fredag, december 14, 2007

En berättigad fråga

Migrationsverket "delar uppfattningen att det råder svåra levnadsförhållande i Somalia och i Mogadishu", men anser inte att det råder någon väpnad konflikt där. Bedömningen ligger till grund för avvisningsbeslut till området. Kalle Larsson ställer en berättigad fråga:
Man kan fråga sig vad som krävs för att Migrationsverket ska anse att det råder väpnad konflikt när det varken gäller för situationen i Irak, Afghanistan eller Somalia? [Läs hela kommentaren]
Skulle vi inte kunna enas om att i de fall USA ockuperar ett land, och/eller understödjer regimen i landet, kan det per definition inte råda någon väpnad konflikt? Det skulle nämligen ge objektiva bedömningskriterier, samtidigt som utfallet bleve detsamma som idag.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det handlar ju i grund och botten om att "vi" inte har råd att ta in hur många flyktingar som helst så länge vi har en välfärdsstat som denna. Hellre än att erkänna det faktumet gör man så här. Alternativet skulle ju vara att säga att det råder väpnad konflikt i dessa områden och därefter säga att Sverige inte har råd att ta in speciellt många flyktingar ens från dessa områden, pga. vår välfärdsstat, och det får man ju inte säga!

Inför oreglerad kapitalism under en konstitutionell republik så kan vi tiodubbla vårt intag av flyktingar och bli rikare på kuppen (flyktingarna också)! Win-win, alltså...