måndag, januari 05, 2009

UNRWA: situationen katastrofal; många döda barn

Medan dödstalen på Gaza stiger, hamnar den katastrofala situationen för dem som lever gärna i skymundan. Många av invånarna i Gaza har inte haft någon elektricitet alls i flera dagar, vattensystemet fungerar inte, maten är nästan slut, telefonnätet är i stor utsträckning havererat. Bristen på rent vatten kan givetvis leda till massdöd och kommer med säkerhet att underlätta för svåra epidemier. Kombinationen av bomber och mörker har redan traumatiserat stora delar av befolkningen, inte minst barnen. De såren kommer inte att läka på länge än – hos dem som överlever.

En representant för FN:s hjälpmission UNRWA försökte igår beskriva huvuddragen i den katastrofala humanitära situationen. Men det är som han säger mot slutet: det är svårt att återge i ord:Aljazeera rapporterar vidare om ”facts on the ground”; massdödandet av barn. Se till exempel detta inslag.
Bloggar: Svensson, Roya, Jinge, Utsikt från höjden.

[SvD1][SvD2][Aftonbladet1][Aftonbladet2][DN][Dagbladet]

Inga kommentarer: