måndag, februari 16, 2009

Förstörelse

Andreas Lunde (fotograf) och Lars Inge Staveland: 360-gradersbild från förstörelsen i Juhor al-Dik, en by i Gaza.

[Via KABOBfest]

Inga kommentarer: