måndag, juni 04, 2007

Amnestyrapport om Israels murar och spärrar

Amnesty påpekar – i likhet med internationella domstolen i Haag – att den israeliska Apartheidmuren är olaglig. I själva verket är detta ett av de mest groteska sätten att fysiskt befästa ockupationen och kapa åt sig ytterligare palestinsk mark. Viktigt är också att Amnesty – som Bitte Hammargren skriver om – påpekar att de ”vägspärrar” som finns på ockuperat område är illegala och grundligt förstör palestiniernas vardagsliv på ett mycket konkret, men ändå svårgreppbart sätt. Affärsverksamhet, besök hos släktingar, sociala och politiska möten – allt som är samhällsliv, blir snudd på omöjligt. Människor lider och dör utanför vägspärrarna. Den förnedring och frustration som detta innebär är i sig tillräcklig för att förklara varför palestinierna måste och kommer att fortsätta kämpa mot ockupationsmakten.

De israeliska brotten är kända och pågående. Människorättsorganisationer, fredsrörelser och FN-kommissioner, har gång på gång med bestörtning påpekat detta. De som mest envetet stöder Israels apartheidpolitik är USA:s brottsliga regering. Och så våra högljudda ”liberaler”. Någon gång borde man väl diskutera deras ansvar och medlöperi. I våra medier? Troligt.

6 kommentarer:

jur.kand. sa...

Nej, inte internationella brottmålsdomstolen! International Court of Justice, som är en domstol för mål mellan stater rörande allmänna folkrättsliga regler. Internationella brottmålsdomstolen kan inte ens hypotetiskt döma i sådana saker eftersom vare sig Israel eller den Palestinska myndigheten är parter till stadgan.

Ali Esbati sa...

Tack. Lapsus. Ordnat.

Kerstin sa...

På Olydigs blogg finns just nu två mycket intressanta filmer. De borde ses av alla. Bl.a. får vi veta att USA sponsrar Israel med 15 miljoner dollar/dag!!

- Alison Weir samt Ilan Pappé

Mycket tyder nu dessutom på att USA själv planerar samma typ av evighetskrig i Mellersta Östern som det Israel bedriver.

Then französke-kocken och pasteybakaren sa...

Muren som nu byggs i Bagdad är väl eventuellt inspirerad av Israels murbygge?
"Mr. Gorbatjev, tear down this wall!" , var det en gång en berömd president som sa. Men sådana uttalanden gäller så klart inte de murar "vi" bygger. De är ju goda murar som skyddar "oss" och det "vi" står för, ex begrepp som "demokrati" m.m., begrepp som vi gör meningslösa med vår dagliga dubbelmoral.

Doktoranden sa...

Kommentar till jur.kand

Rent hypotetiskt kan internationella brottmålsdomstolen visst döma över handlingar som begås på Västbanken även om Israel inte är part till domstolens stadga. Enligt artikel 13(b)i nämnda stadga kan FN:s säkerhetsråd hänföra situationer till domstolen utan att berörda stater är parter. Se t.ex. domstolens utredning beträffande Darfur i Sudan.

Sedan kan det finnas andra komplikationer, domstolen skulle kanske inte uttala sig om murens/barriärens laglighet utan snarare om individers straffansvar.

Om vi lämnar den hypotetiska världen så är det inte sannolikt att FN:s säkerhetsråd skulle hänskjuta situationen i Mellanöstern till ICC.

Anonym sa...

Den internationella domstolen i Haag sorterar under FN:s Generalförsamling. I frågan om barriären gav den ett "advisory opinion", dvs en rådgivande åsikt, som inte är bindande och inte påverkar internationell lag. Utlåtandet kan sägas reflektera åsikterna i Generalförsamlingen, där Israel står mot 56 islamiska länder, varav många också var representerade med "domare" i domstolen.