tisdag, april 12, 2011

Sagolika steg i jobbskatteavdraget

Idag har regeringen berättat att man ska riva ett ytterligare 15 miljarder djupt sår i svensk välfärd. De som tjänar över cirka 35 000 kronor i månaden får dock ytterligare drygt 600 spänn att kalasa på.

Statsministern har fått stå i tv och upprepa sitt kindergardennyliberala budskap om att skatt på arbete leder till färre jobb. Han försöker låta som att det är en faktauppgift. Och som vanligt är det inga journalister som säger det som borde vara utgångspunkten för en kritisk granskning: "Nu är ju det inte sant. Varför säger du då så?"

Det finns naturligtvis starkt teoretiskt stöd för att skatt på arbete leder till lägre sysselsättning. Problemet är att det är en teori som bara gäller i en fantasivärld utan likheter med den vi lever i.

Det är till exempel ett faktum i Monopol att man ska köpa Norrmalmstorg så fort man får möjligheten och att man då troligen blir rik. Detta är dock ingen vägledning för bostads-, budget- eller investeringspolitik i andra, mer verkliga situationer.

Så här ser det ut om man plottar sysselsättningsnivå och skatteuttag i OECD-länderna. Varje punkt är alltså ett land:Ju högre skattenivå, desto högre sysselsättning. Nej, jag hävdar inte att detta är ett starkt statistiskt samband (jag tror i och för sig att det faktiskt är statistiskt signifikant på 5%-nivån, jag har dock inte gjort körningen själv). Jag hävdar heller inte att man utifrån bilden kan dra några slutsatser om kausalitet. Poängen här är bara att utgångspunkten om att högre skatter gör att sysselsättningen sjunker är en mycket dålig utgångspunkt, i strid med hur verkliga ekonomier ser ut idag och hur de har utvecklat sig. Sverige hade för övrigt sina högsta sysselsättningsnivåer ungefär när skattenivån var som högst, och den starka sysselsättningsutvecklingen i Sverige under efterkrigstiden sammanföll med stigande, inte sjunkande skatter.

Alltså återigen: man kan inte därmed säga att om man höjer skatten så blir sysselsättningen automatiskt högre (eller vice versa för den delen). Man kan dock föreslå ganska många skäl till att det sambandet kan finnas. Till exempel att man med skattepengar kan anställa människor i viktiga välfärdstjänster som annars blir alltför lite utförda om de ska skötas marknadsmässigt. Eller att länder med högre skatteuttag har större möjligheter till att föra en aktiv arbetsmarknadspolitik som gör matchningen på arbetsmarknaden bättre. Eller att skatter leder till en jämnare inkomstfördelning, vilket är allmänt sunt för den ekonomiska utvecklingen. Det kan man analysera på olika sätt om man är intresserad av det.

Det är förstås inget man kan kräva av journalisterna. Att ställa någon enda kritisk fråga när statsministern hävdar saker som saknar stöd i empiri borde dock ligga närmare den journalistiska kärnuppgiften. Men det är ju bara i teorivärlden det.

PS. Här är en gammal post som är relevant i sammanhanget: Några ord om jämviktsarbetslöshet, modeller och prognoser.

PPS. Läs också Marika Åsbrink Lindgrens utmärkta inlägg.

29 kommentarer:

Beholder sa...

Något jag gillade med deras debattartikel är att det enda som hade substans i av alla deras punkter var den om skattesänkningen. Det andra var bara luft

Anonym sa...

nu är det inte sant. varför säger du så? högt skattetryck skapar "sysselsättning" som är offentlig. M vill ha hög sysselsättningsnivå inom den privata sektorn och låg inom den offentliga, därför att de inte tycker man skall låna till att betala lön. Du få gärna tycka att det är fel. Men diskutera sakligt. gör dig inte lustig. tonårsrevolutionärer läser inte denna blogg. de håller sig till youtube. /Anders

Seppo Laine sa...

Och moderat riksdagsledamot undrade varför jag använde uttrycket Pravdapress om borgarpressen. Det verkligen dåliga är att public service media inte heller gör sitt uppdrag ordentligt.

Anonym sa...

@anders revolutionärer tipsar jag dagligen om Ali´s blogg. ;) /dahlberg

Simsalablunder sa...

Anders kan ju inte veta vad "diskutera sakligt" är för något, för visste Anders det skulle ju Anders inte komma med dravel som "därför att de inte tycker man skall låna till att betala lön."

Anonym sa...

Ett större problem än statistisk signifikans är väl korrelation kontra kausalitet. Du verkar trots din passus om att du inte vill tala om kausalitet vilja hävda att sambandet är kausalt och att högre skattenivåer leder till högra sysselsättning. Detta då du efter ditt lilla inlägg om att detta kanske inte är kausalt använder resten av inlägget till att hävda att det faktiskt är ett kausalt samband. Kanske, men jag ser inga bevis för detta i din analys.

En av mina studenter i statistik bevisade på samma sätt med hjälp regressionsanalys av data från ett stort antal länder och år att glassförsäljning orsakade drunkningsolyckor, och skrev därefter ett humoristiskt formulerat pm om hur allt vi behövde göra för att minska drunkningsolyckorna var att beskatta glassförsäljning så att den gick ner mot noll. Skillnaden mellan min student och du Ali (och för övrigt alla som tror på boken Jämlikhetsanden) är att en av er förstår skillnaden mellan kausalitet och korrelation, och de andra gör det inte.

Jag vet inte om högre skatter leder till högre sysselsättning, kanske gör det det, men som statistiker anser jag din argumentation i inlägget vara fullständigt förnuftsvidrig, och sakna all vetenskaplig grund.

Jonase E sa...

Vilka är länderna? Varför år 2009?
Hur motiverar du urvalet?
Skattekvoterna måste varit ungefär samma år 2005 som år 2009. Varför välja ett år där arbetslösheten gått upp i många länder? Varför inte välja, säg år 1996, då blir Sverige en uteliggare i ditt diagram.

Det hade varit intressant att se vilka länder det är som du använder dig av i ditt exempel.

Hur tror du korrelationen går förresten, hög skattekvot -> högre sysselsättning eller högre sysselsättning -> fler jobb.

Är Nordkorea med i ditt diagram? Hög skattekvot och säkerligen 100 procent sysselsättning.


Ang. ditt argument om arbetsmarknadspolitik. Titta på Beveridgekurvan efter 90-talets kris och jämför med nu. Då satsades det betydligt mer på a-politik.

EK sa...

Ali, väldigt skört samband - men huvudpoängen är ju att det inte syns något motsatsförhållande mellan skatteuttag och sysselsättningsgrad.

Anders, även privatiserad sjukvård, friskolor, JAS-plan och annat finansieras ju helt eller delvis med skattepengar.

Dessutom var inlägget inte riktat mot vad du tycker, utan mot vad Alliansen skriver.

Alliansen vill ha "fler jobb och fler i arbete". "Den offentliga och solidariskt finansierade välfärden ska hålla högsta möjliga kvalitet och komma alla till del".

Hur får man "fler jobb och fler i arbete" och "högsta möjliga kvalitet" i den offentliga och "solidariskt finansierade välfärden" utan att ha hög sysselsättningsgrad?

/lasse sa...

När ska vänstern börja förstå att vi lever i ett fiat-monetärt system. Sen det senaste guld-standard systemet eller snarare dollar-standard systemet Breton Woods kollapsade snurrat den här världen på ett fiat-monetärt system, realt och operativt är skatter inget som behövs för att ge staten intäkter. Skatter drar in köpkraft från medborgarna och skapar utrymme för offentligkonsumtion, dvs inom de reala resurser som finns tillgängliga, hade man inte dragit in köpkraft hade det inte funnits utrymme för offentlig konsumtion av de rela resurser som finns i begränsad omfattning vid ett givet tillfälle. Skatter år det primära medlet att kontrollera inflationen, det är förmodligen den hårt åtstramande beskattningen som varit den viktigaste orsaken till den relativt låga inflationen vi haft de senaste decennierna och inte främst riksbanken, en nation kan inte vara någon sorts ränteö och avvika från en ränta som relaterar till omvärlden. Skatter kontrollerar köpkraften, omfördelning och förstås vilka sektorer som är oönskade och straffas och vice versa.

Riksbanken sänkte räntan vintern 2008 under den gängse relationen till ECB för att sänka kronan, sen har man nu höjt och driver upp kronan igen och Borg har aviserat höjt överskottsmål med svepskälet att betala av på en obefintlig offentlig skuld. Vad som är uppenbart är att man tycket att en arbetslöshet som sjunkit strax under 8% är oacceptabelt lågt. Åtstramning är alltså aviserad, detta kläs i nonsens om sk starka statsfinanser.

Beardsley Ruml konstaterade detta faktum om skatter redan 1946 när USA lämnat den tidens guldstandarden på 30-talet.

Taxes For Revenue Are Obsolete,
former Chairman of the Federal Reserve Bank of New York

with an "...inconvertible currency, a sovereign national government is finally free of money worries and need no longer levy taxes for the purpose of providing itself with revenue... It follows that our Federal Government has final freedom from the money market in meeting its financial requirements... All federal taxes must meet the test of public policy and practical effect. The public purpose which is served should never be obscured in a tax program under the mask of raising revenue."
(...)
“What Taxes Are Really For
Federal taxes can be made to serve four principal purposes of a social and economic character. These purposes are:

As an instrument of fiscal policy to help stabilize the purchasing power of the dollar;
To express public policy in the distribution of wealth and of income, as in the case of the progressive income and estate taxes;
To express public policy in subsidizing or in penalizing various industries and economic groups;
To isolate and assess directly the costs of certain national benefits, such as highways and social security.

In the recent past, we have used our federal tax program consciously for each of these purposes. In serving these purposes, the tax program is a means to an end. The purposes themselves are matters of basic national policy which should be established, in the first instance, independently of any national tax program.”


Nu lever vi förstås i en annan imaginär ”verklighet” men det förändrar inte grundläggande fakta.

Ali Esbati sa...

Det är kul när folk blir så upprörda över ifrågasättande av absurda men förgivettagna ekonomiska utgångspunkter att de faktiskt får något slags psykbryt.

Bäste ”Jonase E”. Om du hade läst inlägget innan du började kommentera hade vi kunnat spara en del tid både du och jag.

Q. Vilka är länderna? Varför år 2009?
--- Som det står: OECD-länderna. Och för att 2009 är senast tillgängliga data
Q. Hur motiverar du urvalet?
--- OECD-länderna är rika industriländer med ekonomier som på många sätt liknar varandra och där det finns jämförbar statistik. Därför är det vanligt att man väljer det urvalet.
Q. Det hade varit intressant att se vilka länder det är som du använder dig av i ditt exempel.
--- Ja, det är som sagt OECD-länderna. Du kan enkelt ta reda på vilka det är, genom att exempelvis kolla på wikipedia eller oecd.org.
Q. Hur tror du korrelationen går förresten, hög skattekvot -> högre sysselsättning eller högre sysselsättning -> fler jobb.
--- Detta skriver jag flera rader om i inlägg. Läs gärna det.
Är Nordkorea med i ditt diagram? Hög skattekvot och säkerligen 100 procent sysselsättning
- Nej, Nordkorea är inte med i OECD. Däremot Sydkorea.

Den anonyme kommentaren har i och för sig fått med sig att jag skriver att jag inte på basis av diagrammet hävdar att det finns ett klart kausalt samband, men kommer ändå med den kritiken. Nåväl. Som jag skriver, så är poängen här, att sambandet lägre skatt ger högre sysselsättning är ett sällsynt dåligt samband att ta för givet. De empiriska indikationerna är obefintliga. Jag hävdar inte, vilket jag också skriver, att om man vill ha högre sysselsättning så är det bara att sätta igång och höja skatten så ordnar det sig. Däremot så tror ju statsministern uppenbarligen motsatsen och det är alltså crazy.

Det jag däremot skriver, är varför det finns realistiska möjligheter till att högre skattenivåer KAN användas till sysselsättningshöjande åtgärder. Det är så man kan resonera om ekonomisk politik, istället för att slå fast ett teoretiskt samband som bara finns i teorin – en teori som är uppenbart usel och verklighetsfrämmande.

Sedan blir din förvirring tydlig när du slänger in en passus om Jämlikhetsanden, som har blivit ett rött skynke för fradgetuggande höger runt om i världen. Nej, det är inte så att Jämlikhetsanden bygger sina slutsatser på plottade korrelationer. De är ett bra sätt att visa starka indikationer på samband. Men boken bygger på ett hav av peer-reviewed vetenskaplig forskning (ofta inom medicin) genomförd över flera decennier. Man kan kritisera en del saker om författarnas hypoteser om övergripande teorier. Men den kritik som riktas från högerhåll om statistiska samband är lågkvalitativ för att inte säga skrattretande.

Fast det är ju en annan diskussion det. Men med den likheten att det handlar om att blanda bort korten istället för att diskutera sakfrågan.

Nemokrati sa...

Dessutom har väl till och med regeringens egna experter (läs Lars Calmfors) poängterat att till och med det teoretiskt belagda sambandet mellan jobbskatteavdrag som incitament för högre sysselsättning avtar redan med jobbskatteavdrag nummer två.

Anonym sa...

Hmm. Jag försöker förstå vad som är poängen med denna postning. Om jag nu tolkar rätt så menar du att det inte finns något empiriskt stöd för uppfattningen sänkt skatt = ökad sysselsättning. Finns det då stöd för uppfattningen höjd skatt = ökad sysselsättning? Förstår jag rätt att det är någonting som man inte vet?

Anonym sa...

Varför skriver du sådant dravel när alla vet att sänkt skatt ger högre sysselsättning? Du kanske sov under lektionerna på ekonomutbildningen?

Simsalablunder sa...

Hmm. Jag försöker förstå vad som gör att Anonymerna har så svårt att förstå det som skrivs. Är det läsförståelsen som felar? Läser de mellan raderna? Kör de texten genom translate.google.se fram och tillbaka?

Anonym sa...

HAHAHA. Komunismen har dödat 600 milljoner klart man kan få låg arbetslöshet då.

Hampus Eckerman sa...

600 miljoner? Kläm till med 40 000 miljarder nästa gång! Det får samma verklighetsförankring.

Anonym sa...

Och Ali äger som vanligt. Fattar inte hur du orkar bemöta allt dravel om och om igen men tack för att du gör det!

Anonym sa...

har du något r-värde för den tabellen, Ali?

Ali Esbati sa...

r2= 0,13
p < 0,05

Anonym sa...

Herr Esbatati behagar inte kommentera offren för det komunisiska våldet. Vi betackar oss för ditt högskattesamhälle vars naturliga slutpunkt är dödsläger. Man kan inte göra kvinner till män och tvärtom. Och man kan inte göra latmaskar till höginkomsttagare med bidrag. Förr eller senare leder till till förtryck och ofrihet.

Anonym sa...

Anonym 6:02 omnämnande av "en av mina studenter i statistik" indikerar att anonym är lärare i statistik på högre utbildning. Det gör det extra obehagligt att Anonym i sitt korta inlägg visar sig så oerhört okunnig.

1. Alis huvudpoäng är att tesen "sänkt skatt orsakar högre sysselsättning" saknar reell evidens. Därmed faller Borgs officiella argument för regeringens ekonomiska politik. Anonym verkar inte klara av att skilja på kritik mot den tesen och accepterande av en starkare tes: "höjd skatt orsakar högre sysselsättning". Skillnaden är uppenbar, men anonym verkar för högerpolitiskt uppjagad för att se den.

2. Anonym verkar heller inte ha läst boken Jämlikhetsanden. Författarna gör uppenbarligen ingen slutledning från korrelation allena till kausalitet. När Anonym påstår det visar han/hon sig bara dåligt påläst. Tvärtom ger författarna omfattande argumentation för att sambandet ska förklaras av sådan kausalitet och ger argumentation emot alternativa förklaringar. Högern i Sverige, och annorstädes, har inte lyckats bemöta de argumenten (ett första steg vore att läsa dem!).

hälsningar, en kollega

Egendom är stöld sa...

Det är dags att inse att media i allmänhet och den s.k public service i synnerhet har blivit den största ideologiska motståndaren.

Under förment objektiva "analyser" av förment objektiva "experter" förklarar de gång på gång att folk helt enkelt vill ha borgerlig politik (=skattesänkningar) och allt som avviker från det leder till att man förlorar val (se K.G Bergström och Margit Silberstein i Agenda senast). Programledaren nickar instämmande.

Det är dags att ta bort skygglapparna och se var den farligaste moståndaren finns. Skapa bloggar o.dyl. som bevakar mediapropagandan.

Anonym sa...

Hej Ali,
Av många kommentarer är det ingen som påpekat att Norrmalmstorg är bland det sämsta köp du kan göra i Monopol. För att underlätta för dig nästa gång du spelar Monopol kan jag avslöja att de orangea gatorna är ett "strong buy".
/En som fokuserar på det centrala och viktiga!

Ali Esbati sa...

Är detta verkligen sant? Har du någon länk/statisk körning? :)

Jag trodde verkligen att det var givet. Men så var det också drygt 20 år sedan jag spelade sist...

Ali Esbati sa...

statisk ska förstås vara statistisk.

M. E. sa...

Jag vill här bara säga att jag tycker mig ha lagt märke till att du tycker om statistik. Och visst ska vänstern använda sig av statistik, även om den gjorts av Åsbrink som jag rent personligen kan tvivla på om hon med sitt medlemskap i (S) verkligen är vänster, för jag är nu en gång övertygad om att (S) inte är vänster (kanske är hon bara en av dom som inte ännu vill ge upp (S) av känslomässiga orsaker - hon som kan verka så upptagen av fakta är kanske ändå inte/har kanske svårt att vara helt objektiv i förhållande till (S)?)

MEN jag upplever att det finns ett problem i dagens vänster: det handlar om att verka vilja BEVISA att vänsterpolitik är vad världen behöver. För politik är även känslor, ja, livet är känslor. Politik berör liv, och liksom livet är så mystiskt att man måste ta ställning till det (annars får man tillbringa hela sitt liv åt att försöka forska sig fram till något som det inte går att forska sig fram till, livets ursrpung, hur människan och universum kan sägas fungera osv.), ja, på samma sätt är det med politiken. Man kan ta fram så mycket statistisk man vill och fundera så mycket man vill, men folk vill ha LIV. Folk vill KÄNNA att det hänger ihop. Här upplever jag att den statistik du och andra använder rätt flitigt knappast lyckas imponera särskilt mycket på folk. Det är något sterilt med statistik.

Jag säger inte att vänstern ska sluta med statistik, men det behövs att man även börjar KÄNNA. Alltså: Ofta känns det torrt att läsa dig och andra behandla statistik osv. Försök skapa en känslomässig anknytning till det "rationellt" utarbetade! Tänk på hur ni kan förändra folks syn på saker som "människans natur", "hur världen hänger ihop" osv.!

KÄNSLOLIVET

Jag säger förstås inte att högern känner bättre än vänstern som människor eller något sådant. Men vänstern behöver bli bättre på att inte separera "ha kul", "festa" och "politik". Ofta anklagar vi i vänstern högern för att vara populistisk. Men någonstans behöver vänstern nå människor så att flera och flera betraktar statistiken och de olika sätt den tolkas på såsom vi gör. DÅ MÅSTE MAN BRYTA BARRIÄRER MELLAN "FAKTA" OCH "NÖJE", MELLAN "DET RATIONELLA" OCH "MYSTIK" OSV. OSV.

Jag tycker du gör ett jättebra jobb, det är bara det att det känns som att vänstern behöver bli bättre på att NÅ människor!

Jag tror att vi människor innerst inne vill KÄNNA och inte FÅ BEVISAT. Dessutom rör sig ju politik i slutändan om sådant som man måste tro på och som inte kan bevisas. DETTA TROR JAG DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT VÄNSTERN I ÖKANDE GRAD TAR TILL SIG!!!

Anonym sa...

M.E :

hur ska vänstern förmedla en "känsla" av liv när politiken går ut på att livet skall centralstyras av sociala ingenjörer?

M. E. sa...

Anonym (10:39 fm):

En enbart materialistisk syn blir fort pretentiös. Men tyvärr är det en sådan syn som råder i dagens politiska landskap. Och vänstern associeras tyvärr med denna syn, denna övertro på vetenskapen, ännu mer än högern. Västern vill ha ett alternativ till dagens samhälle där folk inte är fria att klä sig som de vill på jobbintervjun osv., där livet kan sägas "centralstyras" som du säger, och människor alltså förväntas alienera sig (det allt högre antalet människor som får diagnosen "autistisk", "havande aspterger" osv. är symptomatiskt för ett allt mer alienerande, konformistiskt samhälle - visst får man kanske mera vara som man vill sexuellt i dagens samhälle jämfört med för hundra år sedan, även om man knappast får någon plusspoäng om man uppger att man är homosexuell på jobbintervjun, visst är kanske hudfärgen mindre avgörande än för hundra år sedan, men i dag uppfattas man lättare och snabbare som "lite för trög" socialt etc., ramarna för jobbintervjun är väldigt strikta, samhället mer exkluderande än tidigare, arbetslösheten högre än tidigare osv., öppenheten för mångfald minskar, kolla SD, kolla Finland, kolla Europa, kolla USA, i takt med att en marknadslogik breder ut sig och skapar ett allt mer totalitärt samhälle, offentlig sektor tycks allt mer vara något utdöende underlagt överklassen och marknadslogiken även den i allt större utsträckning, osv., osv.).

Konfronterade med denna centralstyrning av livet, måste vänstern börja tänka på hur man kan få folk att känna att ett annat samhälle är möjligt, att vi inte deterministiskt och biologiskt är nödgade att fortsätta en utveckling som riskerar utplåna stora delar av planetens liv, som sätter det materiella i högsätet och alienerar människan. När till exempel Esbati ger utrymme åt statistik som visar att dagens utveckling är problematisk, är det antagligen bara de som redan är vänster som tycker att detta talar för vänsterpolitik. För de andra tänker till exempel "skit samma, det är människans natur".

Alltså håller det inte med statistik eller tolkningar av denna. För dessa statistiker och dessa tolkningar tolkas i sin tur. Någonstans måste man alltså påverka människor så att de inte avfärdar Esbatis pläderingar för ett annat samhälle med "strunt samma, människan är som han/hon är". Det är på den nivån vänstern inte i tillräckligt stor grad lyckas påverka.

Vänstern är väldigt duktig på statistik för tillfället. Det är inte där vänstern behöver skärpa sig, högern utklassas där hela tiden. Det är bara det att folk inte bryr sig, eftersom högern lyckas övertyga känslomässigt bättre än vänstern. Därmed gör vänstern mycket arbete som går till spillo, eftersom folk inte bryr sig, eftersom vänstern inte lyckas nå dom tillräckligt känslomässigt.

Jag tycker vänstern borde uppmuntra och erkänna tillvarons mystik. Jag tror alla känner att människan mår bra av att vara ödmjuk och inte konstruera kärnkraftverk. Därför tror jag också att vänstern skulle må bra av att tillvarons mystik sätter störe prägel på vänstern. Det skulle kunna bidra till att vänstern i högre grad än högern upplevs som en del av livet, tillvaron. Dock tycker jag att vänstern inte ska associera sig direkt med kristendom, islam osv. Däremot tycker jag det vore ett sundhetstecken om det inom vänstern började växa fram en insikt om och ett utforskande av tillvarons mystik. Men som då alltså skiljer sig från den dogmatiska och alienerande kristendomen, islam, judendom, hinduism osv. Som är befriad från konkreta, materialistiska, alienerande förhållanden.

Jag tror att om man fortsätter mer eller mindre låta högern ockupera hela spelplaner, så förlänger man den tid högern kommer att vara vid makten, så förlänger man den tid materialismen och inte människan och livet kommer att vara vid makten. Detta är inte bra.

bobby sa...

snälla sluta lek ekonometriker. Bara för att du har snappat upp statistiska begrepp som regression, korrelation, kausalitet, R2 etc. så betyder det inte att du har någons som helst koll på empirisk analys. Om du håller dig till din roll som tyckare så slipper det i alla fall bli direkt pinsamt.