onsdag, november 15, 2006

Tjänstedirektiv

Hanna Löfqvist skriver om dagens beslut i tre intressanta inlägg:

- Här kan man även läsa ordföranden för vänstergruppen i parlamentet GUE/NGL motivera nej-rösten
- Här är ett pressmeddelande från vänsterpartiet som förklarar partiets syn
- Här länkas till en klargörande sammanfattning av debatten i EU-parlamentet

Socialdemokraternas jubel över ”kompromissen” känns ganska märklig. En sak att någon gång acceptera att man inte kom längre. En annan att vara belåten. Jan Andersson (s) avfärdar vänsterns farhågor. Samme Andersson skriver i en debattartikel att (s) borde bejaka borgarnas pigavdrag. Tjänstedirektiv, var det.

2 kommentarer:

JB Josefsson sa...

Direktivet är i allt väsentligt en urvattnad halvmesyr för att lugna de europeiska facken. Av Bolkesteins ursprungliga utkast bidde det en liten fingertutt.
Förhoppningen får bli att EG-domstolen mot bakgrund av de tolkningsmöjligheter som ges av primärrätten, är frimodiga nog att söka upprätthålla den grundläggande principen om fri rörlighet av tjänster. Det förblir dock bara en from förhoppning.
Vaxholmmålet kommer att ge den första indikationen. Lyckligtvis sabbade sig Byggnads ordentligt i denna pinsamma affär.

Jonas Ryberg sa...

Jubla jubla, om man bortser från stolpskottet Jan Andersson så är väl Socialistgruppen nöjda med att ha lyckats så väl som de gjorde, trots allt har ju de konservativa och liberala möjlighet att köra över oss.

Jag kan tycka det är mycket tjat och lite verkstad från GUE/NGL-gruppen. Istället blir det vi som får försöka anstränga oss för att hitta kompromisser så vi kan dämpa de nyliberala angreppen. Vi måste verkligen inse att vi är i minoritet och att det är borgarna som sätter dagordning.

Mot den bakgrunden tycker jag Socialistgruppen har gjort ett utmärkt arbete.