onsdag, augusti 20, 2008

Islamisk feminism

Feresheteh Ahmadi skriver en mycket intressant Under Strecket i SvD idag, med utgångspunkt i situationen i dagens Iran, om den feministiska kamp som pågår i muslimska länder och som inkluderar en feministisk omläsning och kritik av religiösa texter och tolkningar.

Det finns ju annars i Västvärlden en frapperade osynliggörande och omyndigförklarande av den frigörelsekamp som förs av såväl religiösa som sekulära kvinnor i muslimska länder – utom då den villigt låter sig inordnas i en nykolonial förståelse eller aktivt vevas i sådana syften.

Oförmågan att se den sociala verklighetens komplexitet i ”andrafierade” kulturer gör förståelsen av dem i bästa fall stympad. För den progressiva kampen i dessa länder fungerar politisk praxis baserad på ett sådant synsätt oftast direkt kontraproduktivt.

Från artikeln:

Trots många års hårt arbete av en anmärkningsvärt aktiv grupp kvinnor, både inom och utanför den iranska statsapparaten, kvarstår en rad diskriminerande lagar. Men det gångna årtiondet har också sett en oerhörd tillväxt av kvinnors intellektuella och kulturella verksamheter i Iran. En del tidskrifter, som exempelvis Zanan (Kvinnor) – landets mest prominenta tidskrift med genusinriktning – har tydligt definierat sig som feministiska och har påbörjat ett projekt där islamiska källor om kvinnor tolkas radikalt utifrån ett feministiskt perspektiv.
Läs hela

8 kommentarer:

Anonym sa...

Det vänsterintellektuella "fackspråket"är rätt kul att läsa. Har DU Ali förmågan att se den sociala verklighetens komplexitet?

Hur menar du då? Kanske bara att, oj detta var komplext? Nykolonial förståelse? Betyder det allt som USA är inblandat i?

Anonym sa...

anonym,

det betyder att du är en idiot.

/j

Anonym 5:22 sa...

En sak är säker "j". Du och Ali befinner er på var sin sida vad gäller den språkliga uttrycksförmågan. Lite extrema båda två... :-)

pelle sa...

Vad j menar, anonym 522, är att det är otroligt tröttsamt att läsa alla kommentarer som tolkar in fan och hans moster i allt som ALI skriver. Som du tex. Var fick du USA från?

Det är nog inget personligt från j, men efter att ha läst så många otroligt intetsägande, insinuanta och fritt fabulerande kommentarer som din så tröttnar man. Kort stubin är väl knappast nåt "extremt"?

Man kan bli upprörd av att bli kallad idiot eller så kan man se sanningen i vitögat som bob hund: "du kan kalla mig för idiot, det har jag ingenting emot, jag är en idiot".

Anna sa...

Ahmadi skriver: ”...även medfört att kvinnor kommit att engagera sig aktivt både socialt, intellektuellt och politiskt...” Ja, det brukar vara så när förtrycket ökar. Det är väl knappast nåt att glädjas över. Ahmadis artikel är intressant men även nedslående.

Så här beskrivs feministkongressen: ”...facing a double oppression: economic (neo-liberalism) and political (religious fundamentalism). The Congress will consider the responses given by Islamic feminists to this situation, and their contribution towards the construction of a new civil society worldwide, based on a culture of human rights and Qur’anic values...” Det låter ju lovande. Startpunkten är att nyliberalerna är fienden och att det går att jämka Koranens påbud så att kvinnornas ställning stärks. Båda dessa premisser är enligt mig falska.
Men så här framställer Fereshteh Ahmadi kongressens mål: ”Tidigare brukade muslimska kvinnokämpar sträva ¬efter att hitta islamiska (läs: icke-västerländska) lösningar för de problem som kvinnor i de muslimska länderna möter. I denna konferens däremot är syftet att hitta nya lösningar som är baserade på mänskliga rättigheter och universala normer och värderingar.” Hon borde kanske läsa igenom kongressens första sida ordentligt igen. ”...human rights and Qur’anic values...”

Om en omtolkning av Koranen ska vara möjlig krävs det först att abrogations-principen upphävs – alltså att en senare sura upphäver en tidigare sura om de motsäger varandra.
Problemet är islam, för det är en kvinnofientlig ideologi (sic!) och jag tvivlar på att den går att reformera eftersom förtrycket av kvinnan genomsyrar allt. Däremot tror jag att de iranska kvinnorna har alla förutsättningar att visa vägen för de av islam förstryckta kvinnorna runt om i världen ut ur slaveriet och, som jag tror, bort från islam.

anonym 5:22 sa...

Ursäkta metadebatten då men...

Pelle, om du inte är J's alter-ego så förstår jag inte hur du kan tolka fram allt du gör utifrån hans/hennes sedvanliga one-liner?
Sen var det ju så att jag kommenterade språklig uttrycksförmåga och ej längden av stubinen. På ett mer nyanserat vis tycks även du anse att jag är en idiot. Märkligt hur snabbt sådana utdefinieranden kommer bara man antyder att de vänstra i vänsterpartiet har ett språkbruk med tillhörande vokabulär som endast de själva känner sig bekväma med.

Erik sa...

Ett intressant reportage om kvinnors situation och kamp i Irak från det utmärkta programmet Inside Iraq på engelska Al Jazeera.

http://www.youtube.com/watch?v=-jnBMgvAUhc

bullen sa...

Lustigt eller olustigt?

http://www.1000apor.se/tv/da-skinkade-jag-pa-henne-utav-bara-helvete