måndag, april 18, 2011

Den auktoritära nyliberalismen

Det norska förlaget ResPublica har kommit ut med antologin Troen på markedet. Den innehåller texter om nyliberalismens intellektuella fixstjärnor som Friedrich Hayek och Ludwig von Mises, men också David Ricardo och Adam Smith, som författarna menar har blivit lite orättvist utnyttjade i uppbyggandet av den nyliberala tankevärlden.

Tidningen Klassekampen körde i lördags i sitt bokmagasin två olika recensioner av boken. En från högerns tankesmedja Civita (Timbros lillasyster) och en från Manifest Analyse. Den sistnämnda recensionen är skriven av undertecknad och kan läsas här. Jag skriver om den röda tråden i den reellt existerande nyliberalismen: närheten till det auktoritära.
I dette tankeuniverset oppfattes det som en spesielt farlig trussel at de forfordelte forsøker å forandre samfunnet, og gjennom det sine egne livsvilkår, kollektivt. Det som hos nyliberalerne presenteres som et abstrakt ideal om den ypperste frihet, er i virkeligheten en svært konkret situasjon, der den som i dag er rikt og mektig skal få beholde nettopp sin rikdom og sin makt, uten å forstyrres. Og for å nå og bevare denne tilstanden, er det nærliggende å sikte mot en reindyrket autoritær statsmakt.
Läs gärna hela.

Mer om antologin här. Ett utdrag från texten om Hayek finns här.

1 kommentar:

Jan Wiklund sa...

Smith kan utan besvär utnyttjas av olika krafter. Det är naturligt, han stod i en annan tid då andra frågor var avgörande.

Men E.P.Thompson har visat i Customs in common hur Smith argumenterade för att ingen hjälp skulle ges till fattigt folk för det gjorde dem bara lata. Han argumenterde för att de hellre borde svälta ihjäl. Om inte det gör honom till en värdig föregångare för dagens nyliberaler vet jag inte vad.