tisdag, februari 26, 2008

Reaktion

Borgerlighetens öppna förakt för den politiska demokratin växer med en sådan hastighet att man liksom tappar andan. Det man hade tänkt utbrista av varningsord och analyser framstår för en själv som skrattretande naivt, politiskt passé, innan man hunnit formulera det färdigt. Satiren känns allt oftare som den enda möjliga genren. Badlands Hyena kommenterar den senaste rundan av utgjutelser kring personval:
Tankesmedjan Limbo anser att förstärkningen av personvalet är ett första steg i rätt riktning, mot en bättre dumokrati. När valet av person väl är etablerat följer avskaffandet av de politiska partierna, eller att det bara finns ett. Därefter införs livstidsmandat. Härefter följer avskaffandet av själva valet, då ledaren väljs inom en liten krets.

Slutligen förlorar politiken sin mening och ledaren kallas “hövding” och vi har äntligen återvänt till det gyllene stadium där mänskligheten fungerar mest effektivt.
Hela inlägget här.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Kan verkligen inte sluta skratta - Att kalla Timbro för Limbo - Haha, det så sjukt roligt och underfundigt. Frazier, släng dig i väggen.

Limbo, Haha!

Magnus sa...

Somliga tror ju på fullt allvar att personval i enmansvalkretsar garanterar att de ärligaste och brajtaste tar plats i parlamentet. Yeah, yeah...hur kommer det sig då att engelsmännen föraktar sina politiker överlag, och att korruptionen och de hemliga dealarna kring Senaten är en visa? Eller att somliga amerikanska senatorer (som Strom Thurmond) sitter i 30-40 år och mest bara är stockkonservativa?

Mattias sa...

Jag förtsår inte riktigt hur man kan måla upp en väg från personval till ett auktoritärt styre. om man ser på omvärlden och historien, så är det genom statscentrerade partier som vägen bort från folkstyre gått.

Att ge människor möjligheten att rösta på enskilda människor som kan bytas ut med jämna mellanrum istället för partier som fastnar i sin egen funktion som maktutövare och drivs mer av maktbegär än av viljan att utveckla demokratin, kan omöjligen leda till något sämre.

Partier är och ska primärt vara forum för människor med samma eller liknande ideer. maktutövningen kan lika gärna utövas av självständiga individer. Det som är avgörande är att det ska förekomma fria och demokratiska val.

Magnus sa...

"Bort med det smutsiga partiväldet!" har ju varit en klassisk konservativ slogan. Egentligen handlar det väl om ifall man ställer sitt hopp, och sitt arbete för framtiden, till en enskild person (ledaren, "din senator", stadens starke man, VDn) eller till ett politiskt projekt som inte bara pekar mot en viss person - inte heller bara mot dig själv och din familj - och som ingen enskild kan göra anspråk på att "äga".

Mattias sa...

När tror ni risken är störst att en kupp eller avsättning av de demokratiska maskineriet med största sannolikhet kan lyckas? Då det driva av ett kollektiv med likasinnade människor som driver på varandra för att uppnå största möjliga maktandel eller då en enskild individ väljs till en post av många andra!?

Jag tror inte på ett system som i USA med majoritetsval i enmansvalkretsar, men jag tror att vi kan få en bättre representativitet och att kraven på partierna blir större om man har vissa platser i riksdagen som tillsats genom personval.

Magnus sa...

Mattias: vem har sagt att en politisk rörelse eller en strävan att förändra något alltid kräver blind lojalitet? Eller att alla inom (s) (eller inom Vänsterpartiet) dyrkar Mona Sahlin, för att hon nu är partiledare? Eeller att alla som hade invändningar mot Borelius och Stegö var kommunister och gamla proggare (en myxcket vanlig uppfattning på sina håll)? Den osrtens tjuvkopplingar borde debatten kunna klara sig utan idag, fyrtio år efter 1968.

Mattias sa...

Jag säger inte att det är inom vänsterpartierna som det är så att grupptryck och liknande kan leda till det. Kollektivism skapar sådana strömningar då man vill passa in och inte stöta sig med majoriteten. Därför är det viktigt att främja och skydda individens möjligheter och rättigheter. Individens frihet och rätt till kontroll över sitt eget liv och sin egen egendom minskar risken för statligt och centralstyrt förtryck.

Exempelvis tycker jag att vi i Sverige allt för ofta får höra hur partipiskan tvingat in medlemmarna i ledet igen.