lördag, september 16, 2006

Välj jobben

Socialdemokraten Peter Gustavsson skriver klokt om valrörelsen. Bland annat:
Den socialdemokratiska valrörelsen har innehållit två betydelsefulla misstag. Det politiska misstaget var att inte erkänna arbetslösheten som problem och betona våra förslag för att få fler jobb. Det personella misstaget var att så starkt fokusera uppmärksamheten på en i grunden impopulär statsminister.
Misstagen sammanhänger. Göran Persson är visserligen i vissa avseenden klart bättre än den värsta socialdemokratiska kanslihushögern, men hans politiska världsuppfattning och självbild baseras på en ekonomisk ”sanering” vars institutionella arv i grunden är borgerlig – och låser fast politiken i denna borgerliga fåra.

Borgerligheten – dess partiföreträdare och mediemegafoner – har i denna valrörelse ägnat sig åt en sällsynt galen demonisering av Göran Perssons person. Det har handlat om hans ”ledarstil”, påstådda ”trötthet” och allmänna uppsyn. Kvällstidningarna har excellerat i bildproduktionen. Men hur vilt man än har slagit kring sig har det som Göran Persson verkligen förtjänar kritik för helt lyst med sin frånvaro. Av det enkla skälet att detta är vad borgerligheten verkligen gillat. Förutom utrikespolitiken – där Persson stått för en skamligt pro-amerikansk och pro-israelisk position – handlar det just om jobbpolitiken. Där har borgerligheten och Persson i många år varit överens om grunderna; överens om att arbetslösheten inte varit ett problem, och överens om det system som fortsätter att hålla uppe arbetslösheten. Om detta skrev Sten Johansson, också han socialdemokrat, utmärkt på DN Debatt häromdagen (i en artikel som kom med bara för att den kunde rubriksättas som angrepp på sossarna i valrörelsen):
1990-talet blev en svår tid därför att landets politiska elit genomförde ett systemskifte från fullsysselsättningspolitik till låginflationspolitik. Vid sekelskiftet såg det ut som om systemskiftet efter sju-åtta års massarbetslöshet gav någonting i utbyte. Vi fick varaktigt låg inflation, sjunkande arbetslöshet och det blev årliga reallöneökningar för den stora majoritet som hade arbete. De ekonomiska teorier som legat till grund för systemskiftet hårdnade till en ofruktbar ekonomisk doktrin. Olyckligtvis blev statsminister Göran Persson dess främste proselyt och apostel.
Detta är en central fråga för vårt samhälle. Vänsterpartiets valplattform baseras på det. I valrörelsen har borgarna dock ansträngt sig för att skapa en absurd pseudodebatt om arbetslösheten, i uppenbart syfte att dölja det faktum att man helt saknar politik mot den, utan istället, på klassiskt högermanér, vill använda arbetslösheten till att skapa en låglönemarknad och försvaga facken. Sten Johansson skriver också om detta:
Alliansens doktrin bygger på att arbetslöshet, sjukskrivningar och förtidspensioneringar är höga därför att arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa, sjukskrivna och förtidspensionerade saknar tillräckliga incitament för att vilja arbeta. Det är själva grundbulten för deras politik utan tanke på om det finns några jobb att söka. Ersättningsgraden i arbetslöshets- och sjukförsäkringen skall sänkas liksom pensionerna för de förtidspensionerade och inkomstskatten sänkas för de som har arbete. Lägger man till att avdragsrätten för fackföreningsavgiften skall avskaffas och avgiften till arbetslöshetsförsäkringen höjas är det glasklart hur alliansens politik tänks fungera. Lägstlönerna i avtalen skall sjunka så att låglönejobb kan tillskapas. Det är teorin i ett nötskal.
Borgerligheten brukar ofta lite bittert anklaga socialdemokraterna för att i valrörelser rätt framgångsrikt ”gå i opposition mot sig själv”. Många borgare förstår nog på allvar inte att de allra flesta betydelsefulla beslut i det svenska samhället fattas av borgare – i kraft av ägandets makt. Ständigt. Den politiska makt som kan utövas av regering och riksdag kan i någon mån verka i motsatt riktning, om den just står i opposition mot samhällsordningen.

Den allvarliga krisen uppstår när socialdemokraten Persson inte förmår gå i opposition mot de strukturer som håller arbetslösheten uppe.

Valrörelsen har på punkt efter punkt klartgjort att det ändå inte på något sätt är egalt om vi får en borgerlig regering. Allt blir naturligtvis värre då. Men det socialdemokratiska misstaget om jobben handlar om detta.

Oavsett valresultat behövs efter valet en bred debatt i arbetarrörelsen om en väg ut ur den skitiga tvångströja som satts på svensk ekonomisk politik. Vänsterpartiet har en avgörande roll att spela i den processen. En röst på vänsterpartiet framstår i det ljuset som viktigare än på länge.

26 kommentarer:

elliv sa...

Visst, med vad är alternativet till dagens räntepolitik? Vi är beroende av omvärlden och skulle straffas hårt om vi bröt med den politiken.

Anonym sa...

Den ena sidans jobbpolitik är till stor del baserad på forskning i ämnet, den andra sidans jobbpolitik är baserad på floskler. Vad borde folk välja?

Edling, en fd. LO-ekonom sa själv att den andra sidans jobbpolitik faktiskt skulle fungera, men att den inte var önskvärd av fördelningspolitiska skäl. Om det fanns någon alternativ jobbpolitik som faktiskt skulle fungera som inte hade fördelningspolitiska effekter, visste han Edling men han ville utreda det.

Edling fick gå. Regeringsmakten håller tyst. Det finns ingen fungerande jobbpolitik på vänstersidan. Det vet dom.

/Ludde

Ulf Bjereld sa...

Ett ytterligare misstag från socialdemokratiskt håll var strategin att försöka tiga ihjäl kristdemokraterna, i hopp om att de därigenom skulle trilla under fyraprocentsstrecket. Genom Göran Hägglunds skickliga partiledarskap och allmänt goda personliga egenskaper har kristdemokraterna fått en oförtjänt lätt resa i valdebatten.

Anonym sa...

Dan före valet handlar Esbatis blogg om vad då?

I huvudsak om SOSSARNA, igen. Vad annars, varför bryta mönstret, att försvara och propagera för sossarna verkar vara denna bloggs huvuduppgift.

Man frågar sig hur länge det dröjer tills det formella partibytet sker.


Många borgare förstår nog på allvar inte att de allra flesta betydelsefulla beslut I det svenska samhället fattas av borgare – i kraft av ägandets makt. Ständigt. Den politiska makt som kan utövas av regering och riksdag kan i någon mån verka i motsatt riktning


Så det är därför det som i valtider blir populärt att kalla vänsterregering de senaste 12 åren, med benäget bistånd av V, agerat som vilken småborgerlig regering som helst och kraftfullt vridit den lilla randstaten åt höger och det troligtvis mer än borgerliga regeringar klarat av.

Så nu skall vi rösta på denna vänsterregering igen för att de ev i någon mån (på marginalen) skall agera i de mångas intresse.

Micke den andre sa...

Den ena sidans jobbpolitik är till stor del baserad på forskning i ämnet, den andra sidans jobbpolitik är baserad på floskler. Vad borde folk välja?
--------------------------------

Dom kan välja bort er politik eftersom den till en stor del bygger på lögner och hat.

Anonym sa...

Imorgon kommer folket att rösta för ökad självbestämmanderätt. Det är ett steg i rätt riktning för det fria samhället. Till nästa val hoppas jag att frihetsälskarna kommer att få än större utrymme att ge makten tillbaka till männiksorna.

Anonym sa...

"Dan före valet handlar Esbatis blogg om vad då?

I huvudsak om SOSSARNA, igen. Vad annars, varför bryta mönstret, att försvara och propagera för sossarna verkar vara denna bloggs huvuduppgift."

Svårt att läsa? Esbati kritiserar ju sossarna just av samma anledning som du gör det i dina sista stycken.

JB Josefsson sa...

Well, välj jobben som Ali säger, anställ alla i offentlig sektor, minska arbetstiden till 6 timmar per dag och höj akassan till 110%, det skapar massor av jobb i ett planekonomiskt samhälle.

Vänstern sitter med facit i hand men vägrar inse och erkänna kommunismens totala ekonomiska misslyckande i forna öst, CSSR, Kuba, Nord-Korea mm.

Vad är det för fel på er egentligen?

Anonym sa...

Frågan är väl snarare, JB Josefsson, varför du är så upphetsat fixerad vid planekonomiska diktaturer? Vad har det med saken att göra? Din blick rostar.

JB Josefsson sa...

Du anonym, varför svara du inte istället på min fråga? Vad är de ekonomiska fördelarna med planhusshållning, reglering och all makt till staten. Ge mig lite empiriska bevis snälla du om ditt drömsamhälle eller lever du i en illusion?

Marianns Blogg sa...

Apropå tvångströjor så är vi alla fastvuxna i en tvångströja av "manlighet" eller "kvinnlighet", något som även i allra högsta grad påverkar ekonomin. Läs mer om detta i Vägen ut eller Det grymma manssamhället, en förbjuden bok som är rena sprängstoffet och som ligger till grund för den feministiska debatt vi har i dag. Men som alla stora framsteg för kvinnorna har den tystats ner varför den är relativt okänd. Samtidigt har den fått mycket fina recensioner. Läs mer på http://alidabok.net eller http://mariannas.blogg.se

JB Josefsson sa...

Nåväl, så kommer sista undersökningen och valvinden pekar tydligt mot borgerlig seger. Gott så om det blir fallet. Ingen av oss kommer ändå att märka någon skillnad på måndag. Politik är ett ruttet taskspel inför den svenska dumma menigheten. En ny tupp i Kalle Anka landet Sveriges hönsgård förändrar inget i sak och det är en lång väg att gå tills Sverige blir en arbetande nation igen. Det tar säkert 20 långa år.

Enda förhoppningen är att borgerligheten om än långsamt vänder färdriktningen. Men det återstår att se i dess realpolitik. Den som lever får se.

Anonym sa...

Jag har läst någon stans att jobben kommer ändå,och att de kommer alliansen att ta vara på.

Jag kommer att märka skillnad på måndag, pengarna kommer att bli bra mycket mindre.Det är skrämmande att borgarna ser ut att vinna, det är sorgligt och bedrövligt!

Jag önskar att jag kunde gömma mig under fyra års tid och hoppas att det blir regeringsskife nästa val. Men jag kan inte gömma mig.Jag måste försöka leva ändå på de knappa pengar jag kommer att få vid en borgerlig seger.

Hans Engnell sa...

Om de borgerliga vinner i morgon, har man ju nästan fått förtroendet för den svenska demokratin åter. Nästan.

Staffan W sa...

Väldigt bra text Ali! Håller helt med. Oavsett valresultat så måste vänstern fråga sig på vilket sätt samarbetet med socialdemokraterna faktiskt gynnar landets arbetslösa. Det som hänt har snarare varit att sossarna avpoletterat sina enda egentliga kritiker, slängt åt dom några miljarder till den offentliga sektorn så att det blir tyst. Om inte (s) framgent kan fås att backa från nyliberal normpolitik som det allena saliggörande så fyller nog vänstern sin funktion bättre i opposition.

JB Josefsson sa...

Bra Staffan, det är där ni skall vara, i opposition, ute på vänsterkanten, utan relevans och något som helst inflytande, ni har tragiskt nog överlevt er själva.

Enmansvalkretsar skulle lösa vårt demokratiska problem i ett nafs om nu inte så vore med vår nuvarande konstitution.

Opponera mera,...... ropen skalla.....herrgård åt alla....
Domen över Persson blir nog hård om valet förloras, tusen står i kö att spy sin galla inom SAP.

Vågar du sätta emot Staffan om valet förloras för vänstern?

Staffan W sa...

Vaddå JB, det blev lite osammanhängande, vågar jag sätta emot vad?

John sa...

Då alliansen har en likadan politik som sossarna så kommer den enda praktiska skillnaden vara att samhällskritiken kommer bli hårdare från socialistiskt håll.

Den ideologiska vänstervandringen kan börja.

JB Josefsson sa...

Staffan, våga sätta emot att det blir ett ramaskrik inom SAP och många huvuden kommer att rulla inklusive Perssons. Någon skall bära hundhuvet o det blir Göran dessutom är internkritiken stor. Inga träd växer in i himmelen och de som gör det, faller dessto tyngre. Vem kommer att sakna Persson egentligen? Trist och tråkig med brist på allt vad heter ideer. Alla skall med o vara trygga i bidragsverige. Höj a-kassan till 110%, det skapar massor av jobb för trasproletariatet. Sverige är ett ordentligt sjukt land.

Micke den andre sa...

Om de borgerliga vinner i morgon, har man ju nästan fått förtroendet för den svenska demokratin åter. Nästan.
--------------------

ja då har ni ju vunnit på lögnen som ni salufört under tre år att Sverige är en diktatur.

Hoppas i så fall att ni inte sätter den lögnen i halsen under dom kommande åren.

LeoB sa...

Utmärkt artikel. Arbetslösheten är ett av de stora problemen också vad gäller hur de arbetslösas synpunkter ska kunna få utrymme. (Det gäller förståss även andra marginaliserade grupper idag.) Jag hade tillfälle att prata med en av de ledande i LO kring detta under valrörelsen. De arbetslösa själva märks ju inte riktigt i samhället idag, sa jag. Vem ska ta tillvara deras synpunkter? Är inte det väldigt viktigt i en demokrati? Borde inte LO göra det?

Svaret jag fick var det jag befarade: LO kan bara stå för sina medlemmars synpunkter. De arbetslösa måste organisera sig själva.

Jag tänker att LO bör tänka om. LO-toppen upplever jag som väldigt radikal, men här har de hamnat fel menar jag. Det är ett dilemma i sig. Huvudproblemet är förståss hur de marginaliserade grupperna ska kunna göra sig hörda. Om borgarna vinner kommer allt fler att tillhöra denna grupp. Då tvingas många ta skitjobb, t ex för att de råkade läsa IT på högskolan (något som alla rekommenderade för några år sedan).

Läs gärna Arbetslivsinstitutets rapport "Lägre arbetslöshet kan nås på två sätt" och fundera över varför Alliansen väljer det sätt de gör. Och fundera över varför företrädare för näringslivet och Alliansen varit så negativa till den typ av arbetslivsforskning som har bedrivits på Arbetslivsinstitutet.

Mika sa...

Det blir ju så när man inte erkänner en majoritet av Sveriges befolkning, arbetarklassen, utan bara gynnar tilltalar och öser pengar över en nyrik medel och överklass av depraverade samhällsparasiter

Att inte delta i ett val mellan andrahands-administratörer av nyliberal marknadsdiktatur är att ta ställning mot den globaliserade amerikanska "demokratin" och förvägra dem dem folkliga legitimetet de så desperat behöver.

Anonym sa...

så 'mika' röstade på leijonborg som utrikesminister alltså. smart nyttig idiot.

/j

Anonym sa...

Öh, Lejonborg?

Hur fick du ihop det?

Själv röstade jag på Wolfenstein/Wolfenson-partiet, ingen större hit utanför politikerkretsar men snart nog....

/JP

JB Josefsson sa...

Du Mika, du verkar tämligen slut, vad är ditt problem egentligen? Majoriteten av det du kallar arbetarklassen röstar vare sig på VP eller för den delen KPLM´r så vad är egentligen ditt problem? Att som talibaner och förvirrade muslimska terrorister banka vett i skallen på den dumma menigheten?

Menigheten är ju inte tillräckligt begåvad att inse sitt eget bästa, du har ju alla svaren min vän.

LeoB sa...

Glömde länken till referatet om "Lägre arbetslöshet kan nås på två olika sätt" i Arbetslivsinstitutets nyhetsbrev:

http://www.arbetslivsinstitutet.se/perspektiv/whole_news.asp?ID=488