lördag, april 30, 2011

Har vi inte råd att ta hand om varandra?

Min text i senaste numret av Tvärdrag ligger uppe här. Bland annat påpekar jag att finansieringsdebatten förs på riggade premisser som inte görs explicita, och att den förhindrar viktiga diskussioner om faktiska utmaningar.

Numret innehåller många intressanta artiklar om välfärdsfinansieringstemat. Det borde läsas av många.

Igår deltog jag på ett välbesökt seminarium i ABF-huset med anledning av utgivningen. En del av den längre inledning som jag höll där baserade sig på en rapport som Manifest Analyse har gett ut med utgångspunkt av de norska långtidsprognoserna. Problemställningen och vägvalen är desamma. Kolla gärna in rapporten.

Inga kommentarer: