fredag, september 21, 2012

Vad är det vi ska debattera egentligen?

Jag har bidragit med en essä i publikationen "Den utmanande diskussionen", utgiven av Föreningen Norden. Den kommer i tryckt form till Bok- och biblioteksmässan, men kan läsas (gratis) som pdf redan nu. Min text står på sidorna 83-94. Den handlar om att "våga ta debatten", sett också i ett post-Utøya-perspektiv.

Läs gärna.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Återigen mycket bra och viktigt skrivet. Imponerad över den lugna sakliga tonen angående ett så pass frustrerande ämne.

Anonym sa...

"Istället måste man jobba på två plan samtidigt. Det ena är att uppmärksamma och ta tydlig ställning mot rasistisk hets. Det betyder att uppmärksamma och bemöta den typen av strömningar på arbetsplatser, i organisationslivet och i den bredare offentligheten. Att inte låta utgångspunkten för samhällsdebatten vara ett ständigt malande misstänksamhet mot muslimer."

Problemet är att din definition av "rasistisk hets" inkluderar nästan all form av kritik mot invandring och mångkultur, och därmed omöjliggör att ha en progressiv och konstruktiv debatt i ämnet.

Vilka ämnen, i den allmänna invandringsdiskursen, är inte att beteckna som "rasistisk hets"? Om man t.ex. inte håller med om att en ökade invandring är ett måste för att säkra välfärden, och istället förespråkar kraftigt minskad invandring - tangerar detta rasism?

"På det andra planet, handlar det om att aktivera den axel i politiken som rör motsättningar om fördelningspolitik, skatter, välfärd. Här ser jag ett tydligt ansvar för arbetarrörelsen: att pressa fram en ekonomisk politik för minskande sociala klyftor, jämnare fördelning av resurserna i samhället, en stärkt gemensam välfärd. Det väcker säkerligen motstånd och debatt. Det är de debatterna vi behöver mer av; de konflikterna som skulle behöva dominera den offentliga dragkampen."

Men ponera att det istället handlar om ett individuellt (och generellt) avståndstagande mot en kultur och värderingar som man finner motbjudande? Att det förvisso finns socioekonomiska förklaringar till att viss typ av diskriminering i det närmaste legitimeras (sorgligt nog), men att det snarare är antipatin mot en odemokratisk och svårföränderlig religion som har den största förklaringskraften - vad skulle då ökade ekonomisk jämlikhet egentligen betyda för att minska ev. främlingsfientlighet?

/Paul