tisdag, augusti 28, 2007

Att krossa för att statuera exempel

Inte bara förvägrades Norman Finkelstein, trots gedigna akademiska meriter och nominering från relevanta akademiska kollegor, sin fasta professur på DePaul-universitetet. Nu dras också hans statsvetenskapliga kurs under det sista tjänstgöringsåret in av den uppskrämda universitetsledningen. Ingen kan missa signalen: att engagemang mot Israels ras- och ockupationspolitik blir personligt kostsam.


[Tidigare blogginlägg om Finkelsteinaffären här och här]

5 kommentarer:

Anonym sa...

Vad har det här med yttrandefihet att göra. Det är ett privat universitet så han har lika lite rätt att undervisa där som jag har att skriva i flamman.

Om det är ett bra val av universitet eller inte är en annan sak, men de bör få tillsätta sina professorer på vilka grunder de vill.

Givetvis kan det bli personligt kostsamt oavsätt vilka åsikter man uttrycker. Sitter jag i riksdagen för V och försvarar Israel så lär jag förlora lönen vid nästa val. Vad är det nya?

Anonym sa...

Det nya är att du och DePaul-ledningen inte ser skillnad på partipolitik och universitetsforskning.

DePaul har inte "rätt" att tillsätta/avsätta vem de vill hur de vill bara för att det är privat finansierat - de har juridiskt och moraliskt bundit sig till vissa lagar och principer för tjänstetillsättningar, precis som andra universitet. Men de har låtit ängslan ta över under politiskt tryck.

http://www.academicfreedomchicago.org/?q=node/37
http://www.insidehighered.com/news/2007/08/27/depaul

Anonym sa...

Jag håller med anonym 2 att det är oerhört skrämmande att ett universitet har så litet kurage!!!

anonym 3

Anonym sa...

anonym 1 representerar de 'nya' liberalerna.

/j

Anonym sa...

"Det nya är att du och DePaul-ledningen inte ser skillnad på partipolitik och universitetsforskning."

Sen när var har universitetsforskningen varit helt skiljd från politiken? Även här i Sverige tillsätts professurer delvis utifrån vilken politisk syn som förnärvarande gäller i samhällsfrågor. Är det ens möjligt att hindra detta hur trevligt den än vore med helt objektiv vetenskap?

Igen, vad är det nya?