lördag, februari 14, 2009

Fråga förorten

Vänsterpartiet och Ung Vänster har idag presenterat en rapport om tre storstadsförorter – Rinkeby, Rosengård och Hjällbo, med avseende på den sammantagna boendesituationen: Fråga förorten – om rätten till bostad.

Det är intressant och resonerande läsning, och materialet står för ett bra sätt att göra politik. Det tar in erfarenheter från möten med människor som bor och verkar i de här områdena, och den tar de breda grepp som är nödvändiga för faktisk förändring istället för billiga poänger på förortsbornas bekostnad. Förhoppningen är, som det står i inledningen, att ”bidra med att ta fram en slags förortens agenda”.

Inga kommentarer: