måndag, augusti 04, 2014

Sverige kan bättre än Fas 3

Skriver på SVT Opinion om regeringens havererade arbetsmarknadspolitik.

Sverige behöver en arbetsmarknadspolitik som bygger på andra principer än idag. Vi måste ha system som bygger på samverkan och förtroende. Den som söker sig till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunen, ska kunna uppleva att man får samhällets hjälp, inte bara utsätts för kontroller och ekonomiska straff.


Läs gärna hela!

1 kommentar:

lasse sa...

Och allt är finansierat, varför?
Klart att det är bra med utbildning mm, borde vara en självklarhet.
Men inget om att öka efterfrågan, vilket förstås bäst görs med offentliga satsningar, behoven inom vård och skola är stora, allehanda infrastruktur behöver byggas ut och underhållas, Sånt ger ju mulitiplikatoreffekt i den inhemska privata sektorn. Det ökar förstås även importen men med de permanenta abnorma exportöverskott vi har finns det goda marginaler. Varför attackeras aldrig dessa för folkhushållet så kvävande exportöverskotten?
Gjorde ett snabbt överslag på SCB:s räkenskaper i fasta priser och då var det ackumulerade överskottet från 1994 - tom 2009 ungefär lika stort som hela 2009 års BNP, en fullständigt astronomisk siffra. under denna tid när vi avstod att konsumera ett helt års BNP som vi producerat för konsumtion i utlandet hade vi inte "råd" att ta hand om våra gamla ordentligt eller utbilda unga i en vettig skola. Märkligt. Då var summan ungefär som Norges ackumulerade oljefond.
Pga hur BNP i fasta priser är konstruerat kan man inte summera år från år, men det ger ändå en ungefärlig uppfattning.
Varför måste det alltid "finansieras", hur kan Japan leva med stora underskott, hur har USA kunnat leva med i stor sett bara underskott under 120 år? Samma i de flesta andra moderna länder innan nyliberal "budgetbalans" fick politiskt fäste. Varför har detta blivit rättesnöret och inte samhällsekonomisk balans. Dvs hela folkhushållets ekonomi.