tisdag, augusti 15, 2006

Omorganisera!

En slags win-win situation skulle uppstå om Bodström ägnade sig mer åt träffsäkra, dräpande kommentarer och mindre åt svepande, kvävande lagstiftning.

22 kommentarer:

Anonym sa...

lite skoj att Johan Pehrson från folkpartiet påstår att Bodströms uttalande är "desperata", när man tittar på alliansens utspel mot AMS och individiella angrepp mot sossar och andra i valrörelsen ;)

Christopher Sjöberg sa...

Lite kul när det hettar till lite, och på ett så gulligt sätt. :P

Anonym sa...

Bodström är vår storebror eller kanske bättre uttryckt STOREBOV - han stjäl våra privaliv - stiftar lagar om övervakning.

Det är ju precis vad borgarna också vill men fortare - så MUPPAR är rätta ordet mellan de som i själva verket är överens i allt utom vad gäller farten i införandet av ny övervakningslagsstiftning. De har svalt bluffen om terrorismen.
Varför inte döpa om det kommande valet till MUPPVALET - den som muppar mest vinner. Har man som Sveriges Riksdag sålt ut både Riksbanken och ATP så har man sen ingenting mer att säga än - MUPP! Så här sa en av de få som ville ha kvar vår Riksbank under folkets styre - Kenneth Kvist(v) 4 mars 1998 i Riksdagsdebatten om Riksbankens ställning:
I dag skall emellertid riksdagen besluta att nagga
den politiska demokratin i kanten. En viktig del av
den ekonomiska politiken, nämligen penningpolitiken,
skall undandras från politisk påverkan. Den skall
ställas utanför politisk kontroll.


När man stulit Riksbanken från folket så blir man så illa tvungen att som tjuv att agera polis - övervaka - om folket inte ska sparka en. Vad sysslar Bodström med - det går att kolla här:
http://www.stoppa-storebror.se/#lista2

I december 2005 röstade Europaparlamentet igenom lagstiftning om obligatorisk lagring i 6-24 månader av information om alla människors ringande, epostande, SMS:ande liksom viss information om internetanvändning.

Riksdagen beslutade i november 2005 om att polisen från 1 jan 2006 får ta DNA-prov på en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse (det krävs inte längre två års fängelse). Polisen får också om speciella omständigheter råder tvångsmässigt ta DNA-prov även på en person som över huvud taget inte är misstänkt för brott. Prop. 2005/06:54. Underlag: Ds2004:35. Mera här och här.

Polisen får sedan 1 juli 2005 använda överskottsinformation erhållen vid hemlig teleavlyssning till utredning av andra brott än den som teleavlyssningen avsåg. Prop 2004/05:143. Underlag: Ds2003:13. Mer här.

Anonym sa...

Här den rätta länken för den som vill läsa Riksdagens debatt den 4 mars 1998 om Riksbankens ställning. Här en av replikerna;
Anf. 24 KENNETH KVIST (v) replik:
Fru talman! Då får majoriteten göra upp om detta
så att det klaras ut också för Pär-Axel Sahlberg att
den här frågan har med EMU att göra och att det är
EMU:s andra steg. Det var egentligen det jag ville ha
klarlagt, fru talman.
Jag är helt förvissad om att moderaterna vet vart
de vill åka med tåget. Men penningpolitiken är det
experterna som skall sköta, inte politiken. Den skall
inte sköta det hela.
Det är klart att det är följdriktigt med den modera-
ta elitistiska ideologin. Jag har full förståelse för att ni
driver den ståndpunkten och att ni också ser att detta
är bra därför att det är ett första steg på vägen in i
EMU. Det är dit ni syftar. Ni är inte oklara på den
punkten. Det finns andra som låtsas något annat och
ändå för en politik som går emot det som de öppet
vågar säga att de är för, och det är värre.


INTE KONSTIGT SEN NÄR MAN GJORT SIG AV MED RIKSBANKEN ATT MAN INTE HAR NÅGOT ATT SÄGA VARANDRA ÄN:
MUPP

Lägg märke till att det är helt tyst om EMU-valet.. ännu har de inte riktigt vågat stjäla Kronan men kommer borgarna så försvinner den snabbt blir till Euro.
Och ATP - socialdemokraternas stolthet har de redan stulit... ATP är det helt tyst om...
ATP på Wikipedia

Vad man måste förstå är att svenska politiker inte har något att säga till om - de är underställda EU.
Utan Riksbank - utan alla pengarna i ATP - så har de inget mer att besluta om... bara MUPPA varandra...

Och EU är inte demokratiskt - EU är bankernas sammansvärjning mot folket. Lika och allmän rösträtt till EU parlamentet vem har hört talas om det?

Anonym sa...

Förhoppningsvis orkar ni också läsa detta!
KENNETH KVIST (v) fick den sista repliken i Riksdagsdebatten 1998 om Riksbankens ställning.

Så här sa han:
Fru talman! Det är lättvindigt, och för den delen
kanske också en aning patetiskt, att vanställa en dis-
kussionsmotståndares ståndpunkt.

Att vi minskar demokratin på detta område,
genom att genomföra en reform där experter
får styra en del av politiken, inne-
bär inte ett underkännande av det demokratiska sys-
temet eller ett generellt fördömande av demokratin i
andra länder. Det är bara det att det finns ett beklag-
ligt steg tillbaka för demokratin i detta.
Som jag sade i mitt inledningsanförande, fast då
var Carl B Hamilton inte närvarande, naggas i dag
demokratin i kanten.

Detta är en av flera åtgärder som
är en del av en mycket oroväckande och sorglig ten-
dens. Det beslut som vi fattar i dag är ett beslut som
icke ökar det folkliga inflytandet över politiken. Det
ökar elitens och experternas inflytande, och det är ju
vad Carl B Hamilton i själva verket vill.

Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades efter 9 §.)


Har man som politiker ingen Riksbank att besluta över så får man MUPPA - istället!
Nu styrs vi av Europeiska Central Banken som skriver så här på sin hemsida:
The primary objective of the ECB’s monetary policy is to maintain price stability. The ECB aims at inflation rates of below, but close to, 2% over the medium term.

Man sätter alltså penningvärdet före människovärdet.
MUPP, MUPP på er allesammans!!!

Anonym sa...

Anon 5:54,

Är det inte bättre för dig själv och alla andra att du erkänner att du inte begriper dig på ekonomi? Ingen i vänstern begriper ju ekonomi. Det ingår så att säga i paketet. Man kan inte vara kommunist om man förstår ekonomi. (Om man inte samtidigt vill alla illa, förstås.)

Johan sa...

6:23,

Är det inte dags att du inser att det finns bättre system än det kapitalistiska som bara tar ut de värsta sidorna hos människor såsom girighet, egoism, slicka uppåt - sparka neråt attityd och armbåga sig fram och tränga sig före mentalitet. Vart tog hedervärda uttryck såsom "Du skall behandla andra såsom du själv vill bli behandlad" och "Vända andra kinden till" i dagens kapitalistiska föruttnelse till samhälle vägen. Det tål att tänkas på, gör så.

5:54,

Väl skrivet! du belyser verkligen grundorsaken till varför samhället har barkat iväg åt det håll det gjort det senaste decenniet.

Anonym sa...

Johan,

Är det inte bättre att du försöker hålla isär begreppen lite? Moral och etik, skiljt från ekonomiska system, t.ex? Vi har ju sett vad resultatet blir om man inte kan hålla reda på vad som är vad: Massvält.

Lär ni kommunister er aldrig någonting av historien?

Anonym sa...

... speciellt eftersom det knappast är så att Londons kapitalist-system är det enda alternativet... kolla in t ex "Social Credit" eller liknande bank-system väl fungerande i vissa länder i mellanöstern (kanske ytterliggare en anledning för Bush, Blair & Co att krossa dessa =)...

Johan sa...

7:06,

Jag utvecklade vad det kapitalistiska systemet leder till hos den enskilda människan men du tänkte väl bara inte till innan du skrev helt enkelt.
Massvält, just det, 30.000 barn dör varje dag i svält i världen pga den kapitalistiska världsordningen så du sköt dig själv i foten med det uttalandet kan man väl säga.

Elin A sa...

Jag älskar den här bloggen! Den är bäst. Och inte så mycket haters och skit som kommenterar heller. Roliga kommentarer.

Funderar på att rösta på V faktiskt.

Men hur ska det gå för kvinnorna när offentliga sektorn är ett pumpande organ för lågstatusjobb utförda av kvinnor. Hur ska det förändras är det tänkt?

Johan sa...

7:06,

Jag utvecklade vad det kapitalistiska systemet leder till men du tänkte väl bara inte till innan du skrev helt enkelt.
Massvält, just det, 30.000 barn dör varje dag i svält i världen pga den kapitalistiska världsordningen så du sköt dig själv i foten med det uttalandet kan man väl säga.

Anonym sa...

7:06,

Om man, som du, har bestämt sig för att det är marknadsekonomi som är problemet, oavsett om det finns i problemregionerna eller ej, så blir det ju lite svårt att förstå något -eller hur?

En demokratisk rättsstat är självklart en absolut förutsättning för att makrnadsekonomi skall fungera. Kommunismen tillhandahåller intet.

Anonym sa...

Elin A:

Bra skrivet! Instämmer till fullo.

Anonym sa...

Anon 5:54

Ditt enda argument var:

"du kritiserar EU, alltså är du kommunist, alltså är jag bättre än du på ekonomi"

tjohoo. bländande logik.

Attila sa...

Jag gillade mupparna, speciellt de två gamla gubbarna som satt på balkongen och gnällde hela tiden!

Anonym sa...

Det här är vad Bodström bygger sina nya övervakningslagar på - falska hot i politiskt syfte att skrämma upp oss för att låta Bush leda oss - precis som Hitler anvämde sig av Riksdagshusbranden 1933. Dags att förstå!

MSNBC har gjort en genomgång av alla de falska terroristhot som Bush kommit med.
Se videon och läs artikeln:
prisonplanet.com/articles/august2006/150806thenexus.htm

Det går också att ladda hem videon(32 MB):
prisonplanet.com/video/Countdown-Terror-Nexus-8-14-06.wmv

Anonym sa...

Så nu tar Ali bort inlägg som kallar konspirationssajter för konspirationssajter! Läser och tror Ali själv på dessa patetsiska konspirationssajter?

Anonym sa...

I USA börjar massmedia att ifrågasätta 9/11 - tidigare har man kunnat vifta bort kritiken som konspirationsteorier. Det går inte längre. Opinionsundersökningar har visat att en tredjedel av USA:s befolkning inte längre litar på Bush och hans 9/11-historia.

I reportaget från MSNBC ifrågasätts 10 olika terroristhot. Men reportaget ger inte den fulla vidden av dessa "false flag operations". Det finns mer att ta ställning till - bilda sig en egen uppfattning om.

I september 2000 gav PNAC - Project for a New American Century ut ett dokument kallat Rebuilding America´s Defenses som är utgett av Cheney, Rumsfeld, Jebb Bush, Wolfowitz, Zakheim, Kristol, Perle, Libby, Podhoretz med flera neokonservativa sionister. De skrev att de såg framför sig "some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor"

Den japanska attacken mot Pearl Harbor kände USA:s president Roosevelt till i förväg, men han lät den ske för att få in USA i andra världskriget mot befolknings önskan.

Den 11 september 2001 på kvällen skrev Bush i sin dagbok:
"The Pearl Harbor of the 21st century took place today."

Vad de flesta inte känner till är att också en tredje skyskrapa World Trade Center nummer 7 störtade samman. Officiella utredningar har inte kunnat förklara hur det gick till.


Steven E. Jones - en fysikprofessor har gått igenom de officiella rapporterna om hur World Trade Center rasade samman. Han konstaterar att den enda förklaringen som finns till de glödande stålmassor som samlades under husens rasmassor är att man måste ha använt termit ett sprängmedel. Steven E Jones har också noga utrett vad som kan ha hänt med World Trade Center 7 - den tredje skyskrapan som störtade samman,

Fem israeler videofilmade när World Trade Center rasade ihop. De inte bara filmade - de dansade och hurrade. De togs av polisen men skickades tillbaka till Israel utan rättegång.

Före 9/11 så fanns ett stort antal israeliska ungdomar i USA - deras förehavanden visade att de spionerade på USA.

David Ray Griffin är en seriös vetenskapsman som noga gått igenom vad som hände den 11 september. Han är väl värd att lyssna till.

Dov Zakheim som hade hand om Pentagons ekonomi gick tillsammans med Rumsfeld ut dagen före den 11 september och berättade att det fattades två trillioner dollar i Pentagons kassa. Dov Zakheim medlem i PNAC var en av de som stod bakom skriften Rebuilding America´s Defenses och dess tal om ett nytt Pearl Harbor. Han hade dessutom varit direktör i ett bolag som sälde utrustning för att fjärrstyra flygplan.

Det finns hur många suspekta onständigheter som helst kring 9/11. Här lite tips på hur man kan förska själv bilda sig en egen uppfattning.

Anonym sa...

Se en video - 3 minuter 31 sskunder - och du får veta mer om PNAC - Project for a New American Century - som i september 2000 skrev Rebuilding America´s Defenses - http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf - som på sidan 51(den tryckta versionen) - sidan 63(.pdf versionen) skriver "Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor." - som skulle komma ett år senare - den 11 september 2001.

Det finns nästan ingenting skrivet om PNAC i svenska media. Svenska folket hålls okunniga om de som styr världen. SKANDAL!!! Aftonbladet har dock en mycket läsvärd artikel: Kriget är bara början JOHN PILGER om planerna på världsherravälde - och det växande motståndet

Anonym sa...

Att de som står bakom de här "terroristattackerna" är "säkerhetstjänsterna" i Israel, USA, Storbrittanien och Pakistan är inte så svårt att förstå. Och att det finns en politisk agenda bakom som handlar om världsherravälde enligt den plan som finns i Rebuilding America´s Defenses utgiven september 2000 av Cheney, Rumsfeld, Jeb Bush, Wolfowitz, Zakheim, Kristol, Perle, Libby, Podhoretz och ett antal andra sionistiska neokonservativa i PNAC är inte heller svårt att förstå.

Men vad få känner till och svenska media närmast totalt tiger om är att det som stått för idéerna är Wolfowitz lärofader Leo Straus. Läs om den politiske filosofen Leo Strauss i Wikipedia. Läs en sammanfattning av vad Leo Strauss politiska tänkande går ut på:
Leo Strauss' Philosophy of Deception
Many neoconservatives like Paul Wolfowitz are disciples of a philosopher who believed that the elite should use deception, religious fervor and perpetual war to control the ignorant masses.

Vill man ta reda på vad som finns på webben om Leo Strauss i svenska media så kan man Googla så här:
"Leo Strauss" site:www.dn.se
ger 1 svar
"Leo Strauss" site:www.svd.se
ger 6 svar
"Leo Strauss" site:www.aftonbladet.se
ger 2 svar
"Leo Strauss" site:www.expressen.se
ger 0 svar

Tyvärr så har nästan bara Svenska Dagbladet artiklar om Leo Strauss. Övriga media håller svenskarna okunniga om Leo Strauss och hans inflytande över Wolfowitz. Här är en läsvärd artikel från SvD:
Den lögnaktiga elitismens tillskyndare
Den politiska teoretikern Leo Strauss har beskrivits som "nykonservatismens gudfader". Hans filosofi, som färgats av Platon och Machiavelli, kan läsas som ett försvar för ett hierarkiskt samhälle i vilket den intellektuella eliten bör upprätthålla ordningen med hjälp av ädla lögner.

Anonym sa...

De här två artiklarna i SvD handlar också om Leo Strauss inflytande över USA:s utrikespolitik:
Vulcanusgrupp med medvetna iscensättningar
USA världens frälsare