lördag, februari 12, 2011

Läckor bekräftar att Israel planerade Gaza-angreppet i förväg

Det har varit känt för alla – utom västerländska medier, vilka relativt samfälligt förhöll sig apologetiskt till Israels massmord i Gaza under ”operation Cast Lead” – att operationen var planerad långt i förväg. Det vill säga, att påståendena om att man ”slog tillbaka” mot Hamas, var ämnade att fungera som initial avledningsmanöver i försöken att försvara det oförsvarbara.

Nu bekräftar diplomatisk korrespondens som offentliggjorts via WikiLeaks, att Israel planerade angreppet, just för att Hamas höll vapenvilan. Det faktum att Hamas inte ägnade sig åt krigshandlingar utan åt uppbyggnadsarbete, uppfattades av Israel som ett stort problem, vilket gjorde ett israeliskt militärt angrepp oundvikligt. Dagarna före nyåret 2009, då utländsk press hade avlägsnats från den kommande brottsplatsen, visade sig passa bra för att inleda blodbadet.

2 kommentarer:

Kerstin sa...

Nähä! Vem hade kunnat gissa det :-(
Va? Är vi flera stycken?

Mikael sa...

Man hade inte ens behövt gissa, då det räckte att läsa iraelisk press ett halvår tidigare. För allt sitt intresse för Israel så ignorerar högerpressen den öppna debatten i landet. Man ersätter verkligheten som där ett slags sagoland, månne ett neokonservativt drömliknande Disneyland.