tisdag, augusti 15, 2006

Plundring i smått och stort

Den israeliske Generalen Avi Mizrahi säger enligt Haaretz till soldater som klagat över problem med försörjning via egna bakre förband, att de kan ”lösa problemet” i övergivna matvaruaffärer.

Det kan möjligen tyckas som en petitess, när Israel ödelagt stora delar av Libanon och fördrivit uppåt en miljon människor genom sina terrorbombningar.

Mer allvarliga är de uppgifter som finns om Israels försök att lägga beslag på libanesiskt vatten och förstöra nuvarande bevattningssystem. I artikeln i LA Times påminns vi också om att de libanesiska Shebaa-gårdarna, som Israel alltså fortsatt att ockupera efter det förra nederlaget och tillbakadragandet i Libanon, har betydelse ur strategisk vattensynpunkt:
Occupation of the West Bank and Golan Heights, though motivated by security concerns, has provided Israel with an important source of water. Experts note that the small slice of land known as the Shebaa Farms, one of the issues in the current conflict, is graced with abundant groundwater flowing from the slopes of Mt. Hermon.
Vattenfrågan är en mycket viktig del av den israeliska ockupationen av palestinskt land och den därtill hörande, systematiska destruktionen av palestinskt samhällsliv. En av de mest slående manifestationerna av ockupationens vardag är bassänger och pooler i bosättningarna, eller israeler som står och tvättar bilen med en vattenslang, medan palestinierna en liten bit därifrån, i en helt annan värld, måste transportera vatten till sina byar under enorm möda, med skruttiga tankbilar, och får se sina odlingar förtorkade och eländiga i den mån de inte rivs upp av bulldozers.

Andreas Malm berör vattenfrågan i sin utmärkta bok Bulldozers mot ett folk (Agora 2002, s. 43f). Han berättar bland annat att en genomsnittlig bosättare konsumerar mer vatten än en genomsnittlig amerikan, medan palestinierna konsumerar mindre vatten än något annat folk i Mellanöstern. Palestinierna måste, till skillnad från illegala bosättare, ha tillstånd för att få borra brunnar. Sådana tillstånd förvägras regelmässigt. Sedan 1967 hade armén beviljat åtta (8) palestinska borrtillstånd.

Och apropå plundring, så är inte heller det något nytt. Kurt Nimmo påminner i ett längre inlägg om hur det var 1982 och åren därefter, då israeliska soldater bland annat stal antikviteter och bördig jord (!), det senare för transport till bosättningar i norra Israel.

5 kommentarer:

Anonym sa...

libanesiska Shebaa-gårdarna?

Enligt FN tillhör gårdaran Syrien. Även den syriska diktatorn Assad sade just igår att han inte ska ge bort gårdarna tills han får Golanerna.

Det verkar att du/Hizbollah bara söker nya ursäkt för att fortsätta med terrorangrep mot Israel.

Amir Sariaslan sa...

Sheeba-gårdarnas officiella tillhörighet är fortfarande en omtvistad fråga; något som man, från FN:s sida, ville ha få klarhet i genom resolutionsförslaget.

"Vänstern"/Hizbollah vill gärna legitimera "terrorangreppet" mot Israel som är mycket värre än "självförsvaret" mot Libanon. Suck.

Anonym sa...

FN säger:

"The [Lebanese] Government’s assertion that the Blue Line was not valid in the Shab’a farms area was not compatible with Security Council resolutions and, in any case, was no excuse for allowing Hezbollah to engage in violations across the Line."

Anonym sa...

""Vänstern"/Hizbollah vill gärna legitimera "terrorangreppet" mot Israel som är mycket värre än "självförsvaret" mot Libanon. Suck."

Du har alltså inte läst några rapporer om antal döda och materiell förstörelse? Eller var Hizbollahs terrorism värre än Israels eftersom de har skägg?

Anonym sa...

Gråt ett par krokodiltårar så blir så blir säkert allt bättre Esbati.