torsdag, november 23, 2006

Klimp

Skönt svar från miljöminister Andreas Carlgren (c) i gårdagens Aktuellt, om regeringens bristande klimatpolitik, vilket diskuterades i riksdagen idag:
- Vilka konkreta åtgärder kan du ge besked om här idag?
- Det är inte så vi jobbar nu.
Regeringen har inte lagt fram ett enda skarpt klimatförslag, sägs det i inledningen på reportaget.

Det kan ju låta illa, med det är förstås inte riktigt sant. I verkligheten är det betydligt värre än så. Regeringen vidtar flera åtgärder för att försämra klimatpolitiken. Det är allt från att satsa på vägbyggen (dessutom som ett ironiskt sätt att hedra en folkomröstning där miljöargumenten var bärande) till att skära ned anslagen för SMHI.

I budgeten planeras också en skrotning av det svenska klimatinvesteringsprogrammet, Klimpen. Sedan införandet har programmet bidragit till investeringar för miljöomställning.

Läs mer och skriv under en namninsamling till protest.

19 kommentarer:

Jonas N sa...

Ang. 'skarpa klimatförslag'

Vad har (v) eller oppositionen lagt för förslag om hur vädret skall vara vara nästa midsommar?

Men Ali tycks mena att 'att inte bygga vägar' är bra för klimatet?

Ungefär pss som han och vänstern menar att förhindra, försvåra och fördrya närningsverksamhet är bra för välståndet och dem som vill få det bättre.

Eller mer generellt: Om man bara slösar riktigt mycket med andras pengar, resurser, energi, engagemang och tid. måste väl ända samhället bli bättre!? Eller?

Iaf nästa gång!

Anonym sa...

Miljön är bra i pyttelandet Sverige. Vad tänke Ali göra? Rädda världen genom färre vägbyggen i Sverige?

Anonym sa...

Skönt att högern är så intresserad av miljöfrågorna. Marodörer.

Jan Schmidt sa...

Nå, att fler vägar genererar mer trafik är väl något som närmast kan betraktas som ett axiom.

Och att bilar släpper ut en massa avgaser och växthusgaser likaså.

Att luftföroreningar inte gör halt vid nationsgränser, behöver man inte vara socialist för att fatta.

Borde inte behöva, i alla fall.

Så vad, exakt, i kritiken mot regeringens "miljöpolitik" är det nyliberalerna har så svårt att förstå?

Anonym sa...

Jan,

Hur är det nu.. Skall "hela landet leva", och genererar inte det mängder med trafik som vi skulle kunna ersätta med gemensamma transportmedel om folk bodde mer centraliserat?

Sedan kan du ju förklara hur fordon som står i kö drar mindre bränsle per km än fordon som rör på sig.

P.S: Att bättre vägar genererar mer trafik är inget axiom, utan utfallet beror på många variabler.

Jonas N sa...

Fler vägar genererar mer trafik?

Axiom?

Normalt brukar det vara tvärtom: människors ökade transportbehov ökar deras trafik som i sin tur kan orsaka ökade behov av transportvägar.

Möjligen argumenterar du för att om man försvårar för människor (transporter, och alla annan verksamhet) skulle det vara bra för miljön?

Det är mycket tveksamt. Alla miljömässiga framsteg har hittills gjorts genom att människor gör mer, effektivare och bättre saker, teknik, arbete osv.

Men du kanske argumentar för att just nu, idag har teknikutvecklingen nått vägs ände. Och härifrån kan kan miljön bara förbättras genom att man minskar antalet människor (alternativt sånt som ett bibehållet antal människor gör)?

Nåväl, men då är det det du får argumentera för.

Sen kan det vara bra att komma ihåg att befolkningsökningen minskar och stannar upp när samhällen blir rikare, alltså miljövinst i dubbel bemärkelse.

Jan Schmidt sa...

Den som levt större delen av sitt liv i Stockholm vet av egen erfarenhet att fler trafikleder genererar mer biltrafik. Det behöver man knappast någon trafikforskare som talar om för en, även om de flesta sådana hävdar samma sak. Detta är inget axiom, för ett axiom är en matematisk term, men det kan betraktas som ett sådant - d v s något som är så självklart att det egentligen inte behöver diskuteras...

Om hela Sverige ska leva behövs satsningar på vägar och fr a järnvägar i Norrland, inte nya trafikleder i Stockholm.

Om inte Stockholms trafikinfarkt ska bli total behövs en radikal minskning av biltrafiken och satsningar på alternativa transportmedel, inte fler trafikleder.

Om inte norra halvklotet ska sjunka i ishavet, behövs satsning på alternativa energikällor, som inte genererar växthusgaser. Om inte västvärldens oljebaserade ekonomi ska braka samman inom en ganska snar framtid, behövs samma sak.

Ur alla synvinklar, utom den rent kvartalskapitalistiska, är regeringens "miljöpolitik" åt helvete. Och det handlar inte om "höger" eller "vänster", socialism kontra kapitalism, det handlar i första hand om överlevnad.

Annars är vi snart där Jonas N tycks tro att jag vill vara: miljön förbättras genom att man minskar antalet människor i världen. Vilket inte synes mig vara någon bra metod.

(P.S. En bil som står stilla DRAR mindre bränsle än en som rullar. Det har med friktion mot väg och luftmotstånd att göra.)

Anonym sa...

Jan,

En bil som står stilla, under en färd på t.ex 2 mil, drar MER bränsle för denna färd en en bil som rullar dessa 2 mil i lagom fart. Du tror väl inte på fullt allvar att köandet är bra för miljön?

Du verkar inte heller ha begripit min kommentar om "hela Sverige skall leva". Tror du effekterna av bilutsläppen m.a.p global miljöpåverkan har något med VAR utsläppen sker att göra? D.v.s att avgaserna försvinner om de produceras på milslånga vägar i Norrland?

Slutligen: "d v s något som är så självklart att det egentligen inte behöver diskuteras" är en rent anitintellektuell hållning, vilket i.o.f.s passar din ganska grumliga argumentering.

Jan Schmidt sa...

London Calling,

det tråkiga med er "liberaler" är att ni inte förstår vare sig ironi eller sarkasm - bland allt annat som ni inte heller förstår.

Naturligtvis drar en bil mer bränsle på en färd på x antal meter om den står stilla under en del av färden, än om den kan köra hela sträckan i ett svep. Men som man ropar i skogen tenderar man att få svar.

Jag noterar (och har noterat) att du nogsamt undviker att egentligen bemöta de argument jag framför. Du kunde t ex ha berättat:

a) vad är nyliberalismens förslag för att möta oljekrisen?

b) vad är nyliberalismens förslag för att lösa trafiksituationen i Stockholm?

c) vad är nyliberalismenjs förslag för att hela Sverige ska kunna leva?

d) vad är nyliberalismens förslag för att motverka växthuseffekten?

Men det gör du inte, förmodligen för att du inte kan det. Nyliberalismen har nämligen inga svar, annat än det enda och eviga¨: Marknaden! Men marknaden har för länge sedan diskvalificerat sig från att lösa de problem den själv ställer till med.

Så mycket enklare då, att beskylla sina meningsmotståndare för antiintellektualism och grumlig argumentering. Men om min argumentation är grumlig, så är din desto klarare; ytlig, innehållslös och närmast obefintlig som den är!

P.S. En bil smutsar ner lika mycket i Norrland som i Stockholm, ja. Det var bl a därför jag skrev: "behövs satsningar på vägar OCH FR A JÄRNVÄGAR..." men du kanske missade det? Eller det passade inte in i din bild av min "grumliga" argumentation?

Anonym sa...

Jan,

Vad är det för prat om "nyliberlismen" som du kör med? Vilket politiskt parti skulle vara nyliberalt?

Sedan skrev jag "Sedan kan du ju förklara hur fordon som står i kö drar mindre bränsle per km än fordon som rör på sig". Hur du kan missförstå det och "skämta" förstår jag inte? Är det automatiskt "humor" när vänstern gör korkade påståenden?

Neoliberal Agenda sa...

a) vad är nyliberalismens förslag för att möta oljekrisen?

Låta marknaden ta hand om det hela. När efterfrågan blir större än utbudet så drivs priset upp och det bli då mera intressant med andra drivmedel. För 30 år sedan trodde man att det skulle bli oljekris men oljepriset nu är ungefär som då, justerat för inflation.

Det är viktigt att vi låter marknaden ta hand om övergången och att det inte blir centralplanerande domedagsprofeter som får fria tyglar.

b) vad är nyliberalismens förslag för att lösa trafiksituationen i Stockholm?

Privatisera, sälja ut och avreglera. Inget blir billigare eller bättre för det drivs av staten. Det går att åka privata Y-buss 20 mil för under 200 spänn medan det kostar uppskattningsvis 40:-(hälften subventionerat) att åka ett par kilometer med SL. Med staten som leverantör och fiansiär av infrastruktir så kommer det alltid bli resursbrist och köer.

c) vad är nyliberalismens förslag för att hela Sverige ska kunna leva?

" att hela Sverige ska kunna leva"
är mest en floskel som politiker brukar dra till med. I Stockholm tex. är åkkostnaderna för att handla möbler på IKEA låga medan det är ganska dyrt om du bor i Umeå. När det gäller boendepriserna är det tvärtom. Detta är inget som nyliberalismen tar ställning för eller emot. Folk får köpa sig ett boende där de vill och då får man väga in nackdelar och fördelar som man upplever på respektive ort.

d) vad är nyliberalismens förslag för att motverka växthuseffekten

Det är viktigt att konstatera att miljöproblemen beror på att det inte finns något ägande av luft och hav. Det är alltså kollektvismen som spökar. Om man inte kan äga något så kan man inte få ett pris på förstörelsen. Exempel, släpper din granne ut ett flak sopor på din tomt så kan du ställa personen inför rätta. Han kan bli ersättningsskyldig för uppreningskostnander eller för ett prisfall på din tomt. Det är möjligt att hitta ett pris eftersom vi har ägande.

Utan ägandet finns det inte heller något incitament till långsiktighet. Om inte jag fiskar upp den sista torsken så gör någon annan det. Med äganderätt däremot så bir det direkt korkat att fiska ut den sista torsken på sin vattenplätt eftersom man då inte har någon fisk att tjäna pengar på nästa år.

Med detta sagt så kan man också konstatera att det inte är alldeles lätt att styra över hur tex. vindar blåser. Föroreningar står utanför människans kontroll. Man får i sådana fall försöka upprätta system som efterliknar ett marknadsliberalt system, tex. utsläppsrättigheter. Pengarna från de sålde utsläppsrättigheterna kan användas som betalning till de som drabbas av miljöförstöringen.

Tuomo sa...

Neoliberal Agenda.

Du är nu skyldig mig 250 000:- för upptagande av min tid och tanke . Summan är även konstant för varje nytt inlägg från din sida som hädanefter kommer i min väg.
Pengarna kan sättas in på valfritt konto mellan Röda Korset (pg 900800-4) eller Läkare utan gränser (900603-2).
Mottagarna är valda utifrån det att dom får hjälpa till vid och ta hand om katastrofala situationer, oftast skapade av samhällen som leds av personer som premierar girighet och enfaldig egoism.

Jonas N sa...

Tuomo

är det vänsterns sedvanliga girighet, lättja och ansvarslöshet som lyser igenom ditt inlägg?

Du skriver att du läser inlägg men implicerar samtidigt att du inte ansvarar över vad du gör med din egen tid. Du vill ha 250ooo kr/inlägg att förfoga över, och du vill att vi skall tro på ditt ord att du har läst det?

Du, även om du var skämtsam, och ditt inlägg är eg bra exempel på vänsterns grighet och ovarsamhet med andra människors medel.

Alltså sådant som historisk vållat både fattigdom och miljöförstöring och andra katastrofer ...

Tuomo sa...

Jonas N.

Du påstår att jag skämtar och antyder att jag ljuger. Hmm...

Det lustiga är att även du hädanefter är skyldig mig 250 000:- / inlägg skrivna av dig och som kommer i min väg och upptar min tid och tanke, att betalas till tidigare nämnda mottagare (RK och LUG). Ett tillägg i kostnaderna som gäller dig är att du även får stå för alla omkostnader som jag kan tänkas råka ut för i denna nyliberala umgängesform som vi nu har ingått. Det kan ju tänkas att även du börjar ta betalt av t ex mig om du läser mina inlägg. Då är det bara att hosta upp "plånkan" och betala dig själv. Enkelt och smidigt.

Sen förstår jag inte var vänstern i det hela kom ifrån. Jag trodde du var för eget ägande och fri prissättning av densamma.

Jonas N sa...

Jo, Toumo

Vänstern vill hela tiden en massa 'bra' saker, och det pratar den om. Men har ingen aning om hur det skall gå till.

Därför pratar den hela tiden om att:

- andra skall betala för det,
- och andra skall genomföra det,
- och dessutom klandras för allt den menar som borde vara bättre ...

Jag tyckte att du lyckades sammanfatta dessa tre kännetecknande drag ovanligt kärnfullt ...

... utöver din uppenbara förvirring över vad begreppet 'pris' betyder.

Tuomo sa...

Men, Jonas då!
Ska du verkligen hålla på och spendera pengar på det där ogenomtänkta sättet? Jag hoppas åtminstone att du varvar mellan kontona så att alla parter får del av din generositet.
Du vet, ägget och korgarna, eller hur det nu var. (!?) Skägget i borgarnas brevlådeföretag kanske? Ja, ja...

Jonas N sa...

Du misstar dig, Tuomo

Det var du som ställde frågan till mig (utan att först fråga om priset).

Fast oroa dig inte, du skall få ännu en gratisupplysning:

Framgångsrik verksamhet bygger på frivilliga transaktioner, med i förväg överenskomna villkor, att de betalande får valuta för pengarna, dvs något de hellre vill ha än pengarna. Det bygger också på att de skall vara nöjda efteråt, vilja komma tillbaks och rekommendera vidare.

Det är med den strategin framgångsrika verksamheter växer och skapar värden för alla inblandade.

Alltså precis tvärtemot vänstertanken:

- tvinga (andra) att betala
- för saker som beslutas långt från dem
- utan att nå'n får reda på priset
- eller möjlighet att tacka nej,
- eller möjlighet till att påverka kvalitén,
- och utan uppföljning eller möjlighet till ansvarsutkrävande.

Det enda som följer är att 'fågelungebeteendet' underblåses hos dom drabbade.

Men det är väl syftet också! Eller hur Tuomo!?

:-)

Gapa nu riktigt stort så kanske det kommer en värdefull dyr stekt sparv flygande trots allt ..

:-)

Tuomo sa...

Jonas.

Jag har inte frågat om nåt.
Jag förklarade situationen och gav ett pris för densamma. Sen att efterfrågan i att fylla min tid och tanke är så stor hos dig att du i din iver i att upplysa (halleluja?) mig, som jag på inget sätt bett om, inte bryr dig om hur köpehandlingen ser ut skiter jag fullkomligt i.
Mitt ägande, mitt pris. Jag förstår inte varför du argumenterar mot det, men tackar samtidigt o Röda Korsets och Läkare utan gränsers vägnar för generositeten.

Jonas N sa...

Leksaksvänstern i sitt esse!