tisdag, november 14, 2006

”Socialismens värmestuga”

Det var Ivar-Lo Johansson som kallade Folkets hus så. Erik Berg anför citatet och skriver fint om rörelsen kring Folkets hus runt om i landet. Läsvärt.

Hittade apropå det där ett gammalt tal i datorn, hållet på en fest i Rinkeby folkets hus, när det var nedläggningshotat 2001. Den nya Stockholmsborgerligheten avskyr knappast offentliga möteslokaler mindre än sina företrädare. Det lär komma nya propåer.

---
Det här är vårt hus, Folkets Hus. Och anledningen till att det finns sådana här hus lite här och var, det är inte välvilja från makthavarnas sida. Det är att det funnits kämpande människor som har krävt dem, som har byggt dem, underhållit dem, träffats i dem och som har räddat kvar dem. […] Det var den unga arbetarrörelsen som satte igång att bygga sådana här hus. Man byggde husen för att man kände att överheten jävlades med en hela tiden. Det gick inte att ha möten i fred, ofta fick man ställa in, eller gå utomhus i kylan, det var svårt att arrangera danser och fester om man inte ville betala feta pengar till lokalägare, man hade inget ställe att ha studiecirklar på. Då byggde man Folkets Hus.

När Axel Danielsson, en av arbetarrörelsens pionjärer, skulle inviga Folkets Hus i Malmö, 1893, så sade han att det var ”en tillflyktsort för förföljda tankar”. Det är tunga ord, ”en tillflyktsort för förföljda tankar”. Vad var det för tankar? I grund och botten var det tanken om allas rätt till ett schysst liv, till värdighet i arbetet, till glädje i livet. Det var ”förföljda tankar” i Sverige 1893 och när arbetarrörelsen tog saken i egna händer, byggde fackföreningar, folkets park – och folkets hus, då var det något stort, något radikalt.

[…] När vi säger att vi vill ha kvar Folket Hus i Rinkeby är det för att somaliska föreningen ska kunna fortsätta ha läsekvällar, för att iranierna ska kunna fortsätta sända lokalradio, för att vi ska kunna ha poesikvällar med landsflyktiga kurdiska poeter och svenska debutanter, för att man ska fortsätta ha läxhjälp i de här lokalerna, för att det ska kunna vara politiska debatter om integration här. Det är för allt det där, men det är också för själva rätten att kunna träffas, kunna prata och lyssna, kunna organisera sig. Det är för att det som görs här i Folkets Hus i Rinkeby är sådant som gör oss aktiva istället för passiva; medborgare istället för statistik. Därför finns Folkets Hus. Därför är Folkets Hus viktigt.

[…] Jag vill avsluta med några ord från 102 år sedan. Ord som är minst lika aktuella och relevanta idag. Det är från en skrift som arbetarrörelsen i Helsingborg gav ut 1899, där det propagerades för ett Folkets Hus; ord som vi borde kunna skriva under på här och nu. Så här skrev de: ”Ja vi våga tryggt påstå det, att ett eget hus är en absolut nödvändighet för att organisationen skall kunna utveckla sig så, att den blifva det stöd för oss i den blifvande kampen för människorätt, hvilket vi äro i behof av, ty märken väl: Denna kamp har endast börjat”. Precis så är det. Och tack för ordet.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vad skall vi med sådant till när vi har "konsumenternas hus"?

Alla djävla amerikanska köpcentrum som ligger vägg i vägg i våra större städer och där i mellan.

Problemet är bara att fylla dessa mammonitiska tempel med konsumenter i massarbetslöshetens Sverige. De nyrika samhällsparasiterna räcker inte på långa vägar.

Peter Karlberg sa...

Jag tycker du adresserar den mycket intressanta frågan om 'vi versus staten' tydligt i det citerade stycket i slutet av ditt gamla tal "ett eget hus är en absolut nödvändighet för att organisationen skall kunna utveckla sig så, att den blifva det stöd för oss i den blifvande kampen för människorätt, hvilket vi äro i behof av, ty märken väl: Denna kamp har endast börjat".

Intressant att du förmodligen talade för ett kommunalt ägt hus - för så har det ju blivit. Många sätter likhetstecken mellan vårt och kommunens/statens men det förutsätter ju att "vi" är staten och det är ju inte fallet, faktiskt inte ens när "vi" har majoritet i riksdagen (motsv.)

Det finns en lång rad områden där vi överlåtit ansvaret från "våra" egna organisationer till stat och kommun. Försäkringskassan var väl t.ex. helt fristående fram till 70-talet. A-kassan har väl också sitt ursprung i av arbetare själva organiserade och drivna/finansierade kassor. Över tid har en förskjutning av tänkandet skett så att de flesta inom vänstern kommit att tro att det bara är genom stat/kommun saker kan byggas, finansieras och förvaltas. Vi borde nog snarast återgå till "självorganisering".

Micke sa...

Över tid har en förskjutning av tänkandet skett så att de flesta inom vänstern kommit att tro att det bara är genom stat/kommun saker kan byggas, finansieras och förvaltas. Vi borde nog snarast återgå till "självorganisering".
-------------------------------
Ja jag håller förvisso med dig men frågan är om jag vill glädja liberalerna med ett sånt besked.
Det är tveksamt.

Björn Gardarsson sa...

Som chef i Rinkeby Folkets Hus är det roligt att läsa Alis gamla tal som jag för övrigt lyssnade på när det begav sig. Kommentarerna är också intressanta. Tänkte försöka att tillföra lite mer info i frågan. Folkets Hus i Rinkeby ägs av ett kommunalt bostadsföretag, från början Svenska Bostäder, men övergick till Centrumkompaniet under den förra majoritetens tid som ett första steg till en utförsäljning. Nu är denna utförsäljning mycket nära förestående och då kommer huset att vara i privat ägo. Verksamheten i husets samlingslokaler har dock aldrig varit i kommunal regi, det är Rinkeby Folkets Husförening som envetet har stretat på och skapat en mötesplats för lokal kultur och utveckling och demokrati. Krisen 2001 hade sin grund i att de redan knapphändiga anslagen från kommunen var på väg att helt dras in. Nu skulle man då kunna tro att när vänsterpartierna återkom till makten i stadshuset skulle man, dels se till att föreningen fick anständiga villkor för att driva verksamheten (i synnerhet då detta var en stor fråga i den valrörelsen och löften gavs) och dels vidta åtgärder för att förhindra att själva huskroppen såldes på en kommersiell marknad. Tyvärr har inget av detta hänt. Från vår förening har vi oavbrutit uppvaktat vänstermajoritetens borgarråd och diverse politiker i fyra års tid utan något som helst resultat. Lite självrannsakan kanske vore på sin plats?
För övrigt anser även jag att ägandet av "huset" är en förutsättning för att kunna driva en självständig folkrörelseverksamhet. I Sverige ägs nästan alla Folkets Hus och Parker av berörda föreningar. Undantagen är husen i storstädernas förortsområden. Organiseringen i förorterna kanske inte räckte till för att bekosta och bygga sina egna hus under 80-talet (då de flesta av dessa kom till) och då ryckte kommunerna in för att ge medborgarna på dessa platser tillgång till allmänna samlingslokaler. Driften las i regel ut på en lokal Folkets Husförening. Detta har fått till följd att flera av dessa fastigheter dras med extremt höga hyror, andra har efterhand övergått i privat ägo och dessutom har ingen av dessa lokaler uppburit statligt investeringsstöd (som endast kan fås av ideella föreningar)som hade kunnat hållit fastighetsrelaterade kostnader nere. I stället borde man medvetet ha arbetat för att stärka organisationerna i förorterna så att dessa succsesivt kunde förvärva "sina" fastigheter. I Rinkeby Folkets Hus råder exempelvis det absurda förhållandet att vi verkar i en fastighet som bär föreningens namn men som vi varken äger eller ens har hyreskontraktet på. Kommunen äger, kommunen hyr och vi får förtroendet att förvalta en dyr lösning med stöd som ömsom kommer ömsom går... och jag vill med eftertryck påpeka att Stockholms stad bidrar endast med en del av finansieringen av vår verksamhet.
Om stödet dras in denna gången av borgerligeheten ska jag låta osagt, men inte har vi blivit feta de sista fyra åren. Det lär i alla fall inte råda någon förvirring om att kommunen inte är det samma som "Vi"...