tisdag, oktober 21, 2008

Risken finns

En av anledningarna till att högerledarna mötts i just Varberg för att i ett lyckat samarbete med de församlade politiska journalisterna vända bort uppmärksamheten från den politiska verkligheten, är att man har mycket av privat vård i Varberg. Dessvärre kunde man därför inte förlägga presskonferensen hos det strävsamma sjukvårdsbolaget MedNet AB i Stockholm, som efter den upphandling Stockholms läns landsting gjort, ska ta över 11 kommuners försörjning av medicinsk hjälp apparatur, som rullstolar.

Företaget meddelar nu att dess ”kapacitet att med egna tillförda medel finansiera sin verksamhet har försämrats". Det är väl alltför tidigt att säga, om företaget bestått av bedragare, eller om det bara är börskrisen som utsatt de framtida hjälpbehövande i södra Stockholm för uppfriskande marknadsprövningar. Men det står helt att hälso- och sjukvård, som ofta förknippas med tråkigheter, på så sätt blir mer spännande och dynamisk, vilket är bra. Vi är därför många som gläder oss över att arbetet går vidare.

Detta är för övrigt en god illustration på hur man i en marknadsekonomi med en klok politisk ledning – liksom den vi nu har i riksdagen och i Stockholms läns tidning – får mekanismer som tillåter en rationell riskspridning. I det här fallet ser vi att de farliga risker som kan drabba ägare och direktörer i finansiella institutioner, kan tas över av det offentliga, och spridas, exempelvis till dem som tar rullstolar och andningsapparatur i bruk. Det ger, för att citera statsminister Reinfeldt, ”ett friare, tryggare och mänskligare Sverige”.

1 kommentar:

Kurt sa...

Filippa har skickat ut sin mops för att kommentera (själv är hon ju fullt upptagen med invigningen av Caremas vårdcentral vid Gullmarsplan i morgon) - "Mednet AB, som skulle ta över driften, får inga lån. "Drabbade av finanskrisen", säger Lars Joakim Lundqvist (m) biträdande sjukvårdslandstingsråd"

Så när det är ekonomisk kris så den privata vården när om helst läggas ned.