onsdag, augusti 06, 2008

Några ord om staten

Att statsapparaten sätts i den privata kapitalackumulations tjänst är en inbyggd del av det kapitalistiska systemet. Samtidigt finns det motkrafter som pekar i andra riktningar. Framväxten och fördjupningen av de demokratiska strukturerna i staten, och av statligt organisearde välfärdsordningar har skett i ständig motsättning till kapitalmakten – även om de senare också varit avgörande för att höja samhällets totalproduktivitet och därmed också bidra till kapitalets reproduktion och avkastning.

Hur som helst har denna dialektiska process också gett upphov till en en missuppfattning hos många, om att högerfolk och kapitalägare skulle ogilla staten. Det är demokratin och välfärden de försöker vrida sig ut ur – så att staten kan bli mer renodlat repressiv och omfördelande: smörja och garantera omvandlingen av de mångas arbete till de fåtaligas profit.

De senaste tre decennierna har kapitalet på så sätt flyttat fram sina positioner, och särskilt efter Sovjetunionens fall och 11/9 2001 har bruket av statsapparaten för att säkra och vidga de ekonomiska klyftorna, tagit stora språng.

Tydligast blir det i de nykoloniala fokalpunkterna i periferin. I Irak är det militära, rasistiska våldet och den entreprenöriella verksamheten oupplösligt förenade. Vi talar primitiv ackumulation i tv-åldern. Dick Cheney personifierar hela skiten.

Fallet Irak och andra offer för ”katastrofkapitalismen” är mästerligt beskrivet av Naomi Klein i Chockdoktrinen. Läs förresten gärna hennes artikel från juli i år: Disaster Capitalism – State of Extorsion, om det fortgående rofferiet i Irak. (Några andra länker apropå samma frågeställning: här och här)

Men detta är inte bara en periferiprocess. I USA har vi kunnat bevittna hur neocon-gänget gör maximalt bruk av staten för att glufsa i sig också inhemska pengar. De trimmar staten till att passa deras syften. Med andra ord: våld och korruption.

Thomas Frank, författaren till den banbrytande boken What’s the Matter with Kansas – en avhandling om hur svinrika, reaktionära elitister kunde casta sig själva som de arbetandes företrädare och få vanligt folk att rösta sig själva ned i pina och fallande reallöner – har utkommit med en ny bok, som handlar om detta: The Wrecking Crew: How Conservaties Rule.

På TomDispatch kan man läsa ett utdrag. Gör det:


It is just this: Fantastic misgovernment of the kind we have seen is not an accident, nor is it the work of a few bad individuals. It is the consequence of triumph by a particular philosophy of government, by a movement that understands the liberal state as a perversion and considers the market the ideal nexus of human society. This movement is friendly to industry not just by force of campaign contributions but by conviction; it believes in entrepreneurship not merely in commerce but in politics; and the inevitable results of its ascendance are, first, the capture of the state by business and, second, all that follows: incompetence, graft, and all the other wretched flotsam that we've come to expect from Washington.

Här.

13 kommentarer:

Micke sa...

Ordinary people

http://www.dailymotion.com/LeBalayeur/video/149672In a dusty town
a clock struck high noon,
Two men stood face to face.
One wore black and one wore white,
But of fear there wasn't a trace.
Two hundred years later
two hot rods drag race
through the very same place,
And a half a million people,
moved in to pick up the pace.
A factory full of people,
Makin' parts to go to outer space.
A train load of people,
They were aimin' for another place.
Out of town people.

There's a man in the window
with a big cigar,
Says everything's for sale.
The house and the boat
and the railroad car.
The owner's gotta go to jail.
He acquired these things
from a life of crime,
Now he's selling them
to raise his bail.
He was rippin' off the people.
Sellin' guns to the underground.
Tryin' to help the people,
Lose their ass
for a piece of ground.
Rippin' off the people.
Skimmin' the top when
there was no one around.
Tryin' to help the people.

He was dealing antiques
in a hardware store,
But he sure had a lot to hide.
He had a backroom full
of the guns of war,
And a ton of ammunition besides.
Well, he walked with a cane,
Kept a bolt on the door
with five pit bulls inside.
Just a warning to the people,
Who might try to break in at night.
Protection from the people,
Selling safety
in the darkest night.
Tryin' to help the people.
Get the drugs
to the street all right.
Ordinary people.

Well, it's hard to say
where a man goes wrong,
Might be here
and it might be there.
What starts out weak
might get too strong,
If you can't tell foul from fair.
But it's hard to judge
from an angry throng,
Of hands stretched into the air.
The vigilante people.
Takin' law into their own hands.
Conscientious people.
Crackin' down on
the druglord's land.
Government people.
Confiscatin' all
the dealer's land.
Patch-of-ground people.

Down at the factory,
they're puttin' new windows in.
The vandals made a mess of things,
And the homeless
just walked right in.
Well, they worked here once,
and they live here now,
But they might work here again,
They're ordinary people.
And they're livin' in a nightmare.
Hard workin' people.
And they don't know
how they got there.
Ordinary people.
And they think that you don't care.
Hard workin' people.

Down on the assembly line,
they keep puttin'
the same thing out.
But the people today,
they just ain't buyin'.
Nobody can figure it out.
Well, they try like hell
to build a quality end,
They're workin' hard
without a doubt,
They're ordinary people.
And the dollar's
what it's all about.
Hard workin' people.
But the customers are walkin' out.
Lee Iacocca people.
Yeah, they look
but they just don't buy.
Hard workin' people.

Two out of work models
and a fashion slave,
Try to dance away
the Michelob night.
The bartender poured
himself another drink,
While two drunks sat
watchin' the fight.
The champ went down,
then he got up again,
And then he went out like a light.
He was fightin' for the people,
But his timing wasn't right.
For Las Vegas people,
Who came to see a Las Vegas fight.
High rollin' people,
Takin' limos
though the neon night.
Fightin' for the people.

And then a new Rolls Royce
and a company car,
They went flyin' down the street.
Each one tryin'
to make it to the gate,
Before employees manned the fleet.
The trucks full of products
for the modern home,
Set to roll out into the street,
Of downtown people,
Tryin' to make their way to work.
Nose-to-the-stone people,
Some are saints, and some are jerks.
Hard workin' people,
Stoppin' for a drink
on the way to work.
Alcoholic people,
Yeah, they're takin' it
one day, one day at a time.

Out on the railroad track,
they're cleanin' up number 9.
They're scrubbin' the boiler down,
well, she really is lookin' fine.
Ah, she's lookin' so good,
they're gonna
bring her back on line.
Ordinary people.
They're gonna bring
the good things back.
Nose-to-the stone people.
Put the business back on track.
Ordinary people,
I got faith in the regular kind.
Hard workin' people.
Patch-of-ground people

Kawe sa...

Mitt i prick som vanligt. Bra tips också.

richard sa...

Du ägnar dig åt intellektuellt blajande. Sköts statens sammanblandning med kapitalet bättre i Ryssland kanske? Eller i Kina?

Du (och andra) menar kanske att det var CIA på order av Bush som orkestrerade 9/11 attacken? För då fick ju Bush den förevändning han sökte för att (nota bene i FN's namn, även Sverige inkl v röstade för) invadera Afganistan och (utan FN) invadera Irak.

Anonym sa...

Till richard: ja, vi vet ju inte riktigt. Det har ju inte blivit ordentligt utrett. Eller hur?
Vänligen Sixten

En annan Richard sa...

richard: Vad i helvete har Ryssland och Kina med någonting att göra?
Allmän fråga: Vad var det Vänsterpartiet röstade ja till egentligen (enligt richard)?

inte alls richard sa...

richards - att USA/FN skulle få invadera Afghanistan menar han ju. Eftersom det nu var en allmän fråga.

Den andra frågan kan jag inte hjälpa dig med. Eller varför han drar in CIA och vad Ali "och andra" kanske menar. Kanske menar han att det var Al-Qaida som invaderade Polen 1939? Kanske menar han att...äh jag är inte lika bra som richard på att spekulera.

Fredrik sa...

Ibland när man läser marxister vill man bara le lite sött, och låta dem hållas på sin kammare, eftersom verkligheten sprungit ifrån dem. Men det här var så dumt att jag inte kan låta bli.
För det första, denna så föraktade ackumuleringen av kapital har gjort att den genomsnittlige svensken idag har sju gånger högre köpkraft än han/hon hade 1918. Rodney Edvinsson, Growth, Accumulation, Crisis: With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000, Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 2005.
För det andra, demokrati handlar om hur man utser de som ska styra landet, inte om hur stor den offentliga sektorn är eller om hur många lagar och regler det finns. I den moderna varianten har demokratins fria och öppna val kompletterats med lagstyre samt respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Enligt en av världens främsta demokratiforskare, den amerikanska statsvetaren Robert A. Dahl (Demokratin och dess antagonister, Ordfront 2002), är det ett krav på en idealisk demokrati att folket själv ska bestämma över vilka frågor som ska eller inte ska beslutas genom kollektivt beslutsfattande. Ett tjugoprocentigt skattetryck är således inte mindre demokratiskt än ett femtioprocentigt sådant. Det finns i Sverige mycket få politiska krafter, förutom några vänsterpartister, som inte ansluter sig till demokratin.
Det är inte främst kapitalet som flyttat fram sina positioner, utan demokratin och kapitalismen. Och i takt med det har fler människor fått det bättre än någonsin förr. Fattigdomen minskar, spädbarnsdödligheten går ner, den förväntade livslängden går upp etc.
När kartan inte stämmer överens med verkligheten, är det kartan man ska anpassa.

Anonym sa...

Skulle staten vara bättre om du och Lars Ohly fick bestämma?

Jag hatar staten och dess folk.

Micke sa...

Fredrik Segerfeld.

Varför slutade du övervaka enpartistaten när den blev en trepartistat?

Är vi fria nu?

Anonym sa...

micke: ja.
Fredrik S

Micke sa...

Eftersom du inte signerar och svaret är enfaldigt så utgår jag från att det är nån annan än Fredrik S som svarar.

Anonym sa...

Nej, det är jag. Vet faktiskt inte riktigt hur man signerar. (kommer aldrig ihåg användarnamn etc)

Om jag räknat rätt är det fyra partier i regeringen och tre i opposition. Så varför trepartistat?

Vad var det som var enfaldigt med svaret? Syftet med enpartistats-projektet var att granska de brister i demokratin som uppstått av det långa socialdemokratiska maktinnehavet och den osunda symbiosen LO-S. Visserligen är inte Alliansen helt klockren i denna fråga, men sedan enpartistaten har jag hunnit driva ett projekt om bistånd och dra igång ett om skatter. Så svaret är: jag har bytt arbetsplats och har annat för mig. Finns numera på Den Nya Välfärden.

marlene sa...

Helt fantastiskt hur så många kommentarer kan handla så lite om den ursprungliga texten. Suck! Hoppas de som läste texten och valde att inte kommentera förstod poängen...