fredag, december 05, 2014

Sverige förtjänar bättre

Denna artikel publicerades hos Dagens Arena, med anledning av de tidigare regeringspartiernas agerande för att fälla den rödgröna statsbudgeten och överta regeringsmakten med stöd av Sverigedemokraterna. Lägger upp texten även här på bloggen.
- - - - -

Alltför många är nu alltför uppslukade av det politiska taskspeleri som Sverigedemokraterna har bjudit in till och som allianspartierna med entusiasm har anmält sig till. Det är begripligt men beklagligt.

Det som är verkligt viktigt nu är de politiska sakfrågor som betyder mycket för vanliga människors livsvillkor på kort sikt, och det nya politiska landskap som uppstår och som på längre sikt bestämmer vilket land Sverige ska vara.

Det budgetförslag som nu riskerar att falla tack vare att SD röstar på alliansens budgetmotion, innehåller en rad förslag med en helt annan fördelningsprofil än de senaste åtta årens budgetar.

Det garanterar en mer anständig a-kassa till dem som förlorat sina jobb. Det börjar avveckla det skamliga och fattiggörande förvaringsprogrammet fas 3. Det ger mer till de mest utsatta barnen – genom höjt underhållsstöd och gratis medicin för barn. Det avvecklar den orättvisa extrabeskattningen av pensionärer, helt för de mest behövande, delvis för andra. Det kanaliserar mer pengar till en skola som är i kris i internationell skala. Det börjar konkretisera ett av de mest folkliga kraven som verkligheten har producerat: att skattemedel ska gå till de välfärdstjänster de är avsedda för, inte till privat förmögenhetsuppbyggnad hos ett fåtal riskkapitalister.

Inget av detta återfinns i alliansens budgetmotion – en detaljfattig fortsättning av de gångna åtta årens klasspolitik. Sverigedemokraterna, som i valrörelsen har försökt ge sken av att vara ”varken höger eller vänster” i den ekonomiska politiken, ställer sig bakom den politiken rakt av, i utbyte mot spekulativt politiskt-medialt kapital.

Det uppseendeväckande i det här läget är inte att SD agerar så. Det är att de borgerliga partierna tar ytterligare steg i att bjuda SD på detta kapital. Vi ska komma ihåg att SD inte har möjligheten att varken få igenom sin budget eller att stoppa regeringens och Vänsterpartiets budget. Det är allianspartierna har som tagit möjligheten att få igenom sin budget med SD:s stöd. Men de väljer den vägen utan att förklara hur de önskar att hantera den situation som uppkommer då.

För att gå tillbaka till det politiska innehållet. Detta nya politiska landskap uppstår för att de borgerliga partierna låter en prioritering materialiseras i riksdagen: att de ovan beskrivna politiska förslagen som skulle göra Sverige lite mer jämlikt och modernt är  oacceptabla att de hellre väljer att erbjuda en plattform varifrån SD kan ta ett kvantsprång i inflytande.

Detta är ett olyckligt mönster som tyvärr gör Sverige till ett mer vanligt europeiskt land – i dålig bemärkelse. Vi ser i många länder, inte minst våra grannländer Norge och Danmark, hur borgerligheten väljer att luta sig mot såväl högerpopulistisk politik som de partipolitiska representanterna för den. Mot detta finns ett starkt folkligt motstånd i Sverige – långt in i borgerliga led. Men det finns också en lockelse till makten som uppenbarligen väger starkt.

Det är bara att läsa exempelvis SvD:s ledarsida från de senaste månaderna för att se vilken ”lösning” som siktas. Genom dagens votering tar svensk borgerlighet ett steg närmare sådana lösningar. Viljan att stå på de mest besuttnas sida och att stoppa moderniseringsförslag för Sverige, trumfar beskeden om att hålla SD utanför inflytande. Det är något vi riskerar att se mer av framöver från höger.

Men varken SD eller allianspartierna bestämmer själva samhällsutvecklingen i Sverige framöver, oavsett resultatet av budget- och regeringspiruetterna. Sverige förtjänar bättre. Vänsterpartiet kommer att ta sitt ansvar för att det ska bli så. Det bör också alla andra som vill ha ett öppet, modernt och rättvist Sverige göra.

3 kommentarer:

Anonym sa...

" Sverige förtjänar bättre. Vänsterpartiet kommer att ta sitt ansvar för att det ska bli så. Det bör också alla andra som vill ha ett öppet, modernt och rättvist Sverige göra."

Fast egentligen är nog V ett gammalt utdaterat parti som andra gamla partier.

SD har tyvärr helt rätt i att det inte var den stora skillnaden på budgeterna.

V och Jonas Sjöstedt verkar tyvärr alldeles för maktsugna, alldeles för upptagna av att sälja en bild av budgeten som inte stämmer överens med verkligheten, det var ingen vänsterbudget.

Nej, V och de andra gamla partierna duger inte (längre), det behövs nytt, folkrörelser, att demokratin väcks till liv igen.

Inspiration finns i Frankrike (m6r.fr), Spanien (Podemos), Grekland (Syriza), etc.

Den långsiktiga tendensen är klar: antalet partimedlemmar går neråt, antalet som röstar går neråt, politikerföraktet ökar.

Detta är hårda fakta.

Finns ingen anledning att följa dagens V.

Ali Esbati sa...

Tack för dina synpunkter. Men:

- Alliansens agerande beror just på att skillnaden mellan budgetförslagen blev större än de trodde.
- Vånsterpartiet har ökat sitt medlemstal med över 50% de senaste åren.
- Det finns exakt noll belägg för att det skulle bli mer folkrörelse av att arbetarrörelsen går på pumpen parlamentariskt
- Syriza och Podemos har Vänsterpartiet goda kontakter med, och de utgör goda framgångsexempel. I bägge fallen handlar det om dels länder med kollapsande ekonomier och politiska system, dels en vänster som äntligen brutit med inställningen att man inte ska bry sig så mycket om att delta aktivt i den dagsakturlla partipolitiska kampen.

Anonym sa...

Du tror alltså att Centern och/eller Folkpartiet hade gjort upp med S+MP+V om det bara hade varit lite mera åt höger?

Sedan att V har ökt med 50% "de senaste åren" lär knappast förändra den långsiktiga tendensen överlag och handlar nog mycket om folk som går från S till V i takt med att S och V rör sig högerut+temporär effekt av SDs framgångar. Den stora massan utanför partimedlemskap i dagens Sverige, politikerföraktet och valdeltagandet som går neråt över tid säger du typiskt nog inget om.

Sedan påstår du att arbetarrörelsen skulle gå på pumpen parlamentariskt om V inte finns där om jag förstått rätt, men det är ju bara för att du i motsats till mig inte tycker att V passerat bäst före datumet och saknar rötter i samhället.

Vad jag förstår har Podemos och Syriza en ganska annorlunda inställning till S än V.