fredag, oktober 19, 2007

Överheten konstituerar sig

Europas politiska eliter kunde i natt skåla i champagne för att hylla sin egen pyramidala oförskämdhet. De presterar nu, efter en meningslös ”tankepaus” ovanför folkens huvuden, en i allt väsentlig identisk konstitution för Europas förenta stater, som den av Frankrikes och Hollands folk avvisade.

Det är inte direkt överraskande att de europeiska regeringarna kan komma överens. De – socialdemokrater och konservativa – delar en gemensam marknadsliberal världsbild och ett gemensamt intresse av en politisk sfär dit organiserade medborgarintressen har litet eller inget tillträde. Så blir det, bland annat, när arbetarrörelsen varit på reträtt och de folkligt grundade europeiska politiska partierna i Europa löst upp banden med den och med sina medlemmar.

Det nya konstitutionsförslaget (kallat ”reformfördrag”) traskar vidare i EU-maskineriets färdriktning. Det innebär i korthet fortsatt

- institutionalisering av marknadsfundamentalismen
- centralisering av makt till överstatliga organ med bristande demokratisk legitimitet
- militarisering av den europeiska unionen, för att den bättre ska kunna agera hjälpreda åt USA

Nu krävs ett arbete för att få till stånd folkomröstningar om konstitutionen. Det är ett självklart krav, som stöds av en överväldigande majoritet av det svenska folket, liksom folken i andra länder. Folkomröstningar är inget som ska okynnesanvändas. Antagandet av en samlad europeisk grundlag som överordnas nationella grundlagarna och befäster ett nytt statsbygge ovanifrån, torde dock utgöra ett skolboksexempel på fråga som just skall hanteras med en folkomröstning.


Läs mer:

- Vänsterpartiet har låtit riksdagens utredningstjänst gå igenom de områden där beslutsmakt försvinner till EU. Rapporten här. Vänsterpartiets folkomröstningsmotion kan du läsa här.
- Jonas Sjöstedt går igenom det nya konstitutionsförslag.
- Från bloggen: Statsbygge från takterass.
- Från bloggen: Ska Sveriges ekonomiska politik avgöras i EU?

- - - - - - - - - -
UPPDATERING: Ett antal goda inlägg i ämnet

* Aron Etzler: Lyckad nedfrysning av folkviljan
* Josefin Brink: Antidemokratins triumf
* Jinge: EUs nya konstitutionsfiasko
* Anders Svensson: Föraktet för demokrati
* Peter Gustavsson: Reinfeldt – ge oss en folkomröstning!
* Foto-Lasse: Fegisar vill inte höra folkets röst


Kolla också gårdagens artikel av Jens Holm och Eva-Britt Svensson i SvD.

7 kommentarer:

Anonym sa...

det är inte ofta marknadsliberaler kan instämma i vad du skriver, man bör vara medveten om att det nya fördraget pa flera punkter är MER centraliserande (framförallt när det gäller tillämpningen av implicit kompetens, den s.k. "flexibilitetsklausulen" som nu ocksa omfattar straffrättssamarbetet och atminstone formellt, säkerhetspolitiken) än det tidigare fördraget. Tankepausen ledde ungefär till slutsatsen "det finns ett utbredd skepsis mot ökad integration som det uttrycktes i det konstitutionella fördraget, vi tar bort flaggan och nationalsangen, och i övrigt centraliserar vi mer".

Anonym sa...

"De – socialdemokrater och konservativa – delar en gemensam marknadsliberal världsbild"

Menar du 95% av väljarna?

Bulten i Bo sa...

Som principiell folkomröstningsmotståndare anmäler jag avvikande åsikt!

En EU-grundlag överodnad svensk grundlag bör enligt vad jag förstår innebära att beslutet måste tas av två riksdagar med val däremellan.

Kan folk inte förmå sig till att i detta riksdagsval byta parti, fraktionsbilda inom de befintliga partierna eller för den delen personrösta på vettiga kandidater i frågan om ett mer eller mindre avskaffande av den svenska staten, ja då kan dom gott få den grundlag dom förtjänar!

Anonym sa...

Bulten i Bo:

Problemet är att politikerna (och lagrådet) inte tycker de behöver ändra grundlagen eftersom de 2002 under mindre optimala omständigheter lade till § 5 i kap 10 i regeringsformen, som ger de en möjlighet att lämna över befogenheter till EU utan att ändra grundlagen. Det krävs en kvalificerad majoritet i riksdagen, men det har de ju redan, för en folkomröstning krävs en enkel majoritet när det gäller rådgivande folkomröstningar. Så det krävs mer än 1/3 (117) av riksdagen för att kräva folkomröstning eftersom de inte lägger fram en grundlagsändring. En folkomröstning är omöjlig om partierna fortsätter på samma spår.

Sen har du missat vad personröster är, det är bara på officiella partikandidater som partiet trycker på valsedlarna. Det är inte du som väljer utan partiet.

Men eftersom det gäller ett enda beslut så kan inte medborgarna tycka till i frågan, vare sig genom att byta riksdag eller folkomröstning. 2010 kommer vi redan ha ratificerat lissabonfördraget för flera år sedan. Folket ges ingen möjlighet att påverka, det är därför vi är så kritiska.

Anonym sa...

Hur någon överhuvudtaget kan ifrågasätta EU och dess stabiliserande inverkan på vår nära omvärld övergår mitt förstånd. Vänsterpartiet är i EU-frågan ett synnerligen konservativt, protektionistiskt och provinisellt parti.

Anonym sa...

Länder där man ser upp till Bryssel och vill ha mer insatser därifrån, mer centrala direktiv är ju framförallt dom där regeringarna brukar vara svaga och orkeslösa och som fått mycket ekonomiskt stöd t ex Grekland och Portugal. Grekland t ex har ett välförtjänt rykte som unionens mesta tiggarpåsar. Sverige har ju inte den abkgrunde, men att partierna här vill lämna över mer till EU sidsteppar också riksdagen. Ingen nyhet precis...

Anonym sa...

Ali skriver:
"eliter kunde i natt skåla i champagne "
Åter ser vi hur kampen måste fokuseras, stödj raketskjutarna i Rinkeby!
Vad betyder en sketen skjuten kork i Östermalm, visa var dådkraften befinner sig