tisdag, november 06, 2007

Kosackval

Sundbyberg har idag fått en ny kommunstyrelse, då den tidigare majoriteten inte längre hade stöd i kommunfullmäktige. Gunnar Hökmarks kommentar till denna händelse kan bli en statsvetenskaplig klassiker!

18 kommentarer:

Anonym sa...

Gunnar Hökmark är en politisk föredetting. Kvaliteten i hans kommentar bevisar det.

Hälsningar
Nina

Anonym sa...

Ironi, sarkasmer, ordlekar....

Menar inte du att det är viktigt att ta ställning? Står så uppe i hörnet på din blogg. Prova det lite oftare då!!! Säg vad du tycker istället för att fjanta runt.

Jonas Ryberg sa...

Anonym 23:50

Det är ju lite fantastiskt, först får grabben skit för att han säger vad han tycker. När han sen försöker vara ironisk så får han skit för att borgarna inte fattar och blir sura.

Anonym sa...

Vänta nu. Är det inte borgarna som har propsat på utvekclingen mot personval? I så fall borde det väl inte spela någon roll vilket parti den personen företräder. Fast personval kanske inte är demokratiskt enligt föredettingen Hökmark?

Peter Karlberg Blogger sa...

Jag är väl förmodligen korkad men jag förstår inte riktigt. Menar du Ali att det är ur demokratisk synpunkt rimligt att väljarnas i val uttryckta önskan kan upphävas genom att enskilda valda ledamöter helt enkelt byter åsikt efter valdagen?

Anonym sa...

Suck.

1. Ali hade kul åt Hökmarks högtravande och uppenbart hycklande kommentar. Det hade jag med.

2. Varför? Samme Hökmark som med darr på stämman talar om demokraaaati, röstar i nästa ögonblick igenom EU-konstitutionen och vägrar folkomröstning.
Samme Hökmark som företräder just personvalen och inte att man ska vara partivald.
Och så vidare. Det klirrar duktigt i glashuset...

3. I sak: jag har i alla fall inte träffat någon inom vänstern som välkomnar det som händer i Sumpan. Partiet har ju, som bekant, haft exakt samma problem med avhoppande Schymans, Svenssons mfl. Då beskylldes v för partipiska när man begärde att de skulle lämna sina platser.

4. Och nu har jag bidragit till att sabba hela tråden. Ty humor blir inget kul när man måste förklara den. Och ja, Peter Karlberg, du är korkad. Du hade faktiskt kunnat tänka ut det ovanstående själv, men du försökte inte.

(5. Man undrar ju hur det går för en del när de tittar på typ Parlamentet. Kräver ni undertextning och förklaring på varje skämt?)

Peter Karlberg Blogger sa...

Tack - då är det klarlagt:

"Och ja, Peter Karlberg, du är korkad. "

Hampus Eckerman sa...

"Det finns anledning att komma ihåg det när statskuppen i Pakistan diskuteras. [...] Det finns ingen likhet med Pakistan annat än att demokratins röst har upphävts."

Vad menar karln? Varför ska vi minnas det när ingen likhet finns?

Peter Karlberg Blogger sa...

Hampus, så långt var jag också med:-)

pelle sa...

Klart Hökmark är pompös och snurrig. Jämförelsen med Pakistan och att skylla röran på S och Sahlin är minst sagt löjeväckande.

Men visst har han rätt i sak - jag kommer ihåg hur förbannad jag var på miljöpartiet 2002 när de bara antydde förhandlingar med borgarna. Klart folket ska få vad de röstar på. Även om de röstar fel.(Jag menar bara här i Sverige såklart, röstar man fel i Palestina ska man ockuperas.)

Magnus sa...

Moderaterna och inte minst moderta ledarskribenter brukar ofta peka på England med dess enmansvalkretsar och "starka, självständiga ledamöter" (naturligtvis med baktanken att ett sådant system slår ut småpartier och skulle tvinga fram ett stort, kärnborgerligt parti). När nu två moderater visar precis den sortens självständighet i Sumpan (och revoltear mot en dryg gruppledning), då går Hökmark i taket och skriker att de förrått demokratin. Haha! gubbtjyving.

Peter Karlberg Blogger sa...

Magnus, det är väl rimligt att göra skillnad på en principiell åsikt (om t.ex. personval) och på kritik av enskilda valda företrädares beteende i ett system där sådant personval inte existerar.

Anonym sa...

Hade de två sundbybergsherrarna valts genom personval hade man inte kunnat förebrå dem, men så förhöll det sig ju inte.

Ali Esbati sa...

Nu var detta inte ett inlägg om hur alla turer i Sundbyberg ska bedömas, men låt mig då säga lite mer om vad jag tycker.

- Nej, jag tycker inte att det är bra att avhoppare frirejsar. Till skillnad från det moderaterna ofta ger uttryck för tycker jag att det är viktigt med starka partier och jag vill begränsa personvalet till ett minimum. Vi har partival i Sverige och det är partierna som bör rangordna sina väljare, samt se till att ha en fungerande intern process som garanterar både dynamik och samstämmighet.

- Jag tycker dock INTE att man ska ha ett konstitutionellt förbud mot att byta parti mellan valen. Det blir ganska ohållbart. Ska man även ha ett konstitutionellt förbud mot att rösta annorlunda än sitt parti? Kommunstyrelsen måste ha fullmäktiges stöd. Fullmäktige består av personer, valda på partilistor, men utan bundna mandat. Just eftersom jag värde sätter ett genomgående parlamentariskt system, menar jag att makten ska ligga hos fullmäktige (resp. Riksdag). Man ska inte kunna välja kommunstyrelse i början av en mandatperiod och sedan säga tack och adjö no matter what. På motsvarande sätt bör en konsekvent försvarare av den parlamentariska modellen vilja att en regering inte bara skaffar sig stöd i riksdagen direkt efter valet, utan också kontinuerligt under mandatperioden.

- Det är lustigt att Gunnar Hökmark knappast har rivit ned himmel och jord över liknande saker som hänt tidigare. Faktum är ju att det som skedde när Gudrun Schyman lämnade vänsterpartiet utan att lämna sin riksdagsplats, och ännu mycket, mycket mer när två vänsterpartister hoppade av vänsterpartiet i Södermanlands landsting för att ge borgarna majoritet är MYCKET värre. I fallet Sundbyberg anger de två moderaterna att de efter ett års styre inte anser att kommunen som de är folkvalda att styra, inte styrs på rätt sätt med nuvarande kommunstyrelse. I Södermanland fanns det program som partierna gick till val på, väljarna röstade så att det blev en röd majoritet, men de två avhoppade vänsterpartisterna gick över till borgarna direkt efter valet. Det finns inga händelser i verkligheten utanför parlamentet som påverkat där, utan det var deras intresse av kommunala uppdrag som gjorde att de köptes över, av moderaterna. Det är naturligtvis helt förkastligt och uselt, och det undergräver den parlamentariska demokratin. Men också i det fallet får man diskutera praxis, förtroende och innehåll.

- Man måste skilja på sådant som är politiskt problematiskt och sådant som är konstitutionellt förbjudet eller dubiöst. Och man bör vara extremt försiktig med att ta politiska undantagsproblem som intäkt för att ändra i vallagen eller grundlagarna.

- Humorn i saken skapas av att Gunnar Hökmark jämför det som hänt i Sundbyberg med Putins (och tidigare Jeltsins – det nämner han inte) totala nedmontering av Dumans roll, och dessutom drar in militärkuppen i Pakistan på ett outgrundligt sätt. Det kan inte ses som annat än vanvettigt.

Peter Karlberg Blogger sa...

Vi röstar faktiskt på parti och har sedan "förmånen" att få rangordna. Det finns ingen som väljs som person på eget personligt mandat i Sverige.

Anonym 11:50 PM sa...

Tack.

Erik sa...

Hade vi haft personval hade de aldrig kunnat göra så här mot sina väljare, om de vill bli omvalda det vill säga.

magnus sa...

Peter: England (eller USA:s senat) har i praktiken inte heller den sortens "rena" personval - tvåpartisystemen är så inarbetade och backas upp så starkt att det i praktiken är närmast omöjligt att ta ett mandat som oberoende kandidat, om det inte är under extrema omständighteter eller med en väldig privat förmögenhet i bakfickan (exempel: Ross Perot, som ju ändå misslyckades)