onsdag, april 14, 2010

Under finansvulkanen - Fra børskrakk til sosial krise i Europa

För den som är i Oslo imorgon:

Torsdag 15. april, 17:30-19:30
Universitetet i Oslo, Samfunnsvitenskapelig fakultet - Eilert Sundts hus. Auditorium 7


Attac Blindern arrangerer åpent møte om hvordan finanskrisen har endret framtidsutsiktene for en ungdomsgenerasjon i Norden og Europa. Forestillingen om ”business as usual” viser seg å være en myte om vi ser til Europa, til våre nærmeste naboland og til utsatte bransjer i norsk arbeidsliv. Attac Blindern inviterer til et møte med den sosiale virkeligheten i Europa. Er det tilstrekkelig å regulere børsmarkeder og finansinstitusjoner, eller er tida inne for en mer dyptgående kapitalismekritikk? Attac Blindern oppfordrer deltakerne og innlederne til å se etter politiske utveier.

Innledere:
Mimir Kristjansson, journalist i Klassekampen: Motstanden mot finanseliten og Icesave-diktaturet på Island
Ali Esbati, økonom i Manifest Analyse: Finanskrisens røtter og konsekvenser – et europeisk makroperspektiv.
Ingvild S.Reymert, Kutt i utdanningssektoren, hardere arbeidsmarked – hvordan ser utsiktene ut for 2010- studentene på Blindern?
Roy Pedersen, leder LO i Oslo: Får vi en ny sosial underklasse i norsk arbeidsliv?

Inga kommentarer: