onsdag, december 27, 2006

Snabbt axplock om Afrikas horn

Visst är situationen i Somalia komplicerad. Men inte är det en ursäkt för den allt vanligare och allt mer tröttsamma, allting-är-obegripligt-etniskt-kaos-journalistik som dominerar våra nyhetssändningar. Det som nu sker måste begripas mot en dubbel bakgrund av långvarigt kolonialt schackspelande med befolkningen i regionen, och den nya globala terrorregim som går under namnet ”kriget mot terrorn”.

Jinge skriver att man borde kalla det ”kriget mot Islam”, och något ligger det i detta, även om det inte handlar om någon religiös fejd, utan om en dialektisk process där USA söker sig en fiende och motståndet mot orättvisor och förtryck i periferin, i det vakuum som bland annat Sovjetunionens fall skapade, söker sig nya, inte sällan (mer eller mindre ödesdigra) religiösa, uttryck.

Via Frasse hittar jag ett intressant inlägg i Internationell Herald Tribune, skrivet av Salim Lone i Nigeria. Här talas också om en ”ny front” i den muslimska världen, och kriget beskrivs som ett ”reckless US proxy war”. Läs.

Thaher Pelaseyed skriver också utförligt och tankeväckande om det ”imperialistiska strategispel” som skördat och skördar offer i regionen.

Ulf Bjereld pekar på att Carl Bildt faktiskt förtjänstfullt markerat ett försök till svensk ståndpunkt i frågan utan att be EU om lov först. Alltid något.

Uppdatering. Kalle Larsson (v): Etiopien ut ur Somalia!

Inga kommentarer: