söndag, juli 23, 2006

"När jag är i Auschwitz faller bomber över Gaza"

Barnläkaren Henry Ascher i Aftonbladet:
Nej, isaelerna är inte nazister och palestinier utsätts inte för industriell utrotning. Det behöver knappast påpekas. Men Israel förvägrar sitt lands palestinska ursprungsbefolkning liksom grannländernas befolkningar de mänskliga rättigheter som växte fram ur erfarenheterna från Auschwitz gaskamrar. […] Jag lämnar Auschwitz med en känsla av sorg. Försöken att begripa det obegripliga blandas med regnet och förtvivlan över vad som händer i dag. Jag tänker på det kända citatet som hängde på väggen i en av Auschwitz tegelbyggnader. "Den som inte lär av historien är dömd att genomlida den igen." Det står inte om man måste genomlida den som offer eller förövare.
Läs också Susan Nathan om Israels systematiska vardagstrakasserier.

1 kommentar:

Anonym sa...

"Nej, isaelerna är inte nazister och palestinier utsätts inte för industriell utrotning. Det behöver knappast påpekas."

Nej,inte Nazister det är riktigt men däremot Sionister vilket i grunden är samma sak.

"palestinier utsätts inte för industriell utrotning"

Beror lite på hur man definierar "industriell" i detta sammanhang, den sionistiska ideologi som styr den judiska staten syftar till folkmord, om inte direkt så över tid , uppgifter från ockupationerna av Libanon och Gaza tyder också på användning av olika kemiska substanser (förbjudna i krig givetvis).

Denna ondska vet inga gränser så länge den inte ifrågasätts av de västmakter som upprätthåller den, är vad som skedde igår och vad som sker idag för den judiska apartheidstaens"acceptabelt"