fredag, februari 02, 2007

Det nya arbetarpartiet arbetar vidare

På regeringens hemsida kan man finna en artikel av socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson (m), ursprungligen publicerad i Sydsvenskan, om ”hårdare tag mot fusk”. Som ett naturligt resultat av moderaternas övergång till nytt arbetarparti, markerad bland annat med utlysningen av tävlingen Årets arbetare, inleds artikeln med citatet ”Till var och en efter behov. Av var och en efter förmåga” som tydligen ”återfinns i det kommunistiska manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels”. Enligt den nya arbetarregeringen kan man nämligen ”till och med i kommunismens urkunder” finna stöd för misstänkliggörande av människor som är i behov av socialförsäkringssystemen. Detta stärker därmed argumentationen för en nedmontering av dessa system.

Gott så. Låt oss för ett ögonblick bortse från att artikelförfattaren, tja, fuskat, med sina källor, då citatet ju inte alls förekommer i det Kommunistiska manifestet, utan i Marx Kritik av Gothaprogrammet. Marx beskriver här den princip som ska vara rådande under ”en högre fas av det kommunistiska samhället”. Det finns skäl att tro att det svenska samhället inträdde i just denna fas, i och med det firade antagandet av ett nytt regleringsbrev för Arbetsmarknadsverket.

I framtiden kan den nya arbetarregeringen framgångsrikt fortsätta att använda sig av lösryckta citat ur en rikare flora. Ett ödmjukt förslag är att inleda nästa debattartikel, eller ännu hellre regeringsförklaring, med detta citat:
»Den som inte arbetar skall heller inte äta» – det är något som varje arbetande människa förstår.
Citatet kommer från LeninsOm hungern”, skriven till Petrograds arbetare i maj 1918. (Jag är inte hemma och kan därför inte konsultera min egen version av Valda verk, men hämtar översättningen härifrån, där sammanhanget framgår). Meningen är visserligen formulerad under inbördeskrig, men nog är det väl åter relevant i dessa tider av krig mot terrorism och överutnyttjande av VAB-dagar.

Vi väntar nu spänt på att målsättningen för Försäkringskassans nästa kampanj ska formuleras i termer av att ”likvidera de förtidspensionerade som klass”.

8 kommentarer:

ilse-marie sa...

Det bästa vore väl att återinföra ättetsupan. Alla som är lata, sjuka och odugliga slipper plågas. Många idag skulle nog jubla - och det vore samhällsekonomiskt lönsamt! kanske en ny företagsidé....

Mogert sa...

Detta ger ändå hopp om att vi inom en snar framtid kommer att kunna "jaga på morgonen, fiska på eftermiddagen, sköta kreatur på kvällen och kritisera efter kvällsmaten". [K. Marx, Den tyska ideologin]

Anonym sa...

»Den som inte arbetar skall heller inte äta» – det är något som varje arbetande människa förstår.

I synnerhet om man gör som förebilderna Lenin/Stalin, d vs konfiskerar utsädet, då kan man varken arbeta eller äta och människor svälter istället ihjäl i drivor i proletäriatets namn.

Bengt O. sa...

Som du märker har Lenincitatet citationstecken kring den första delen av meningen. Som du säkert vet, Ali, beror detta på att Lenin i sin tur citerar Den Heliga Skrift,närmare bestämt Andra Thessalonikerbrevet, 3:10, där det i dagens urvattnade version heter: "När vi kom till er gav vi er som föreskrift: den som inte vill arbeta får inte heller äta." Typiskt för den skriftlärde Lenin.

Antar att det var första gången som Bibeln citerades på Alis blog. Men där finns grejer att hämta för alla åsiktsriktningar. "I ormar, I huggormars avföda" skulle man ju kunna drämma till med t.ex. när man läser en del trollkommentarer ;-)

Ali Esbati sa...

Ditt antagande är felaktigt, Bengt. Bland annat:

http://esbati.blogspot.com/2006/08/lukas-635.html

http://esbati.blogspot.com/2007/01/vi-har-sett-hans-stjrna-g-upp-och.html

Daniel sa...

"Många idag skulle nog jubla"

Vilka tänker du på då?

Bengt O. sa...

Touché! Jag borde ha vetat bättre ;-)

Enar sa...

Sedan kan man ju också anföra att "Av var och en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov" påminner en smula om Apostlagärningarnas "åt var och en efter hans behov"...

http://raketen.blogspot.com/2006/02/biblisk-kommunism.html