstående. Sannolikt har du missuppfattat skillnande mellan den intilliggande libanesiska byn Shebaa, och det syriska området som kallas Shebaa-farmarna.


Nej, jag missuppfattar inget. Läs Understanding the Sheeba Farms dispute – by Asher Kaufman.

Effen: Än en gång har du inga källor till dina påståenden, och inte heller möjlighet att bedöma äktheten i de dokument som du talar om. [Angående dokumenten från den franska kolonialtiden.]

Läs: The Age Company: Long-forgotten papers may offer a new road map for peace.

En Svältkonstnär: "Dessutom kräver resolution 242 att Israel ska lämmna tillbaka alla områden som ockuperades under sexdagarskriget."

Effen: "Nej, det gör den inte, och det är du fullt medveten om."


Jo, i den franska texten till resolutionen står det att "områdena" som ockuperades ska lämnas tillbaka. I den engelska översättningen kan man dock tolka det annorlunda då det där står att "området" ska lämnas tillbaka. Vilken av texterna som ska räknas råder det dock delade meningar om. En av anledningarna till det är att både engelska och franska är FN:s "huvudspråk". På alla andra språk resolutionen översatts till står det förövrigt också "områdena".

Efter att resolutionen hade antagit blev det en stor diskussion om hur den skulle tolkas. Indien, Nigeria, Frankrike, Sovjetunionen, Bulgarien, Förenade Arabemiraten, Egypten, Etiopien, Jordanien, Argentina och Mali menade alla att resolutionen skulle tolkas som att alla de ockuperade områdena skulle lämnas tillbaka. Israel var det enda landet i säkerhetsrådet som hade en annan synpunkt och de andra ländernas protester spelade därför ingen roll. Resolutionen antogs som den var utformad. Israel kunde därmed fortsätta att hävda, med stöd av den engelska skrivelsen, att resolutionen inte kräver att alla områdena måste lämnas tillbaka.

Precis som domaren i USA:s högsta domstol, Arthur Goldberg, påpekade är resolutionen oklar när det gäller vilka ockuperade områden som resolutionen egentligen gäller. Detta var också en av anledningarna till att palestinierna länge ratade resolutionen och vägrade att erkänna den, en annan anledning var att den inte nämnde de palestinska flyktingarnas rätt att återvända.

Läs gärna den efterföljande diskussionen i FN:s säkerhetsråd.

Läs även: CounterPunch: Inside 1701: What the UN Security Council's Ceasefire Resolution Actually Says.

Effen: Konstigt att [Syriens president Bashar Al-Asad] plötsligt ändrat sig, men du har säkert en källa?

Ja, det har jag. Du kan både läsa, lyssna eller titta på intervjun här: Democracy Now!: Syrian President Bashar Al-Asad on U.S. Foreign Policy, the Resistance in Iraq, Syrian-Lebanese Relations and More.