onsdag, december 27, 2006

Mer juridiska innovationer

Via Kurt Nimmo hittar jag en artikel i LA Times om hemliga vittnesmål i amerikanska domstolar. Den uttryckliga konstitutionella rättigheten för den lagförde att känna till anklagelsernas innehåll och konfronteras med dem som vittnar mot honom eller henne, kan sättas ur spel i flera rättegångar. Bakgrunden är att israeliska agenter i dessa fall varit delaktiga i gripandena och nu krävt att vittna under falsk identitet – alltså förbli hemliga också inför de anklagades försvarsadvokater, som därmed förlorar det mesta av möjligheten att genomföra meningsfulla korsförhör.

I det största fallet är de anklagade sju personer – alla utom en amerikanska medborgare – som arbetat för en USA-baserad välgörenhetsorganisation. Dessa ställs inför anklagelser om ”stöd till terrorism” för att de överfört pengar till biståndsprojekt där mottagaren påstås vara eller ”kontrolleras av” Hamas, tillfälligtvis den rörelse som vunnit det palestinska parlamentsvalet. Här är det alltså dels så att den israeliska säkerhetstjänsten är drivande i att terrorisera USA-medborgare, i USA, och dels på ett sätt som tummar på de konstitutionella rättigheterna i USA.

Det strategiska samarbetet med USA och Israel grundar för mord och terror runt om i världen, men som vi varit många som varnat för när det gäller denna sorts utveckling: det spiller också tillbaka över människor i dessa länder:
"It is a scary development," said attorney Michael Deutsch, who represents one of the two Chicago defendants. "It really gets us close to secret trials and secret evidence in this country."
Och det kommer, som Kurt Nimmo påtalar, att spilla vidare:
Of course, after the economy turns sour, as it already has, never mind the cavalcade of Richie Rich talking heads on Fox and elsewhere telling us the opposite, this undermining of the Constitution will be used against non-Arab Americans, as increasingly all opposition to the government will be considered terrorism, especially during a crisis, never mind that so-called crisis will be engineered by the banksters and the ruling elite, their ranks filled with no shortage of neocons and their ideological kissing cousins, the “free trade”—the freedom to plunder and loot—neoliberals.

1 kommentar:

Sigve Indregard sa...

De stadige vellykkede angrepene på det vi anser som sentrale rettsprinsipper og grunnleggende demokratiske rettigheter i USA gjør at man bør skrive om en del skandinaviske lærebøker om USA.

I min bok er nemlig USA og amerikanere flest svært stolte og bevisste sine rettigheter, og fremholder nettopp disse som det konstituerende for deres eminens og dominans i verdenssammenheng.

Kvasi-fascistisk militærmakt skal, i følge min bok, ha liten gjenklang i et amerikansk samfunn som er grunnleggende fundert på frihet, likhet og brorskap. Jeg har til og med lært at retten til å bære våpen springer ut av en tanke om maktbalanse mellom det offentlige og borgerne - dvs. at det oppstår en maktbalanse fordi våpenbærende enkeltborgere reduserer effekten av statens voldsmonopol.

Men nei, dette ser ut til å ha vært akademiserte, påklistrede teorier. Sannheten er at USA og amerikanere flest gir blanke i disse prinsippene og teoriene.

Er det bare meg som syns at USA begynner å etterligne sin gamle fiende Sovjet på mystisk mange områder?