tisdag, augusti 21, 2007

Ny budgetlag för fler investeringar

Idag skriver socialdemokraternas landstingsråd i Stockholm Ingela Nylund Watz på DN Debatt om behovet av att ändra i budgetlagen så att staten bättre kan genomföra investeringar. Det är mycket bra. Dagens budgetsystem är till sin konstruktion sådant, att staten förväntas ta alla kostnader för investeringar över löpande budget, till skillnad från hushåll, företag och kommuner, som helt naturligt kan se investeringar som just investeringar och periodisera redovisningen av kostnaderna. På så sätt minskar statens möjligheter att finansiera exempelvis nödvändiga infrastruktursatsningar på ett ekonomiskt rationellt sätt. Det är i grunden också syftet med lagen. Den bör ändras.

Detta förde vänsterpartiet fram i årets vårbudgetmotion, och det vore glädjande om socialdemokraterna anslöt sig till uppfattningen. Det är viktigt att börja göra upp med den ordning som satt den offentliga ekonomin i tvångströja sedan skiftet mellan åttiotal och nittiotal och som varit till stor skada för svensk ekonomi. Som vänsterpartiet skriver i motionen:
En budgetprocess där någon form av investeringsbudgetering är en integrerad del öppnar i sig för en rimligare och mer långsiktigt inriktad demokratisk debatt kring prioriteringar och en syn på ekonomisk politik som en del av ett samhällsbyggande snarare än en kameral hushållning.
Läs mer i motionens kapitel 11.

2 kommentarer:

Mats Einarsson sa...

Att en socialdemokrat någonsin skulle ge ens en bisats erkännande till Vänsterpartiet när h*n ansluter sig till en vänsterpartiståndpunkt är som vi vet för mycket begärt. Men det bjuder vi på - vi är vana!

(v): Låna till investeringar!
(s): Ni är idioter.
(v): Låna till investeringar!
(s): Tystnad
(v): Låna till investeringar!
(s): Hörnini, vi har tänkt på en sak; skulle man inte kunna låna till investeringar istället för att direktavskriva? Varför är det ingen som tänkt på det?

Olle Ekengren sa...

Vi har ett systemfel i investeringsfrågan. Nu säger vi att “Här har vi en påse pengar, vad ska vi göra med dom?”
Rätt fråga är “Här har vi ett lönsamt investeringsprojekt, hur ska det finansieras?”. (Befintlig kassa, försäljning av tillgångar, lån).
Fel fråga är “Ska investeringen direktavskrivas eller ska vi tillämpa god redovisningssed?”
Statsbudgeten är enbart en likviditetsbudget. För att konvertera budget resp. utfall till ett resultatbegrepp (finansiellt sparande i offentlig sektor, även kallat överskott,) krävs omfattande räkneoperationer.
Varför detta självplågeri?