torsdag, november 22, 2007

En liten regression

Jag skrev igår om regeringens märkliga rapport som ägnar sig åt ”benchmarking” och lyfter fram den relativt ett urval andra länder låga andelen privata tjänsteföretagare. Att det tenderar att finnas ett negativt samband mellan andelen företagare och BNP per capita, är förstås inget som lyfts fram av regeringen. Jag resonerar lite kring det i nämnda inlägg. Jag slängde också in en lös uppmaning att någon kunde göra en regressionsanalys på detta.

Jag ser nu att den norske bloggaren Sigve Indregard faktiskt gjort just det.

En regression med BNP per capita (köpkraftskorrigerad) på andelen företagare i landet kan uttryckas som att för varje procent av arbetskraften som är självständiga näringsidkare, så sjunker BNP per capita med cirka 700 dollar. (Resultatet är statistiskt signifikant på 99%-nivå).

Om regeringen genom sina kraftfulla åtgärder lyckas föra Sverige till en topposition i detta avseende, så skulle det enligt denna regression innebära att man lyckas sänka svensk BNP/capita med cirka 8000 dollar, eller drygt 55000 kronor per år. Onekligen en imponerande insats. Eller som regeringen själv uttrycker saken:
Vi vet att regeringens politik för att bryta utanförskapet genom bland annat sänkta arbetsgivaravgifter i tjänstesektorn är rätt väg för att utveckla Sverige.
Ja, nu är det förstås mycket vanskligt att använda regressionsanalyser på det sättet, vilket jag också nämnde i mitt inlägg och Indregard noggrant problematiserar i sitt. Men en poäng här är att antalet borgarrapporter som drar minst lika långtgående slutsatser av betydligt fånigare och mindre robusta regressionsanalyser klart övergår antalet gånger Sven Otto Littorin på en månad lyckas klämma in att det ska löna sig att arbeta.

Det intressanta är att närmare diskutera den mer komplexa verkligheten bakom företagande och ekonomiska framsteg. Självklart spelar det till exempel avgörande roll vad det är för typ av företag som företagarna driver. Regeringen gör ju klart att det är särskilt intressant med företag som agerar inom det som idag är offentligt drivna välfärdsverksamheter. Här har vi gott om annan internationell statistik som exempelvis visar att privat sjukvård generellt sett är dyrare, sämre och mindre tillgänglig.

Så visst har regeringen hittat en verkligt nydanande framtidsstrategi för svensk konkurrenskraft.

24 kommentarer:

Anonym sa...

Att det tenderar att finnas ett negativt samband

En korrelation är ju inte värd någonting om man inte har en förklaringsmodell. När vi visar BNP/capita korrelationer med tex. en fri ekonomin så är förklaring paretoeffektivitet & Co.

Kan du utveckla hur din förklaringsmodell ser ut? Att fler i fattiga länder sysslar med jordbruk och det därför finns flera men mindre företag?

Nu ser jag inget självändamål i att ha stora eller små företag. Sådana beslut överlåter vi bäst åt marknaden. Vill folk bara köpa abonnemang från Tele2 så kommer det bara finnas ett sådant företag, men om folk vill ha olika alternativ så kommer det finnas fler företag.

Ali Esbati sa...

Det tenderar att finnas stor humor i dina kommentarer.

Hampus Eckerman sa...

Jo, förklaringsmodellen bygger på en schyspangulfilterkontris. Med partner. Och det överlåter vi helst åt Arne Weisse. Vill folk se honom på TV går ju BNP upp, det ligger ju regressionen.

Anonym sa...

Jag noterar att du försöker fuska lite:

"andelen företagare och BNP per capita"

företagare blir sedan helt plötsligt:
"arbetskraften som är självständiga näringsidkare"

I företagaren inräknas:
egenföretagare, småföretagare och storföretagare.

Medan termen självständiga näringsidkare endast verkar avse egenföretagare.

För övrigt kan man ju fråga sig var alla företag skall komma ifrån om inte från egenföretagare och småföretagare som expanderar. Utan dessa får vi inga större företag.

Jag förmodar att förstatligandet av företag däremot brukar visa sig enorm bra för ett lands ekonomi.

Björn Nilsson sa...

Så mycket förstår jag av regressioner att de är väldigt beroende av vilka data man stoppar in, och att man måste stämma av resultaten mot egna överväganden. Även om siffrorna ser exakta ut bör man nog ta dem som anvisningar om riktning snarare än en exakt prognos över vad som händer om vi exempelvis får 10.000 nya människor med F-skattesedel. Men eftersom en rimlig tanke är att många små företag i en ganska liten ekonomi kan skapa en skadlig splittring av knappa resurser bör det också vara rimligt att anta att det kan leda till sämre ekonmisk utveckling. I gamla papper har jag sett hur företrädare för fack och storföretag i Sverige faktiskt suttit och diskuterat på det sättet.

Om mängden av småföretag utgörs av småjordbruk (som vi lade ner i massomfattning i Sverige vilket höjde landets produktivitet) eller folk som tvättar skjortor åt varandra spelar mindre roll. Produktiva är de inte i någon större omfattning även om de kan ha andra positiva värden.

Vad som har efterfrågats är två saker:

Antingen småföretag med idéer som antas kunna växa och dra in stålar;
eller företag som används för att dölja arbetslöshet. Den sista tanken bör dumpas så att vi slipper en massa privatkonkurser, den första kan vara intressant. Men då bör man vara medveten om att gruppen med nya och sensationella ideer är ganska liten jämfört med den stora massan av småföretagare som bara jobbar på i samma hjulspår (om de inte råkar komma ivägen för ett storföretag och blir mosade).

Anonym sa...

Man ska, när man diskuterar statistik, inte glömma bort det viktigaste sambandet som kommit det senaste århundradet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Spaghetti_Monster#Pirates_and_global_warming
(Se framför allt grafen till vänster.)

Anonym sa...

Ali! Din analys börjar närma sig klassikern andel radiovågor och sinnesjukdom hos befolkningen. Den relationen är också extremt "robust", som du kallar det. (intressant här att se hur du använder terment robust på; tillochmed en riktig charlatan hade höjt ett ögonbryn!)

Grattis till din underminering av din egna trovärdighet, som nu sjönk till noll!

Anonym sa...

Ali, jag såg dig mot Federley på stampen förra veckan. Bra jobbat.

Jag har något riktigt bra till dig här.
Först, om du inte prenumererar på FT så måste du öppna ett gratiskonto. Då får du läsa 30 artiklar om dagen. Mycket bra.

Här förklaras det att kinas BNP är brutalt överskattad, antalet fattiga dubblades över en natt i Både kina och indien.
http://www.ft.com/cms/s/0/dee3a0d2-9218-11dc-8981-0000779fd2ac.html

Sedan förklaras Wade http://www.lse.ac.uk/people/r.wade@lse.ac.uk/, en av de absolut mest välrenomerade och duktigaste nationalekonomerna detta angående förra artikeln:
http://www.ft.com/cms/s/0/9fdfbdac-989f-11dc-8ca7-0000779fd2ac.html

Kontentan, nyliberalismen, som många hysteriskt tror på(likt jesuiter som tror på gud), får en riktigt riktigt tung smäll på käften. Nästan en knock out i development-sammanhang.
Du som är ekonom, tänkte jag, kanske skulle gilla detta.

Anonym sa...

Alis etikett "Intellektuell implosion" sitter som en smäck på flera av de borgerliga kommentarsskribenterna här. De underhåller sitt haveri med stor varsamhet.

Sigve Indregard sa...

Poenget i både Alis og mitt innlegg er at det er helt absurd å oppgi denne statistikken som et argument for å bruke småforetak som strategi for økonomisk utvikling. Det betyr at de som mener småforetakene er viktige for økonomisk vekst, må forklare hvorfor.

En slik forklaring kan være at innovasjon skapes i små foretak. Men det stemmer heller ikke med tallene: Andelen forsking og utvikling øker opp til temmelig store foretak, før den igjen synker. Og veldig mange gode ideer kommer ikke fra selskapenes forskning og utvikling i det hele tatt -- de kommer fra universiteter og høgskoler.

Kanskje kan man argumentere med at småforetak stimulerer produktiviteten, ved at folk jobber hardere. Det har jo i seg selv negative konsekvenser, men det er også høyst tvilsomt at det er effektivt å lage masse små enheter med hvert sitt regnskap, hver sin revisjon, hvert sitt lønnssystem og hver sine ansatte. Mitt stalltips er at de mest effektive bedriftene er rundt 100 ansatte.

Jeg mener derfor at det kreves mye mer argumentasjon og tallgrunnlag før man kan gå med på at småforetak og entreprenørskap stimulerer økonomisk vekst.

Anonym sa...

Hej.
Angående mängden "entreprenörskap" (mätt som nya företag) i Sverige så, "avviker [den inte] på ett påtagligt sätt ifrån jämförbara länder."(1) Resultaten man får i en underökning om nyföretagande över olika länder beror på vad man jämför det emot.

En annan intressant rapport angående Företagsdynamik och tillväxt synligör skillnaderna mellan nyföretagande och nyföretagande - det finns bra och midre bra sorter med tanke på landets tillväxt. (2)

Entreprenörskap ett intressant område inom ekonomin tycker jag själv. Det finns mkt begreppsförvirring och sambanden mellan "entreprenörskap" och tillväxt är inte enkla. Det gäller nog att hitta en balans - som i allting annat.

Det finns många studier som pekar på att mer nyföretagande skulle vara positivt för Sverige men utan att nämna vilken sorts företag som det isf skulle röra sig om. Detta är ett område det skulle behövas forskas mera kring. Senaste GEM rapporten om "High growth entrepreneurship" stödjer tex ideén att det är speciellt produktivt nystartande som borde stödjas. Man kan fråga sig om det är det man gör när man stimulerar ökat företagande inom hushållsnära tjänster.

Entreprenörskap är såklart livsviktigt för alla ekonomier, frågan är hur man vill att den ska gestalta sig. Själv tycker jag att man ska underlätta nyföretagandet så mkt det går inom den administrativa biten. De andra indikatorerna som kan tänkas stimulera nyföretagande, (skatter tex) är jag inte tillräckligt insatt i för att ha någon bedömning i över hur det skulle kunna påverka ekonomien i stort.

källor:
(1) Vikström, Andersson, Scocco - Svenskt nyföretagande i ett internationellt perspektiv - ITPS. (Institutet för tillväxtpolitiska frågor)

(2) Andersson, 2006. Företagsdynamik och tillväxt, ITPS

Anonym sa...

”Satsningen på nyföretagande skadlig för svensk ekonomi” (SANDRO SCOCCO
Chefekonom ITPS)
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=609327

Anonym sa...

Sedan den våldsamma expansionen av offentlig sektor i början av 70-talet och alltmer mer politisk klåfingrighet i enskildas privatliv har Sverige halkat ned från plats 3 i BNP ligan och är väl nu runt 15. Ett tag var vi lägre ändå.
Mera stat styrning o kontroll pekar bara åt ett håll. Men anställ 200 000 i offentlig sektor enligt VP förslag eller varför inte mer ändå. Låt oss beträda samma framgångsrika väg till välstånd som forna DDR.

Mr JB

Anonym sa...

För en vecka sedan skrev jag en kommentar och frågade om frånvaron av diskussion kring Kurdistan och Turkiets hot om att invadera Kurditan (större delen a Kurdistan är redan under Turkiets kontroll) det blev inget svar.
Jag har kollat lite på bloggen som länkas, en av de med namnet (Baghdad brinner) som vad beträffar kurdernas situation sprider en del propagande och kurdfobiska saker. Däribland att kurde har minsann inte varit diskriminerade i Iraq för de hade två klubbar i Baghdad där araber även om de var välkomna att komma in var inte tillåtna att bli medlemmar och att kurder vill inte ha självständighet och att orsaken till problem i Kirkuk inte är arabisering av staden under baath regimen utan en massaker (?) av turkemern och araber genomförd av kurder efter revolutionen 1958.(?)
Det är märkliga påståenden och så synd att en annars bra blogg där irakiernas lidande under ockupationen diskuteras så bra måste ha en sådan chauvonistisk syn på ett helt folk.
Jag är rädd att vi i vänster håller på blanda korten lite väl ofta. Då kurder vill kämpa för sina rättigheter så kallar vi de för kollaboratörer med imperialister trots att med USA s hjälp kan NATO Tukiet bedriva en hård förtryckarpolitik mot kurder och om kurdernas situation i Iran talas det nästan inte alls.
Även om denna kommentar inte har med din artikel att göra men med tanke att ingen kommentar om läget i Kurdistan är skriven av dig under lång tid och jag gillar ändå dina texter så kände jag mig tvungen att skriva här.
Lycka till med gott arbete!

Anonym sa...

Jag vill minnas att jag läst att av de 100 viktigaste uppfinningarna det senaste seklet har endast 2 uppkommit genom FoU i privata företag. Resten hade forskats fram genom statliga pengar - främst på universitet och inom militärindustrin. Företag på "marknaden" har helt enkelt inte råd att satsa stora pengar på forskning.

Vad entreprenören lyckas med är ju kommersialisering av dessa uppfinningar, dvs marknadsföring, kapitalanskaffning och försäljning. Det är ju föralldel viktiga uppgifter men för mig är det uppfinnaren snarare än säljaren som är hjälten. Jag väljer professor Kalkyl före von Holstein alla dar i veckan.

Anonym sa...

Jag kan inte hålla mig från att kommentera neoliberals grandiosa missuppfattning om marknaden.

"Vill folk bara köpa abonnemang från Tele2 så kommer det bara finnas ett sådant företag".

Neoliberal verkar tro (självklart tror han inte det, det är bara falsk men framgångsik propaganda) att "marknaden" är en demokratisk institution där alla människor kan "rösta med fötterna". Men icke. På marknaden är 1 krona = 1 röst. Det betyder att tex Bill Gates har 1 miljard gånger fler röster än jag. Om alla svenskar vill ha Tele2 kan Bill ändå köpa det och lägga ner det eller göra precis vad han vill med det. Marknaden är per definition odemokratisk - att mena att folk kan göra sin vilja hörd genom marknaden är falskt. (Jo, de kan höras men eftersom kapitalet har så många fler "röster" kan de strunta i vad de hör)

Därför är privatiseringar också definitionsmässigt att minska demokratin. Men eftersom marknaden har andra stora förtjänster, såsom att på ett grymt effektivt och billigt sätt producera varor och tjänster så gör vi en kompromiss mellan demokrati och effektivitet.

Frågan är väl om vi i dagens Sverige med klimathot etc behöver fler varor eller mer demokrati?

Anonym sa...

Latmask! Du kunde väl själv ha kryssat i "visa ekvation" så hade norrbaggen sluppit göra allt jobbet.

Ali Esbati sa...

Jag plottade bara positionerna mot varandra, inte värdena.

Anonym sa...

Gillade du länkarna ali?
När Wade, som själv påverkat hela världsekonomin med sin forskning, säger att den öppna neoliberalismen (sheerleaders of globalization) går in i en kris iom detta. Då är det liksom allvar. Många av argumenten för att öppna upp länder som det gått riktigt dåligt för har byggt just på; kolla kina och indien. Nu när till stor del även det argumenten faller ur händerna, hur ska libertarianerna göra då? När tillväxten som är deras absolut främsta argument i globaliseringdebatten, fallerar, vad händer då?
Jag är själv liberal till stor del och tycker det skulle vara intressant att höra en riktig vänstervridning i argumentationsteknik.

Anonym sa...

Intressant inlägg. Det är intressant att snart sagt alla småföretagare idag kallas för entreprenörer. Men en entreprenör är en särskilt typ av företagare. Schumpeter definierade en entreprenör som en företagare som genom innovationer lade grunden för ekonomiskt framåtskridande. Inte alla företagare är alltså entreprenörer. Ingvar Kamprad är en entreprenör som med sina innovativa grepp omformade möbelhandeln och lade grunden för ekonomiskt framåtskridande.

Sten-Ove som i den egna firman tapetserar människors lägenheter utan några innovativa grepp är inte en entreprenör. Vill man ha ekonomiskt framåtskridande och ekonomisk tillväxt så duger det inte att stampa fram lågproduktiva och tämligen konventionella städföretag och liknande.

Anonym sa...

Små försörjningsföretag har ofta lägre produktivitet än större företag, de är inte lika effektiva, detta kompenserar man med att sas arbeta hårdare dvs man arbetar betydligt fler timmar för samma betalning. Självklart skall folk få göra det om de vill men ur folkhushållsperspektiv är det inget recept för framgång och tillväxt. Så missgynnades också detta när politiken styrde folk mot den snabbt växande industrin i efterkrigsdecennierna.

I subventionen av hushållsnära tjänster är det inte avdragsgillt att lämna tvätten till en tvättinrättning men väl att en liten hushållsslav kommer hem och pular med hushållets tvättmaskin. En ”innovation” för att öka arbetsmängden i denna tillväxtsektor kunde vara att endast låta handtvätt vara avdragsgillt, skulle säkert kunna motiveras även med miljöskäl. Sänker man sen lönerna tillräckligt skulle man se en tillväxtsektor i gaturenhållning när folk kan konkurrera ut bränsleslukande kapitalintensiva maskiner.


Marknadsliberaliseringen av taxi är ett exempel där produktiviteten sjunkit, fler delar på samma jobb mot lägre betalning. Priset mot kunden har väl i stort legat still jämfört prisutvecklingen andra inhemska tjänster, KPI dras ner av import och varuproducerande produktivitetsökning.

Privata företag är på inget sätt grymt effektivare och billigare än offentlig produktion vid samma förutsättningar. Fördelen med marknaden är det stora utrymmet för trail and error, ”slöseriet” som ger stora möjligheter till att utveckla produkterna. Offentlig produktion har betydligt tightare ramar allt ”slöseri” försöker man minimera. Jämförelserna blir ofta skeva då man räknar träffarna och glömmer missarna för den ena och vice versa för den andra.

Jo de nya VB siffrorna om Kina och Indien torde reducera marknadsliberalismens fattigdomsbekämpning en hel del. Men mer radikala ekonomer i Indien har ju redan tidigare påpekat att de haft svårt att få ihop de officiella siffrorna med verkligheten.

Ali Esbati sa...

Till David ovan; tack för länkarna. Man ska väl understryka att den marknadsliberala retoriken kring Indien och Kina är ganska absurd redan i ett tidigare steg. De faktiska och uppenbara framstegen i dessa länder har grundlagts just för att de *inte* har följt de nyliberala recepten rakt av. Men det är riktigt att man gjort en stor poäng av att dessa länder på senare tid "öppnat sig" mer, i betydelsen inlemmats i det globala finansiella flödet, och att (överskattandet av) tillväxten där driver många av de resultat som sägs visa att det finns en väldigt snabb *global* välståndsökning.

Ida sa...

Ursäkta för att jag utnyttjar gästvänlighet, men har inte syfte att svänga från ämnet utan vill bara uppmärksamma er alla om att vi, på FFF har gjort protestlista som ska skickas till Saudi Arabien...

http://forumforfrihet.blogspot.com/2007/11/appeal-to-king-of-saudi-arabia_23.html

Ge oss stöd att kritisera regim i muslimska länder och kämpa för mänskliga rättigheter!

Tack! mvh / Ida D.
Forum För Frihet

Anonym sa...

" De faktiska och uppenbara framstegen i dessa länder har grundlagts just för att de *inte* har följt de nyliberala recepten rakt av"

-Skojar du?
Det ar bevisat om och om och om och om igena tt ju mer de liberaliserar ju storre ar framstegen.
Samtigit ar det bevisat lika manga ganger att socialistisk politik har den exakt motsatta verkningen.
Att du forsoker fa det till att de inte gjort det 100% "Liberalt" och darfor lyckats ar lojevackande.

Vi kan ju jamfora Venezuelas ekonomiska utveckling om 5 ar med vilket annat 3e varlden land som helst som valt en liberal politik.

Men det ar klart, ni kommer val skylla det kommande Venxueliska misslyckandet pa USA och Israel och Timbro anda.