måndag, november 06, 2006

"Ansvar" för arbetslösheten

Om nu någon har tvivlat på att syftet med förändringarna i a-kassan är att skapa en låglönemarknad och samtidigt sätta press på lönekrav för dem som har jobb. Så här skriver regeringen i sin egen lagrådsremiss om de (exceptionellt komplicerat formulerade) förändringar som ska göra det mycket dyrare att vara med i a-kassan, samtidigt som man får ut mindre från försäkringen:
Några remissinstanser invänder att den förhöjda finansieringsavgiften inte får någon nämnvärd effekt på lönebildningen. Regeringen anser dock att ett ökat ekonomiskt ansvar för medlemmarna för kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen ökar medvetenheten hos medlemmarna och att dessa också därigenom tar ett ökat ansvar för kostnaderna.

22 kommentarer:

Anonym sa...

Själva poängen med detta är ju som det uttrycks i ditt citat att kassorna ska bära en större del av kostnaden för arbetslösheten. Det leder förhoppningsvis till att fackföreningara tar ett större ansvar i avtalsrörelsen och inte driver upp löneanspråken så till den grad att arbetslösheten stiger. Det tycker man borde vara något som medlemmarna i facket tycker är av godo. Men jag vet inte vilken funktion du tycker att facket ska fylla. Jag röstar på att tillvarata medlemmarnas intressen i vart fall.

Mattias Ericson sa...

Alltså är syftet att lönerna ska sänkas. Om det är i arbetarnas, de arbetslösas eller arbetsgivarnas intresse är väl en fråga om tyckande och smak. Jag tycker det smakar som arbetsgivarna. Misstänker nästan att det även går att visa empiriskt.

/Mattias

Robert N sa...

Märklig tolkning du gör av anonyms post, Mattias.

Att inte inte driva upp löneanspråken så till den grad att arbetslösheten ökar skulle enligt en siffra som bollades för några veckor sedan innebära en ökning med runt 3 %.

Hur du kan få en ökning med 3 % att betyda en sänkning övergår mitt förstånd. Om prisutvecklingen hade sprungit ifrån skulle det (om än långsökt) vara möjligt att tolka det så, men nu sker inte detta.

Du har helt enkelt fel, Mattias.

Och så Ali:
Du är väl medveten om att arbetarrörelsen, när a-kassorna infördes, stod för exakt samma linje? Med andra ord: Inget överutnyttjande skulle tillåtas - ty det var att stjäla från kamraterna.

Anonym sa...

Klart det sänker lönerna för arbetarklassen era jävla borgarpack!
Hur ni än mixtrar med siffrorna så innebär förslaget att de arbetslösa och arbetarna får betala miljoner i subventionert till de rikas skattesänkningar. Samma rika som rånar arbetarna varje dag.


"Rätt till arbete" innebar för, för arbetarrörelsen ninfördes, Rätt till arbete och ersättning om arbetköpren inte kunde erbjuda något arbete.

Anonym sa...

Protestera mot högerregeringens hänsynslösa attacker på arbetslösa och låginkomsttagare!
måndagen den 6 nov kl 18:00 på Mynttorget.

www.mandagsupproret.se

Anonym sa...

Vilka är det som har skapat en fattigdomsmarknad?

En låginkomsttagare betalar 60% av sin lön i skatt(arbetsgivarvgifter, kommunalskatt + moms). Av 20000 kronor som arbetgivaren betalar så får man behålla ca 8000:-

Snacka om att slå hårt på de med redan låga inkomster och när man nu försöker ändra på detta så skriker rödvinsvänstern.

Anonym sa...

"Vilka är det som har skapat en fattigdomsmarknad?"

Tja, Vilka är det som berövat sig produktionsmedlen? Vilka är det som betalar ut lönerna? Vilka är det som själva tar ut bonusar och fallskärmar och lever gott på profiten arbetarnas arbete?

"En låginkomsttagare betalar 60% av sin lön i skatt(arbetsgivarvgifter, kommunalskatt + moms). Av 20000 kronor som arbetgivaren betalar så får man behålla ca 8000:-"

1. Nej man betalar ungefär 30% i skatt i Sverige.
2. Låginkomsttagare tjänar mest på den progressiva skatt vi har i Sverige. Låginkomsttagare tjänar mest på sådana socialförsäkringar, inkl. A-kassa som utjämnar ojämlikheter och klassklyftor, t ex genom att de som tjänar mer betalar mer och vice versa. Inte på att de klasser som är mest sjuka och arbetslösa får betala mest. Inte på att m,an straffar de som jobbar hårdast i de minst attraktiva yrkena!

"Snacka om att slå hårt på de med redan låga inkomster och när man nu försöker ändra på detta så skriker rödvinsvänstern."

HAhahahaha. Jävla lögnaktiga borgarbrackor. Ni sänker skatter på villor och förmögenheter, försämrar livet för arbetslösa, tvingar folk ur utbildningar och praktik till öppen arbetslöshet och socialbidrag, försöker underminera fackens ekoomi och ger mest pengar till höginkomsttagare som tjänar över 50 000.

PP sa...

Kära Anonymous 8.50 - om du inte har varit helt blind den senaste tiden så bör du ha sett en hel mängd exempel på att skattesänkningar alltid äts upp för de lägre inkomstskikten av de avgiftshöjningar och nedskärningar som ska finansiera dessa sänkningar. Eventuella sänkta arbetsgivaravgifter hamnar dessutom inte i löntagarnas lönekuvert utan hos företagen, som just nu gör större vinster än någonsin.

Om arbetsgivaren betalar 20.000 (inklusive skatter och avgifter) så får löntagaren "behålla" lite drygt 11.000 kr. Det är inte moms på lön och mycket av det låginkomsttagare använder lönen till är momsbefriat eller har låg moms, som boende och mat, om det var så du försökte räkna. "Behålla" inom citationstecken eftersom resten av pengarna även de kommer att användas.

Anonym sa...

"Alltså är syftet att lönerna ska sänkas. Om det är i arbetarnas, de arbetslösas eller arbetsgivarnas intresse är väl en fråga om tyckande och smak. Jag tycker det smakar som arbetsgivarna. Misstänker nästan att det även går att visa empiriskt."

Jag skrev det första inlägget och skulle vilja kommentera ditt svar. Det primära för mig är att man genom att övervältra kostnader på a-kassorna själva kan skapa ett mer ansvarstagande klimat i avtalsrörelsen. Ett klimat där fackföreningarna har starkare skäl att inte tvinga upp lönerna med hög arbetslöshet som följd. Det blir alltså här frågan om i vilken takt lönerna ska öka.


Vad gäller den andra biten om att gå i riktning mot sänkta löner så är det är en fråga om prioriteringar och värderingar. Jag kan tänka mig att man i kollektivavtalen justerar ner ingångslönerna och på så ökar möjligheten för människor att få en anställning. Självklart kan man föra en diskussion om hur långt man vill gå i det här avseendet. Men alla som diskuterar saken måste i alla fall vara medvetna om att ett allmänt högt löneläge och höga ingångslöner har ett pris i form av en högre arbetslöshet. Nu kanske inte alla heller delar den uppfattningen men det är i varje den utgångspunkten jag har.

Det finns stort utrymme att diskutera vilka ingångslöner vi ska ha. Själv så är jag inte någon fundamentalist. En lönebildning som är helt oreglerad är jag övertygad om skulle minska arbetslösheten. Men frågan är då till vilket pris vi skapar denna låga arbetslöshet. Personligen föredrar jag en viss arbetslöshet framför en arbetsmarknad där det visserligen finns fler jobb men där lönenivåerna är pinsamt låga. Här kan man istället satsa på att försöka höja kompetensen genom utbildning. Sverige är ju trots allt ett rikt samhälle och vi har råd att undvara att slåss om jobb till extremt låga löner.

Jag landar alltså i ett slags mellanposition om vad som bör göras. Kanhända är en viss ökad lönespridning acceptabel i syfte att få ner arbetslösheten. Men det finns så klart en gräns för när strävanden efter full sysselsättning blir helt absurda och det istället är att föredra en viss arbetslöshet. För synen på den lutherska arbetsmoralen där hårt knog är ett egenvärde i sig trots mager belöning i det jordiska livet har vi väl alla lämnat bakom oss.

Anonym sa...

Tja, Vilka är det som berövat sig produktionsmedlen? Vilka är det som betalar ut lönerna? Vilka är det som själva tar ut bonusar och fallskärmar och lever gott på profiten arbetarnas arbete?


Den som skapar ett företag har inte rövat pengar av andra. Den personen har skapat resurser. Men även om du tror på det så förstår jag inte varför du ska straffa låginkomstatagarna för "utsugningen"?

1. Nej man betalar ungefär 30% i skatt i Sverige.

Har du problem att läsa? Kommunalskatten är ca 30% men en låginkomsttagare får även betala arbetsgivaravgifter och konsumtionsskatter. Det blir ca 60%.

2. Låginkomsttagare tjänar mest på den progressiva skatt vi har i Sverige.

Den som lever på bidrag tjänar antagligen mest på höga skatter, men det jag undrar är varför en låginkomsttagare ska betala 60% i skatt? Varför tex. inte göra alla inkomster upp till tex. 20000 skattefria. Varför skapa en fattigdomsmarknad? Om du nu vill utjämna lönseskillnader så får du se till att ta från de som tjänar över snittet, inte från de som tjänar under snittet.

Om arbetsgivaren betalar 20.000 (inklusive skatter och avgifter) så får löntagaren "behålla" lite drygt 11.000 kr. Det är inte moms på lön och mycket av det låginkomsttagare använder lönen till är momsbefriat eller har låg moms, som boende och mat, om det var så du försökte räkna.

Vi kan debattera den exakta siffran, vilket beror på kommun och vilka varor man köper, men du kommer hamna någonstans mellan 55-60% eller 8000-9000:- Sen kan det tillkomma andra skatter som låginkomsttagare får betala, tex. fastighetsskatten.

Anonym sa...

Lönerna har INGET att göra med arbetslöshet.

Lönerna är antingen profit åt kapitalisterna eller lön åt arbetarna.

Det finns absolut inget som säger att kapitalisterna använder sin profit till att anställa fler. TVÄRTOM.
Det kan vara så att ju mer profit de tjänar desto mindre anställer de. Det kallas "jobless growth".

Om arbetarna får mer lön så ökar efterfrågan och därmed kraven på mer produktion av varor och tjänster.
Det kan skapa fler jobb.
Men det är ingen garanti, i ett kapitalistiskt samhälle, där profit ALLTID går före samhällsintressen(t ex full sysselsättning).

Alternativet är till att börja med planerad ekonomisk demokrati i full skala.

Anonym sa...

"Den som skapar ett företag har inte rövat pengar av andra."

Jo, abslout. Arbetarna skapar värde, parasiter parasiterar.

"Den personen har skapat resurser."

Nej. Hur skulle det gått till menar du?

"Men även om du tror på det så förstår jag inte varför du ska straffa låginkomstatagarna för "utsugningen"?"


DET ÄR JUST LÅGINKOMSTTAGARE SOM TJÄNAR PÅ GENERELL VÄLFÄRD, PROGRESSIV SKATT, OMFÖRDELNING, BRA SOCIALA FÖRSÄKRINGAR OCH HÖG A-KASSA.


"Har du problem att läsa?"

Är du dum i huvudet?

"det jag undrar är varför en låginkomsttagare ska betala 60% i skatt?"

Det går man inte. Borgare, du vet INGENTING om hur en låginkomsttagare har det. Du lurar ingen.

"Varför tex. inte göra alla inkomster upp till tex. 20000 skattefria."

Tja, varför inte?


"Varför skapa en fattigdomsmarknad?"

Du menar som borgarna håller på att skapa nu, genom att krossa a-kassan?

"Om du nu vill utjämna lönseskillnader så får du se till att ta från de som tjänar över snittet, inte från de som tjänar under snittet."

Jaha? Det var ju nytt. Varför berättar du det för mig, borgarbracka?
Ni tar ju från de allra fattigaste och ger till de allra rikaste. Varför ska jag ens orka läsa ditt SKITSNACK.

"Om arbetsgivaren betalar 20.000 (inklusive skatter och avgifter) så får löntagaren "behålla" lite drygt 11.000 kr."

Nej man får ju tillbaks det mesta genom fri skolgång, föräldrapenning, sjukförsäkring, pension, billig tandvård och sjukvård osv osv osv osv.

"Sen kan det tillkomma andra skatter som låginkomsttagare får betala, tex. fastighetsskatten."

Fastighetsskatten? Tillåt mig asgarva.
Ingen låginkomsttagare drabbas av fastighetsskatten, om man inte äger en villa på 3 miljoner.

Du snackar så mycket skit så man blir trött, uppenbarligen för att blanda bort korten.

Dra åt helvete.

Anonym sa...

Sveriges borgare måste vara dom mest fega och ryggradslösa borgarna i världen.

Deras enda politiska taktik är att ljuga om att dom värnar om de svaga och fattiga mer än vänstern,
Att lura folk att dom är dom verkliga sossarna.

Samtidigt som dom kastar ut långtidsarbetslösa och sjukskrivna , låginkomsttagare och lågpresterande i arbetslöshet, straffar dem till socialbidrag, tvångsarbete och hårdare utsugning och säljer ut landets gemensamma resurser.

Patetiskt.

Anonym sa...

"Är du dum i huvudet?"

"...borgarbracka?"

"Varför ska jag ens orka läsa ditt SKITSNACK."

"Du snackar så mycket skit så man blir trött..."

"Dra åt helvete."

Så kan man ju också debattera om man inte har några reella argument. Ett annat otippat sätt vore att diskutera sakligt. Fast då kanske du skulle ändra åsikt så det är väl bäst att du fortsätter med dina förolämpningar.

Anonym sa...

Argumenten finns mellan dom rättmätiga förolämpningarna.... din patetiska hycklande borgarbracka!

Anonym sa...

"Fastighetsskatten? Tillåt mig asgarva.
Ingen låginkomsttagare drabbas av fastighetsskatten, om man inte äger en villa på 3 miljoner."

Tillåt mig asgarva. Fastighetsskatten gäller även bostadsrätter och hyresrätter. Och så länge inte villan är värd noll kronor så får du betala fastihetsskatt på den.

Anonym sa...

"Tillåt mig asgarva. Fastighetsskatten gäller även bostadsrätter och hyresrätter."

Men som alla vet så vänstern helt emot fastighetsskatten för hyresrätter, ditt ljugande hycklande jävla hjon.

"Och så länge inte villan är värd noll kronor så får du betala fastihetsskatt på den."

Diskussionen handlade om låginkomsttagare, de som tjänar minst. De som tjänar minst äger inga villor eller hyresrätter.

Det går inte att debattara seriöst med ständigt ljugande hycklande ryggradslösa brackor som döljer sina verkliga ståndpunkter, och som hycklande försöker framställa sig som motståndaren.

Ulvarna i fårakläder till regering kör över allt och alla i praktiken, särkilt de fattigaste och mest utsatta.

Anonym sa...

Hjon som skällsord mot högern?!

Det är sannerligen nya tider...

Anonym sa...

"...din patetiska hycklande borgarbracka!"

"...ditt ljugande hycklande jävla hjon."

"...ständigt ljugande hycklande ryggradslösa brackor..."

Du är nog din egen största fiende. Fast det är iofs bra att du övar på att anonymt argumentera på nätet så att du om några år också kan framföra dina åsikter IRL. Det blir nog mindre pinsamt så. Lycka till!

Anonym sa...

Ska Anonymous säga.
Som verkar gilla att samla på etiketter på sig själv.

Jag framför mina åsikter IRL också redan nu varje dag, så jag vet inte varför jag skulle vänta flera år.

Ni kan alltid sticka härifrån då om ni inte gillar att bli fullständigt krossade i diskussioner, dessutom kryddat med välriktade förolämpningar, för det är ingen som kommer sakna dig/er.

Anonym sa...

Whilst I enjoy battles of wits on the forums, I won't fight an unarmed person. The problem with intellectual TKO's is that they usually fly right over the loser's head.

Anonym sa...

Ballt, ni kan snacka engelska också...
Ska du inte ta en power-klyscha på kinesiska när du ändå är på gång.
Jävla tönt.