söndag, november 26, 2006

Den eviga barnsjukdomen

Om vänsterism har mycket skrivits i arbetarrörelsens konfliktfyllda historia. Audun Herning, tidigare ordförande i Sosialistisk Ungdom, lämnar ett skojigt och välformulerat bidrag i polemik mot vänsteristiska kritiker av det - förvisso långt ifrån oproblematiska - regeringssamarbetet i Norge. Texten innehåller såväl dikt som Engels-citat.

2 kommentarer:

Felix Englén sa...

Jag känner inte till uppkomsten av den norska diskussionen och kan därför inte svara Audun Herning. Men det går att koppla det till svenska förhållanden.

Jag tror på ett revolutionärt parti, som både arbetar inom och utanför parlamentet. Men det krävs att man tar ett flertal principiella ståndpunkter och efterlever dem.

Lenin skriver i sin skrift "Radikalismen - kommunismens barnsjukdom" att en arbetarstrejk går alltid före parlamentet. Det innebär att den parlamentariska delen av partiet ska fungera som en underlättande part i strejken, för strejken. Detta även tidigare överenskommelser inom parlamentet motstrider detta. Får jag ställa den retoriska frågan, när var Lars Ohly strejkvakt senast?

Sovjet visade också att det blir motsägelsefullt att ha en dubbelmakt - dels en baserad på rådverksamheter och en inom staten. Staten besitter allt som råden saknar och får därför en "undervisande" roll och råden får därför en chimär makt och blir ett radikalt alibi.

För att komma med en lösning till framtida regeringssamarbeten, samarbeta bara vid välvalda sektioner inom parlamentet och utöver det agitera för klasskamp.

Vi har också problemet att alla radikala partier är små. Detta är för att man inte vill slänga sig i armarna på den bästa frasmakaren utan vill se att partiet verkligen har en taktik att erbjuda. Ställer frågan igen, när var Lars Ohly strejkvakt senast?

Anonym sa...

Felix,

Viktiga frågor du tar upp här, jämfört med petitesser som mat på bordet, rättssäkerhet, och annat liberalt trams. Tacka vet jag hederliga femårsplaner och rejäla generalstrejker med mycken agitation och hejarramsor. Rätt politruck på rätt maktposition, är min devis. Upp till kamp!