fredag, augusti 27, 2010

Om rött och grönt och sånt

S-studenternas tidning Libertas publicerade i nummer 2-2010 en lite längre, ideologisk enkät på temat Rödgrönt. Idag har de lagt upp mina svar på nätet.
1. Är vänstern bättre än de gröna på grön politik? I så fall på vilket sätt?

Det beror lite på vad man menar med grön politik. Om det som avses är politik som kan förändra samhället i en mer ekologiskt hållbar riktning är mitt svar ja. Det vill säga: den populära idén om att sådan politik svävar helt ovanpå en mer traditionell höger-vänsterskala, är i praktiken felaktig. Självklart är den politiska terrängen rörlig och en endimensionell höger-vänsterskala har aldrig varit tillräcklig för navigation i den. Men det bör i alla fall stå klart att en fungerande grön politik inte är möjlig utan en förankring i en social rättviserörelse för förändring. Det är två grundläggande faktorer jag vill ta upp:

a) Man kan inte överlämna de samhälleliga investeringar som krävs till marknaden. Det man kan uppnå genom enskildas konsumtions- och livsstilsval är mycket begränsat. Och aldrig så miljömedvetna människor kan inte dra sina egna snabbtåglinjer, omvandla energiförsörjningssystemet eller planera bostadsområden på ett mer klimatsmart sätt. Sådant kan inte ordnas genom pseudomarknader – det krävs andra grepp. (Det betyder inte att allt som har med miljöpolitik att göra ska föregå utanför marknaden. Jag tror tvärtom att många samhälleliga investeringar och politiska beslut kommer att generera – och utvecklas vidare av – kommersiell verksamhet.)

b) Hur mycket man än tycker att naturen sätter gränser och att den insikten måste överskrida andra politiska överväganden, är det så att vad vi gör för att förändra mänsklig påverkan på naturen är och kommer att vara inskrivet i sociala maktförhållanden. En framgångsrik grön politik måste förhålla sig till det. Rättvist miljöutrymme är ett meningslöst begrepp om det inte utgår från reellt existerande materiella orättvisor. Strategier mot klimatförändringar blir tomma om de inte förhåller sig till världen som den är – och det är en värld där klass- och kön är tungt strukturerande, oavsett klimat.
Det är fyra ytterligare frågor och svar. Läs gärna.

5 kommentarer:

Lisa sa...

Ärligt talat, är du inte lite för smart för mitt, alltså mitt, eget bästa?

Lisa sa...

En annan fråga, om man utvidgar "grön politik" till hållbar utveckling, hur hade ditt svar sett ut då? Vilka svar har (V) i frågan om social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling?

Staffan sa...

Eko-socialism är den enda ekologism, och den enda socialism, som håller i längden. Kapitalismen klarar inte av att göra de nödvändiga förändringarna för att möta vår tids stora ekologiska kriser. Och vår planet kan därför inte överleva kapitalismen särskilt länge till. Miljöpartisterna kommer att inse det förr eller senare. Förhoppningsvis förr.

Anonym sa...

Staffan, det känns snarare som att MP har närmat sig småborgerlig medelklass som vill konsumera sig bort från sitt dåliga miljösamvete. Alternativrörelsen får nog även fortsatt plats i partiet, men en övergripande samhällsförändring blir svår att få igenom så länge man spelar på höger planhalva och inte går utanför individperspektivet.

Magnus Westerstrand sa...

Appropå grönt så gästbloggar V hos oss idag om klimatet

http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/08/gastinlagg-infor-valet-vansterpartiet.html