måndag, november 10, 2014

Arbetsmiljö, säkerhet och makt

Skriver i Dagens Arena om arbetsmiljöproblem i snävare och bredare bemärkelse:
I grunden handlar arbetsmiljöfrågor i hög grad om makt, inflytande och delaktighet. Bättre inspektioner och tydligare ansvarsförhållanden är nödvändiga. Men det behövs också ett mer vardagligt komplement. Den som arbetar måste ha sådana allmänna villkor att hon eller han själv och tillsammans med arbetskamrater, kan våga stå upp mot orimliga krav. Därför måste skyddsombudens roll uppvärderas. Och inte minst måste vi se trygghet i anställningsformer och förekomsten av kollektivavtal som centrala arbetsmiljö- och arbetarskyddsfrågor.
Läs gärna!

1 kommentar:

Jan Wiklund sa...

Och inte minst måste vi våga ha fackliga organisationer som vågar ta strid. Vilket bygger på att vi som medlemmar vågar ta strid.

Vi har alltför länge trott på att bara vi har goda institutioner och lagar så löser sig allt. Men konflikter kommer alltid att uppstå. Då måste vi våga ta dom konflikterna.

Vi skulle inte ha haft världens kanske mest jämlika och rättvisa land om inte våra förfäder och förmödrar tagit strid i början av 1900-talet och satt världsrekord i strejker på 20-talet. Att vi inte ens har kunnat upprätthålla våra positioner beror på att knappt en käft vågat ta strid på många år.