lördag, augusti 07, 2010

3 x lästips

1. Marika Åsbrink Lindgren om social mobilitet, hur erfarenheter av fattigdom tidig i livet förändrar människors livsbana, och hur möjligheten till utbildning senare i livet påverkar chanserna att ändra sin situation: Den enda chansens politik

2. SVT har granskat ännu ett område där Timbrohögern fått stort genomslag efter sina hets- och desinformationskampanjer – biståndet. Driven av ideologiskt hat har och med lögner och överdrifter som medel har biståndsminister Gunilla Carlsson skalat och mosat sönder svenskt bistånd.

3. Intressant långläsning i Guardian, utifrån en ny bok av Francis Spufford: Red plenty: lessons from the Soviet dream.

Inga kommentarer: