måndag, oktober 10, 2005

Tandvården visar vägen - till det borgerliga avregleringshelvetet

Idag skriver tre utredare vid Folkhälsoinstitutet på DN Debatt om svensk tandvård. En stor studie visar hur låginkomsttagare väljer bort tandläkarbesök av ekonomiska skäl. Och läget förvärras.

Detta är bra att problemen ytterligare belyses, men de har varit kända länge. LO skrev en bra rapport om detta i somras. Politiskt har vänsterpartiet uppmärksammat situationen och drivit frågan i budgetförhandlingar och till och med Göran Persson har varit inne på att något måste göras, dock utan att det ännu lett till resultat. Gissningsvis kan vi dock få en förändring, om vi kan slippa utsättas för en grotthögerregering.

Tandvården är viktig i sig. Precis som debattörerna skriver påverkar dålig tandhälsa såväl det allmänna välbefinnandet som hälsotillståndet i övrigt. Det som hänt med tandvården är samtidigt också av intresse för hela välfärdssystemet. Att det skulle bli just så här med en modell där prisregleringarna är släppta och där tandvårdsförsäkringen i princip inte är allmän (utom för dem över 65, sedan 2002), kunde vem som helst (utom möjligen ortodoxa nationalekonomer) räkna ut i förväg. Vi har därmed fått en ”förnyelse” av tandvårdssystemet som gör att man nu, och framför allt om något decennium om inte åtgärder vidtas, kommer att se på människors tänder vilken samhällsställning de har.

Det är civilisatoriska vägval som vi står inför, med hela vår välfärd. Detta råkar för övrigt vara en huvuddiskussion i det numera allmänt bekanta förslaget till ekonomiskt policydokument för vänsterpartiet:
”Vägvalet är alltså tydligt. Antingen ett samhälle där vissa saker, som sjukvård, görs lika tillgängliga för alla. Då får de finansieras via skatter, som följaktligen måste kunna höjas. Eller eroderad skattefinansiering och en större börda som läggs på den enskildes privatekonomi. Det innebär inte alls att det blir ”billigare” för samhället, men det innebär lika stora skillnader i konsumtion av sjukvård som till exempel utlandsresor eller bilar. Vissa får inget”. (s. 32)
Med den tandvårdsfinansieringsmodell som vi idag har – och det som i ännu högre utsträckning väntar för hela välfärden med större inslag av marknadslösningar, som etablissemanget tycks se som nödvändigt – fördjupas klyftorna och vi får samtidigt en samhälleligt irrationell produktion av vård: för lite och för dyrt. I ett rikt samhälle borde det vara självklart att man har råd med god hälsa åt alla. Men när den offentliga sektorns tillväxt stoppas och rullas tillbaka, får vi den bisarra situationen att vi blir ”för rika” för att ha råd med vård och omsorg:
”Om den offentliga verksamheten ska bevaras på ungefär samma nivå, måste dess andel av den totala kakan öka. Det är inte möjligt att räkna mekaniskt här, eftersom det kan ske och sker effektivitetsvinster och produktivitetshöjningar också inom den offentliga tjänstesektorn. Men den relativa tendensen att verksamheterna kräver en växande del av de samlade resurserna, är given. När det är så innebär det, att om den offentliga sektorns andel är oförändrad kommer det att innebära nedskärningar. Och/eller så pressas vissa verksamheter, som vi betraktar som viktiga och rimliga i ett modernt samhälle kommer att helt upphöra. Det är en civilisatorisk tillbakarullning som vi har ett ansvar att ta kamp mot.” (s. 29)
En nyckelfråga i tandvårdsexemplet – med bäring på hela den generella välfärdsmodellen – är att just de som har lägst inkomster också är de med störst behov av tandvård. Tunga levnadsförhållanden och dåliga kontantmarginaler tenderar att i sig leda till sämre tandhälsa. I artikeln pekar man på att kvinnor med stora ekonomiska svårigheter löpte 6,1 gånger högre risk för dålig tandhälsa än dem utan ekonomiska svårigheter. Och 6,2 gånger högre risk för att avstå från att söka tandläkarvård.

En nog så tydlig skillnad mellan begreppen behov och efterfrågan.

Allmänna lösningar är omfördelande, rättvisa och samhällsekonomiskt effektiva. Marknadslösningar är ovärdiga ett modernt samhälle.

För övrigt vill bomb- och batongalliansen lägga ned Folkhälsoinstitutet. Det är nog säkrast, om man inte vill bli ledsen och kinkig över att få veta vad borgerlig politik har för effekter på folkhälsan.

26 kommentarer:

Bobbo sa...

Återigen Ali.
Socialdemokraterna, du vet partiet som ni stöttat hela tiden, har i 12 år avrustat tandvården såtillvida att det statliga stödet har minskat till rätt blygsamma nivåer. Läs moderaternas motion om ändrad tandvårdsförsäkring! Betydligt mer solidarisk mot de med de större tandvårdsbehoven. Hade själv sparat flera tusenlappar på moderat tandvårdspolitik de sista två åren. Här var det bara opposition mot politik som Vänsterpartiet direkt och indirekt själv stöttat.

Anonym sa...

tja, tar man 2/3 av låginkomsttagarnas lön så är det inte konstigt att man tvingas prioriterar bort tandvården.

Sen är tandmarknaden reglerad. Det krävs onödigt lång utbildning för att få göra enklare tandläkeri. Antalet tandläkare som får utbildas regleras av statliga utbildningskvoter med licenskrav. Man får brist på tandläkare och då stiger så klart priset.

Att laga ett enkelt hål bör rent praktiskt inte vara mera avancerat än att klippa en person. Vad som behövs är en avreglering.

Anonym sa...

Ett helt igenom vettigt ställningstagande av Vänsterpartiet.
Vården är inget man vill ska vara förunnat enbart de med feta plånböcker.
Vården ska definitivt vara till för alla, den ska också vara helt igenom behovsstyrd.
Tack Vänsterpartiet.

Anonym sa...

Det är svårt att se varför tandvården skulle behandlas annorlunda än övrig sjukvård. Senast jag var till tandläkaren så kunde jag konstatera när jag tittade på kvittot att landstinget sponsrat med några tior! Ganska komiskt om man betänker hur mycket bara administrationen av detta måste kosta, snacka om dålig valuta för pengarna.
Senast jag hörde Göran Persson snacka om detta ämne var han inne på att ungdommar 20+ någonting skulle ha fri tandvård och det kan väl kanske vara bra men det är ju faktiskt vi äldre som har sämre tänder, speciellt de som missade flourtanten i skolan. Det känns ganska surt ifall vi som fått tämligen dålig tandvård själva i skolåldern ska vara med och finnansiera utan att själva få ta del av programmet ...

"grotthögerregering",
"bomb- och batongalliansen"
Som vanligt är det intressant att ta del av alla dina nedsättande benämningar på de borgeliga partierna. Moget.

Anonym sa...

"I ett rikt samhälle borde det vara självklart att man har råd med god hälsa åt alla."

Måste vi inte bli rika först då?

Anonym sa...

ali, varför i helvete fortsätter du ha öppet för kommentarer. om syftet är att visa att det finns idioter så har du visat det mer än nog. efter varje post är det som om det kommer ett helt kompani och kräks. för fan, det drar ner, man blir så jävla trött. det är ju inte så att det gör att man vill skriva nåt heller när man måste ta sig igenom tre hundra sura uppstötningar först.

Anonym sa...

Träffade en dam på några dagar sedan som sa att hon inte varit hos gynekologen på 23 år. varför? Det kostar för mycket. Sjukvård/ hällsokontroll är en rättighet.Inte ett privilegium. Tack Ali för ditt engagemang. Mycket bra debatt i Lund!

Alexander sa...

Nu ar det ju en socialistisk regering som har gett oss en dalig tandvard. Inte konstigt, allt som socialisterna ror vid blir skit.

Anonym sa...

Vi hade tidigare 1974 - 1997 ett system där staten skötte prisförhandlingen, då hade vi bland västvärldens lägsta bruttopriser på tandvård. Systemet genererade dessutom, något för många tandläkare. Detta var inte subventionerat som sjukvård men mycket bättre än vad som är i dag för patienten. Även i detta system fick den som hade bäst köpkraft möjlighet till mest subvention men det slog inte lika hårt mot lågavlönade som idag.

Detta system avskaffade Göran Persson (med bistånd av sina vapendragare i V?) för att som han i sin hemmasnickrade ekonomiska "visdom" skull sk "spara". Undrar om Persson, Ylva, Sundström, Engström och de andra politikerna verkligen trodde på bluddret om att fri prissättning skulle göra bland västvärldens redan lägsta priser ännu lägre.

Som det är i dag med fri prissättning blir subventionen mest ett prisstöd som hjälper till att hålla uppe priserna, subventionen hamnar hos vårdgivarna inte hos patienten. Subventionen i fasta pengar har stått stilla sen man la om systemet i slutet av 90-talet, konstigt nog uppmärksammas aldrig detta när tandvård uppmärksammas av media.

Bisarrt system 65+ subventionen där åldern avgör om man får stöd av skattebetalarna, ju bättre ställt folk har det desto dyrare behandling och därmed mesta stödet från skattebetalarna. Lågavlönade kommunalare som inte själv har råd att gå till tandläkaren pyntar skatt så miljonärer kan få 40–50000 i skattesubvention för implantat.

Ett mycket illa genomtänkt "reform" med skenande kostnader och halvårslånga väntetider för prövning hos försäkringskassan.

Ännu konstigare är att det bara är svenska tandläkare som behöver förhandspröva innan de kan starta behandling. Nu när vård utförd i hela EU, om tillämpligt, subventioneras av försäkringskassan kan man undra varför tex polska eller baltiska tandläkare inte behöver förhandsprövas hos försäkringskassan.

Återigen var en "bekymrad" minister (Ylva) och gjort uttalande över prisstegringarna, men efter att ha pratat med branschen såg hon nu att prisstegringen hade "avmattats".

Detta har en ansvarig politisk makthavare stått och sagt varje år sen det blev fri prissättning och man skulle minsann ta tag i detta om priserna fortsatte att stiga. Tomt bludder år efter år, nåt man säger när media vart vartannat år tillfälligtvis uppmärksammar att tandvård blivit ett klassmärke, sen när kamerorna och mikrofonerna har hittat annat att uppmärksamma bryr man sig inte längre.


Det var Göran Persson och ingen annan som har gjort tänderna till ett klassmärke i dagens Sverige.


Man bör inte gå på finter om att "vi" nu skall ta ett steg på vägen med att subventionera för de som lämnar barntandvården vid 18 år. Dessa som är unga och kommer direkt från barn tandvården har knappast generellt sett något större tandvårdsbehov. Den tunga biten av tandvårdsbehov börjar stiga vid ca 45 – 50 års ålder för att plana ut framemot 65. Det är ett antal generationer som blivit utsatt för skoltandvård i det här landet, innan tandstatusen hos barnen förbättrades rejält, och dessa har rikligt med lagade tänder och tandlagningar är inte för evigt utan har en högst begränsad livslängd dessa börjar fallera i stor utsträckning vid nämnda åldersintervall.

Johan Persson sa...

Erik:
Förra året delade de 20 största svenska börsföretagen ut 67 614 miljoner kronor till sina aktieägare, det tycker jag är ett ganska rikt samhälle. det gäller bara att omfördela resurserna.

Jag kan inte föstå varför sjukdom i munnen ska behandlas annorlunda än sjukdom i resten av kroppen, särskilt inte efter att en tandläkare i TV upplyst om att en stor del av de som förlorar sina tänder gör det p g a genetiska problem.

Anonym sa...

Visst blir man en aning perplex och förundrad över Alis rubrik:

"Tandvården visar vägen - till det borgerliga avregleringshelvetet"


Man kan fråga sig hur V kan vara så tight med partiet som i regeringsställning varit just de som exekverat mest avreglering i det här landet.

Partiet som med berått mod gjorde tänderna till ett klassmärke.

Partiet som kan ta åt sig "äran" av det ständiga berömmet för att man är så duktigast i EU på att implementera den nyliberala agendan med avregleringar, bäst i klassen när det gäller Lissabon strategin etc. Kapitalets internationella bankirlakejer i IMF, VB, OECD och allt vad de nu heter öser på med "berömmet" och pojkarna och flickorna i arbetarpartiet håller på att spricka av stolthet när kapitalet klappar dem på huvudet.

Anonym sa...

jag kan bara hålla med övriga om att det är sossarna och inte borgarna som står för den snedvridna avregleringen. rubriken blir alltså skrattretande. borgarna hade förmodligen skött det snyggare.

jag håller även med om att sjukdom i munnen inte ska behandlas annorlunda rent ekonomiskt. just därför välkomnar jag privata alternativ även inom vården, fast det ska ske på lika villkor. dvs inga förmåner för landstingen som Lars Ohly & CO vill.

alla bidrag borde vara behovsprövade. på så vis slipper vi att låginkomsttagare plundras på 2/3 av sin lön för att sen behöva tigga tillbaka rester. de som verkligen inte klarar att betala sin tandvård själva ska givetvis kunna söka socialbidrag för det. idag fungerar det systemet under all kritik eftersom soc tvingas prioritera och har som utgångspunkt att alltid välja det billigaste alternativet. utan vår alla-måste-vara-med-skatterundgång som mest gagnar medelklassen (och tillväxtsiffrorna, eftersom Nuder räknar bidrag som vilken beskattningsbar lön som helst!) och det svarta byråkrat-hålet hade pengarna kunnat gå till dem som verkligen behöver istället.

Anonym sa...

Till Neoliberal Agenda som säger att det inte är mer komplicerat att laga tänder än att klippa folk: Då tycker jag att du ska be din frisör laga dina tänder i fortsättningen! Han kan säkert kratsa bort din karies med något vasst föremål och stoppa in lite plastic padding i hålet och behöver du dra ut en tand så klarar säkert hovslagaren av den saken. Han kan nämligen hantera en hovtång!

Anonym sa...

Läste någonstans att fluorsköljning ska återinföras i skolorna. Som förebyggande tandvårdsåtgärd är det kanske bra.

Anonym sa...

Ali har banne mig rätt. (v), (s) och (mp) jobbar verkligen hårt för att skapa ett helvete. Jag välkomnar Ali in i de nya arbetarpariernas led, med hans hjälp kan vi slänga ut överklasspacket från Rosenbad:
"mördarvänster"
"slavkommunism"
"bombvänster"
"grottvänster"
"brunvänster"
"tokvänstern"
Me like!

Hannelore sa...

Man kan hålla sig för skratt i dubbel bemärkelse. Har tidigare skrivit om eländet. Och kommenterat i Tobias blogg.

http://hannelore09.blogspot.com/2005/07/priserna-har-kat-med-65-procent-sedan.html

http://www.blogs.se/main/index.php/tobiaslindberg/2005/10/10/otillracklig_slutsats_folkhalsoinstitute~226157

Anonym sa...

Ni socialister kan väl starta en egen klubb där ni gemensamt bidrar till eran solidaritet med varandra och låta oss andra vara i fred.

Varför skall vi andra bli påtvingade era ideal? Baksidan med demokratin är att majoriteten kan suga ut minoriteten, och det är också det socialisterna gör. Att ni socialister håller på att såga av grenen ni sitter på lär ni väl märka snart...

Lyckligtvis får fler och fler upp ögonen för att socialistmodellen inte fungerar så bra, vilket märks i opinionsmätningarna.

Ett par bra citet som jag sett andra bloggare här använda:

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
Albert Einstein

Socialism in general has a record of failure so blatant that only an intellectual could ignore or evade it.
— Thomas Sowell

Anonym sa...

Till Kerstin:

Antar att neoliberal ansåg att det inte var svårare för en utbildad tandläkare att laga ett hål än för en utbildad frisör att klippa hår?

Men skulle du vilja att en tandläkare klippte ditt hår?

Kanske vi kan göra multitasking och låta klippa oss medan vi ändå sitter i tandläkarstolen?

Anonym sa...

Missa inte denna länk!

Folkets tandhälsa är god

magnus sa...

Du skriver först att utredning visar att tandhälsan snabbt försämras. Det är alltså borgarna som har makten?

det är erat fel att det ser ut som det gör, sa Maria Wetterstrand i till alliansen i TV-debatten.

Intressant! Intelligent?


Förresten åker svenskar till Polen och baltstaterna och får billig och bra privat tandvård. Inga köer heller.

Man skulle kunna fråga Esbati på exempel på billiga och bra statliga monopol, men det känns meningslöst. För det första får man inga svar och för det andra är det ju en taskig fråga...

Anonym sa...

Fast å andra sidan, vad ska fattiga med tänder till? De har ju inte råd att äta något som behöver tuggas!

Anonym sa...

Kerstin: Fast å andra sidan, vad ska fattiga med tänder till? De har ju inte råd att äta något som behöver tuggas!

Vänsterkartellen förespråkar alltså mer av samma sura medicin för att göra folktandvården bättre. Det verkar ju genomtänkt.

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
Albert Einstein

admin sa...

Ali: "irrationell produktion av vård: för lite och för dyrt"

jag tycker att det mest låter som en beskrivning av nuläget.

Anonym sa...

Peter!
imponerad över din intelligens! Har du hört talas om satir?

Anonym sa...

Kerstin: Fast å andra sidan, vad ska fattiga med tänder till? De har ju inte råd att äta något som behöver tuggas!

Jag: Vänsterkartellen förespråkar alltså mer av samma sura medicin för att göra folktandvården bättre. Det verkar ju genomtänkt.

Kerstin: imponerad över din intelligens! Har du hört talas om satir?

Din satir hade inte varit satir om den inte på något sätt anknöt till verkligheten.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.
- Albert Einstein

Anonym sa...

Mina tänder är fucked!

Jag har inte råd att fixa.

På riktigt.