tisdag, augusti 31, 2010

Debatt om bostadspolitik

Jag mot Fredrick Federley. Politik för att bygga fler bostäder mot politik för att hoppas att marknaden ska greja det.

6 kommentarer:

Fredrik sa...

Jag lyssnade på ett sådan möte i helgen. Märklig lyssnaing...

http://fredrik-d.blogspot.com/2010/08/mote-i-helgen.html


Ta upp följande: V är för alla inkomstgrupper. Det är inte alliansen.

Han heter för övrigt Ursula.

Anonym sa...

Ali, är inte hyresregleringarna som funnits ända sen andra världskriget just ett tecken på politik och inte ickepolitik.

Bostadsbristen och hyresregleringen är en närapå unik svensk företeelse och hänger ihop som hand och handske.

Satsa riktade bidrag mot dom som behöver ekonomisk hjälp för att ha råd med bostäder istället för att sabotera för alla!

Anonym sa...

Det är dags att röka ut slackers och kriminella ur föroter som Hisingen, Tensta och Rosengård. Hur? Enkelt, stäng ner de lokala socialkontoren och hänvisa till innerstadskontoren med besökstider mellan kl 07 och 08:30.

Simsalablunder sa...

"Satsa riktade bidrag mot dom som behöver ekonomisk hjälp för att ha råd med bostäder istället för att sabotera för alla!"

Hur i kan det vara att sabotera för alla att satsa på att bygga bostäder?

Anonym sa...

"Hur i kan det vara att sabotera för alla att satsa på att bygga bostäder?"

Det är inget problem om det allmäna vill bygga lägenheter. Problemet är när politiker inför regleringar som gör det närapå omöjligt för den öppna marknaden att göra samma sak.

Det är ingen slump att det byggts alldeles för lite under väldigt lång tid i Sverige, det är en medveten politik.

Tryggve sa...

Bostadspolitiken känns alltför avgränsad. Man måste förstå att en omvandling till bostadsrätter medför fler problem än de som man normalt talar om. Boendemiljön måste förbättras, och inte minst för dem som bor i bostadsrätt (se: http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4009).

Idag brister regelverken på ett sätt som gör det fullt möjligt för varje styrelse i en bostadsrättsförening att dölja i princip vad de vill för medlemmarna. Det finns som regel ingen insyn och inget inflytande för den som bor i bostadsrätt, trots att man är både medlem och delägare i föreningen. Hur rimligt är detta?

Lagar måste förändras så att bostadsrättshavare får något att säga till om i stället för den oligarki som råder i föreningarna!